13 – 15 Tammik.

Jatkan samaan tapaan puolikuntoista elämää. Poikani käy puolestani Vaasassa.