27. Toukok. – 4. Kesäk.

Ollut kiireisiä aikoja. Ilkan hallinto oli 2. Helluntaip. koossa. Minulle annettiin sairastusajaltani palkallinen vapaus. Pojille ehdotin lisätyöstä Mattilalle ja Vehkaojalle à 800:- Raukolle 400:- johon suostuttiin. Pojat tyytyväisiä. Kysymys Artturi Leinosen tulosta Ilkkaan päätoim. apulaiseksi vireillä. Jätettiin keskustelujen jatkaminen toimikunnalle: Holkko, Koivisto, Alkio. Leinonen oli luonani neuvottelemassa. Asiaa näyttää olevan tällä hetkellä hänen puoleltaan vaikea järjestää. Jäi jatkuvain neuvottelujen varaan.
Paavo kävi Göteborgissa laivayhtiön kustantamalla matkalla ottamassa Ilkan puolesta vastaan Drotningholm laivalla tulevia Amerikan suomalaisia.
Ilmat olleet jo kauniitakin, vaikka kolean puoleisia. 4 p. alkoi sataa, satoi tämän 5 p[äivä]n[ä]kin ainakin aamulla. Kylvöt tehty paitsi perunoita ei ole vielä meidän kylvetty eikä moni muukaan.