[5.11.]

Huom Saatiin siis itsepintaisen valtalaki-puuhamme kautta jo se, että esityksen antaminen hallitusmuodosta, valtiop. hajotus ja kokoonkutsuminen. Ja se on paljo.

Sain kenraalikuvernöörin visiittikortin.
Soitan Svendoretskille. Sain tietää:
Vanhat herrat ovat vaikuttaneet kenraalikuvernööriin valtalakia vastaan.
Svendoretski vieläkin vakuutti varmana käsityksenään että valtalaki tulisi hyväksytyksi jos sitä kaikki ryhmät painostaisivat.
Oli sanonut kenraalikuvn. että se on ainoa keino saada tilanne järjestetyksi maassa.
Pyysin häntä vielä kiinnittämään kenraalikuv. huomiota siihen, että valtalaki on nyt sos. toimesta jätetty senaattiin.
Mutta äskeisen kohtaukseni kautta Mannerin ja Sirolan kanssa sain sen käsityksen että hekin hyvin halusta suovat että laki julaistaan voimaan saatetuksi manifesti-tietä. Kehoitin kysymään Mannerilta.
Kenraalikuvernööri oli sanonut antavansa aikaa tiistaihin saakka laatiaksemme projektin.
Svendoretski tiesi, että venäläiset haluavat antaa niin vähä kuin suinkin mahdollista. ja ottavat vanhain herrain ohjeet huomioon itselleen edullisina.
Tämän ymmärrän hyvin sillä kenrkuv. vastasyyt olivat pääasiassa sisäpoliittisia.
Ryhmälle:
Jätettiin puoluehallinnon kokouksessa valmisteltavaksi puolueohjelman tarkistus, josta ehdotus on jätettävä puoluehallinnolle.

Talaksen ehdotus:
Että asia järjestetäisiin manifestilla; mutta että eduskuntaenemmistö sitoutuisi laatimaan heti valtalakia vastaavan mutta myöskin hallintoa järjestävän lain.
Valtalaista ei voitaisi ottaa manifestiin mitään.
Samoin: Ingman.
Talas: Manifestin tulisi ratkaista valtiovallan käyttöä koskeva asia.
Vrede katsoi perustuslain muutokseksi senkin, jos väliaikainen hallitus siirtäisi vallan Suomen kansalle, joten se ei käy laatuun.

Vahtimest. Otto Pihlaja hakee Säätytalon vahtimestarin tointa. 7 lasta (ei sos.). Puoll.

[keskustelumuistiinpanot ”Talaksen manifestista” porvarillisten ryhmien kesken. Vrede ja Estlander (ruots.), Ståhlberg (nuors. ”varpunen”) ja Ingman (vanhas.) vastaan, Hornborg (ruots./its.) ja Alkio puolesta. Alkio: ”luuli Talaksen ehdottamalla pohjalla löydettävän yhteisen, kaikkia puolueita yhdistävän pohjan” ja ”selitti että valta siirtyisi eduskunnalle”]
Sosialistien kanssa keskustelussa. Läsnä: Manner, Sirola, Gylling, Mäkelin, Huttunen, Relander, Talas, Juutilainen, Alkio. Marraskuun 5. p. klo 12.
Manner piti asian järjestämistä manifestilla oikeudellisesti arvelluttavana. Pitäisi järjestää sopimuksen pohjalla.
Mäkelin: mitään mahdollisuuksia suostua manifestiin ei ole. Valtalaki on tunnustettava.
Sirola puolsi sopimusta.
Gylling: Talaksen manifesti sisältäisi tunnustuksen valtalaille, mutta puhemiehen vastaus pois. Puhemiehen puheessa voitaisiin puhua Suomen ja Venäjän laitosten sopimuksella järjestämisestä.
Mäkelin pitää manifestia sikäli kovin vaarallisena, että sen kautta tunnustetaisiin että väliaikaisella hallituksella on laillisia valtuuksia ollut.
Manner samaa kuin Mäkelin (vaarallisena). Venäjän valtio voisi tarjota Suomelle sopimusta.
Kuusisesta tuntuisi, ettei sosialisteilla voisi olla mitään sitä vastaan, että Venäjän hallitus manifestilla ilmoittaa jostain luopuvansa. Ei tiedä mitään tätä vastaan sanoa. Eri asia on mikä oikeudellinen merkitys teolla on.
Huttunen asettui ehdotettuun julistuskirjaan hyvin myötätuntoiselle kannalle.
Ryhmät:
Maanantaina eivät ryhmät hajaannu, ennen kuin on saatu sosialisteilta vastaus.
Ryhmille ehdotetaan että jaosto saa vallan tehdä lopulliset yhteensovitukset manifestiluonnokseen.
Manifestista [maalaisliiton eduskuntaryhmässä]
Luopajärvi: Manifestissa ei mainita tullilain säädännöstä. Mutta katsoi, että olosuhteiden pakosta on suostuttava tähän. Tehtävä perusteltu päätös.
Lohi kannatti.
Juutilainen. On uhraus. Nuorsuomal. ja suomettarel. voitto. Alistun.
Lahdensuo. Ei pitänyt manifesti esitystä luopumisena valtalaista. Suostuu. Ei vielä varmaa päätöstä tehdä.
Rentola. Ml. taistelu valtalain puolesta ei ole ollut turha. Tässä on valtalain periaate tunnustettu. Voi tyytyä.
Vuorimaa. Pääasia tässä asiassa on, että Venäjän hallitus saadaan luop. vallasta. Valtalakia toivomme. Mutta tätäkään muotoa vastaan ei ole muistuttamista. Puhemiehen puhetta tarkast. itsenäisyysasiassa. Yhtyy.
Heikkinen. Olisi päästävä itsenäiseksi. Ei vielä sitovaa päätöstä. Ei ole valmis äänestämään.
Alkion selittely.
Joukahainen hyväksyy. Valtalain hyväksyminen velkaa tämän jälk.
Kallio. Tässä asiassa yksi päämäärä jolle on pantava arvo: Suomelle voitto. Hyväksyy. Ei voi vielä määrätä kantaansa valtalakiin nähden.
Vuorimaa: Väliaikainen hallitus on oik. luopumaan vallasta ja meidän on otettava se vastaan. Jollei pian saada hallitusmuotoa, voidaan julistaa valtalaki voimaan. Tältä näkökannalta voisimme päästä yksimielisiksi ja tuntea päässeemme lopulliseen voittoon.
Luopajärvi eräin muistutuksin yhtyy kannattamaan.
Tanskanen suostuu kannattamaan manifestia.
Niukkanen: Miten vallan siirto tulee tapahtumaan senaatille?