24 p. Lokak.

Tänään sain Liakalta vastuun, jossa hän selittää S. N. Liiton helsinkiläisten jäsenten mielipiteenä, että he soisivat Pyrkijän siirtyvän Edistysseurojen Kustannusyhtiölle. Se ratkaisi päätöksen. Kirjoitin tänään Perälälle, että saavat ruveta järjestäytymään ottamaan lehden vastaan. Suomen Ammattijärjestön valtuuskunnan kirjelmä Senaatille elintarveasiassa. Lokakuun 19 p. 1917.
[Leike e.m. sekä ”Julistus maamme järjestyneelle työväelle”.]