2. Pääsiäisp. 9 huhtik.

Luonani oli aamulla Liakka jonka kanssa neuvottelimme kirjastoasiaa ja kotiopintoja koskevasta anomuksesta. Hän tiesi kertoa että Torppa on nimitetty Vaasan läänin kuvernööriksi. Mutta vähän myöhemmin tuli Koskelin kyselemään, mitä minä arvelisin, jos hän rupeaisi Vaasanl. kuvernööriehdokkaaksi. Janne Hautala ja joku Honkasalo olivat olleet häntä pyytämässä ehdokkaaksi! Hautala oli selittänyt m.m. että Björkenheimillä on vain pieni kannatus. Boströmistä on luovuttu. Kun Koskelin epäili elintarvekysymyksen tuottavan vaikeuksia selitti Hautala: Elintarvekysymys ei tule Vaasan läänissä synnyttämään vaikeita ristiriitoja. (Kuitenkin Koskelin sanoo pitäneensä esitelmiäkin rajahintain poistamisen puolesta. Mutta esim. Björkenheim on maanviljelijäin keskusliitossa puoltanut rajahintoja, – häntä kuitenkin rajahintapolitiikkansa vuoksi vastustetaan tulemasta kuvernööriksi!). Edelleen selitti Hautala Janne: He, sosialistit, ajattelevat, että nyt on saatu niin paljon, että saksaliike tietysti on loppunut, joten se (K. kun sitä pelkäsi) ei tuota vaikeuksia; he arvelevat, että nyt Saksassa olevat saavat jäädä oman onnensa nojaan! K. uudisti tämän kahteen kertaan.
K. käsitti että Hautala & kumpp. olivat Tokoin lähettämiä. Omituista, ettei K. ilmoittanut että juuri hän on taistellut rajahintojen poistamiseksi.
En voinut häntä kieltää, en kehoittaa ottamaan tointa vastaan. Sanoin että Björkenheim on läänin maanviljelysväen ehdokas. Jos K. tulee voidaan häntä aluksi ottaa vastaan syystä jonkullaisella ennakkoluulolla. Sitä paitsi on vaarallista mennä kuvernööriksi sosialistien ja varsinkin J. Hautalan kehoituksesta. Sieltä tulee K. saamaan vähin tukea. Sanoin etten rohkene häntä kieltää, en käskeä, täytyy itse valita.
Merkillistä, hänenkin näytti tekevän mielensä.
Illalla ryhmäkokous, jossa jaettiin ryhmä neljään anomusvaliokuntaan. Niihin valittiin valmisteltavia asioita nyt 37. Sitte muodostettiin vielä yksi valiokunta, joka sai harkitakseen yleisten töiden tuottamien rasitusten helpottamisia.
Senaattori Kalliota on kohdannut ensi kolttonen. Kun hän lähti Nivalaan torstai-iltana oli senaatissa sovittu, että rajahintoja koskeva lakiehdotus jää käsittelemättä tiistaihin. Mutta nyt kerrotaan että Lavonius on saanut sen käsittelyn lauantaiksi, jolloin se meni toisenlaisena kuin Kallio olisi tahtonut. Nyt ilkkuu Gebhard: sellaisia ne ovat ne talonpojat, jättää maanviljelystoimituskunnan siihen ja lähtee Nivalaan paitaa muuttamaan! – Ryhmässämme oli innostunut keskustelu alotteista ja aatteestamme.
Puhemiehen puhe tarkastettiin. Sisältö hyvä, muoto heikko. Pikku muistutus tehtiin. Toiset puolueet olivat hyväksyneet myös vain pienin muutoksin.