Elokuun 16 p.

Verokysymys vaaliohjelmassa oli ollut valiokunnassa Lahdensuo ja Kallio. Valiokunta esitti lyhyen ehdotuksen, jota pidettiin liian typistettynä. Päätettiin ottaa puolueohjelmasta Manttaalirasitus ja Verokysymys. Luettua kirjoittamani selostus tilanteesta, huomautti
Kokko että olisi varattava tilaisuus siihen, että voitaisiin koota vielä tämä eduskunta promulgeeraamaan valtalaki.
Alkio ilmoitti alkuaan olleensa sitä mieltä, että jos kerta mennään vaaleihin, on valtalain promulgeeraaminen jätettävä vaalien jälkeen.
Juutilainen. Jos sosialistit kutsuvat eduskunnan kokoon, on valtalain takana olevain kokoonnuttava ja julaistava laki lakina, mutta vaaleihin on mentävä.
Lantto: oli aivan epätiedossa.
Hautamäki tahtoi selvää.
Niukkanen: Ei voida lain kirjaimen mukaan menetellä. Vaaleihin on nyt mentävä Suomen itsenäisyyden merkeissä. Valtalaki ei ole itsenäisyyslaki. Jos mennään vaaleihin itsenäisyyden pohjalla, ei olla sidotut valtalakiin. Uuden lain promulgeeraamista koskeva asia vaikea.
Salovaara oli vaaleihin menon kannalla. Hyväksyi julistuksen kokonaan. Sos. jo valmiina.
Juutilainen. Olemme joutuneet umpikujaan. On tavalla tai toisella jätettävä edusk. alote lepäämään. Taikka on se julaistava laiksi. Mutta meillä ei ole voimia pakottaa yläluokkia noudattamaan edusk. hyväksymiä lakeja. Edusk. uudesta kokoontuessa otetaan siis kovempi ote. Sos. kansalliskok. vaaliaije taktillinen temppu. Meidät on pakotettu vaaleihin. Meidät on asetettu senaatin ja porvaripuolueiden taholta.
Hautamäki. Ellei ryhmässä ole valtalain julkaisijoita, on ryhdyttävä vaaleihin. Jos joku on lain julk. kannalla, se edellyttää ettei mennä vaaleihin.
Lantto. Sitoa käsiä valtalakiin olisi väärin ennen vaaleja. Vaaleihin kiireesti.
Kokko ei ole hetkeäkään epäillyt ettei mennä vaaliin. Julistuksessa ei vain saisi sitoa käsiä liiaksi. Erästä pientä muutosta julistukseen vain edellytti.
Lahdensuo hyväksyi julistuksen Kokon muistutuksella. Tällä väliajalla olisi eduskunnan kokoonnuttava myös m.m. raha-asioiota järjestämään.
Niukkanen valmis vaaleihin koska eletään poikkeuksellisissa oloissa.
Päätettiin yksimielisesti että mennään vaaleihin.
Hyväksyttiin julistus lopullisesti laatimassani muodostelussa, jonka saan puhtaaksi kirjoittaa ja jakaa maalaisliittolehdille.
Juutilaiselle olin pakotettu tässäkin ko-kouk-sessa puhumaan ankaraa kieltä. Sillä hän on osottautunut itsekkkäämmäksi olennoksi kuin mitä milloinkaan olen ollut kenenkään kanssa tekemisissä. Koko ryhmä on miehen kanssa pulassa. Ellen erehdy saamme hänen kanssaan vielä tekemistä, puolustaessamme ryhmän eheyttä ja kunniaa.
Ryhmä päätti hajota taas ja kokoontua eduskuntaan jos se kutsutaan.
Senaatissa olin eilen illalla neuvotteluun kutsuttuna aseman johdosta. Kirkollistoimituskunnassa. Siellä olivat, mikäli muistan nyt: Nikula, Holsti, Isaksson, Svinhufvud, Paasikivi, O. V. Louhivuori, Nevanlinna, Santeri Ivalo, Kallio, Setälä, Frey.
Neuvottelu koski mahdollista porvarisenaatin kokoonpanoa, jos sosialistit lopulta lähtevät. Tuntuu että porvarit sitä ajattelevat. Mutta mitään päätöstä ei tullut. Kallio ja minä ajattelimme ettei se olisi mahdollinen.
[Leikkeitä: ”Liittotoimikuntien lausunto Helsingin kunnallisesta suurlakosta”; ”Senaatti eroaa”]