22 – 28. Huhtik.

Tällä viikolla syntyi ”sisällinen sota” puolueessa kun hallitus julkaisi kielenkäyttöä rautateillä koskevan asetuksen. Ilkka asettui sitä ankarasti arvostelemaan, koska siinä annettiin ruotsinkielelle etuoikeusasema ruotsalaisilla seuduilla. Helsingistä hallitustaholta lähetettiin tukuttain kirjoituksia puolueen lehtiin, joissa selitettiin ettei hallitus voinut tehdä toisin. Kaikki maalaisliiton muut lehdet alistuivat tuon kirjoittelun tueksi! Kirjoittajina oli Helojärvi ja Kalliokoski. Kokoomuksen ja edistyksen lehdet ovat samalla kannalla kuin Ilkka. Minä olen varma, että tuolla puolustelulla, missä on asetuttu väärää asiaa puolustamaan, on syvästi vahingoitettu maalaisliiton arvoa. Muuten, en syytä kulkulaitosministeri Hynnistä niinkään paljon kuin presidenttiä. H. on hyväntahtoinen luonne, kokonaan vieras poliittiselle elämälle ja niin on hänet johdettu harhaan. Koko ministeriössä ei ollut ketään, joka olisi ottanut asiaan kiukkuisen suomalaisen oikeuden kannalta. ”Hallituksen ohjelma” kulki maalaisliiton ohjelman edellä.