2. Pääsiäispäiv. 21. Huhtik.

Sovimme Haapalan kanssa toimituksen järjestelystä. Hän ottaa vastaavan ja päätoimittajan velvollisuudet siksi ajaksi kuin minä olen ministeriössä. Kunnallislautak. esimies Heikkilä on tänään tässä kertonut orpolasten ja köyhäinhoidon tilasta. Ne tulevat minun osastooni. Kumpa voisin tehdä jotain orpojen ja kelvottomain vanhempain hoidossa olevain lasten kasvatustilan uudistamiseksi! Koetan.
Hilma on myynyt Vallinmäen 60,000:sta markasta kunnanlääkäri-asunnoksi. Kauppa tulee valtuuston hyväksyttäväksi. Kunpa minulla olisi ollut varaa ostaa se! Mutta siinä on 20,000 liikaa, ja minun varani eivät sitä kannata. Tuntuu kuitenkin, kuin unelmieni koti olisi siinä myyty vieraalle. Mutta minun on siihen tyytyminen.
Aavistus. Minulla on se ihana aavistus, että minä, suoritettuani nyt tämän asevelvollisuuden, jonka en otaksu enää missään tapauksessa kestävän yli nykyisen vaalikauden – hallituksessa-olo päättynee pian – saan vielä pienen maatilan ja saan siihen rakentaa itse mielenimukaisen asunnon vanhanpäivän kodiksi vaimolleni ja itselleni, sekä lapsilleni ainaisen kodin johon he maailmalta palaavat. Se pitää tulla sellainen, joka sopii vaimolleni sittenkin, jos hän jää eloon minun jälkeeni.
Aavistelen että tehtävät jotka ajatuksissani väikkyvät, ennustavat minulle vielä elonpäiviä. Vaalikauden loputtua alan sen kirjallisen, sanomalehti- ja kotipuutarha-työn, joka on persoonallinen tehtäväni.
Paavoni! Pidä siis huoli siitä, että täytät velvollisuutesi lukutiellä valmistaaksesi itsestäsi mies, joka tietää mitä tahtoo ja tahtoo mitä tietää. Sillä Sinussa on minun maallisten henkilöharrastusteni polttopiste.
Kerttu ja Alli: Teistä saakoon puutarhaviljelys toteuttajansa! Se on terve, ihanteellinen ja elämänarvoinen tehtävä!
Rakas vaimoni! Jumala antakoon Sinulle elonpäiviä, sillä sinutta en voi elää. Samoin soisin, ettei Sinun tarvitsisi jäädä minun jälkeeni yksin kokemaan elämän vastuksia.
Ajattelen hallitusmiehenä nyt erittäin kahta asiaa: kieltolain voimaan panon ja kieltolakikasvatusta, sekä orpojen ja turvattomain lasten kohtaloa ja kasvatusta. On iloista, että siinä suhteessa saa yrittää jotain.
Minua alkaa omituisesti vallata työkuume uutta tehtävääni varten. Ohjelmani:
1. Ensimmäisenä otan selon toimituskuntani asioista ja asemasta.
2. Annan esittelijän tehdä selon työjärjestyksestä.
3. Tutustun sosiaalihallitukseen ja sen töihin.
4. Suunnittelen työohjelman.
5. Otan sosiaalihallituksen jäsenten ja esittelijäin kera neuvottelun töiden jouduttam. ja siitä mitä olisi otettava työnalle.
6. Pyydän muutamia sosialistiedustajia neuvotteluun saadakseni tutustua heidän toiveisiinsa.
Uusia kysymyksiä:
1. Nuorison joutoaikojen käyttämisen säännöstely.
2. Metsä- ja sahatyöläisten valistuskys.
3. Kansanvalistustoim. kieltolakia toteuttamaan: nuorisoseurojen maamiesseurojen, kunnallistoimen y. m. kautta.
4. Rangaistusten koventaminen väkijuomalakirikoksista. Kirjallisuus.
5. Kaikki kieltolakivalmistelut ja varustautuminen taisteluun.