Elokuun 28 p.

Helsingissä. Ryhmä oli niin kokonaisena koolla, että neuvotteluista oli poissa vain Kallio, Lohi saapui seuraavana päivänä, Saalastin täytyi kesken kotiin kun Hatanpäähän oli asettunut 15 ryssää. Ryhmä kokoontui klo 1. Otettiin ensinnä keskusteltavaksi suhtautuminen huomiseen istuntoon.
– L.järvi tiesi sos. kuulustelleen suhdettamme huomisen istuntoon. – Lantto tiesi meriväen viedyn pois rannikolta kun pelätään sotaväen eri suuntien yhteen törmäystä. – L:järvi: Bolshevikit luvanneet tulla apuamaan eduskuntaa ja luvanneet estää kenraalikuv. tulemasta eduskuntaan.
Pehkonen: Vaikea mennä osallistumaan siihen työhön jota eduskunta nyt tekisi. Päätös ei sido eduskuntaa, ei virkamiehiä, ei senaattia. Ristiriita selvittämätön. Tultaisiin olemaan vain todistajana ja tunnustajana sellaisille teoille, joita sos. tekevät.
Juutilainen. Kysymys on pysytäänkö entisellä kannalla vai ei. Ne, jotka äänestivät valtalakia ovat velvoitetut menemään istuntoon. Eri asia mitä siellä tehd.
Pehkonen: Ei voi olla puhetta johdonmukaisuudesta, sillä kaikki ovat jo, vaaliin mennessään, luopuneet alkuperäisestä päätöksestä. Kokoontuminen voi muuten johtaa arvelluttaviin seurauksiin kansalle.
Mäkinen. Ryhmän otettava keskitie. Ryhmä kannattanut lain alistusta. Sitä ei ole tapahtunut. Siis ei voida [olla] valtalakia hyväksymättä. Uusiin vaaleihin mentävä, mutta mahdollisesti voitava istuntoja jatkaa. Väkivallan uhka on olemassa, joka pakon edessä vaatii syrjäytymään. Mutta hajautumista ei tunnusteta. Toivoi että voitaisiin ryhmässä yhtyä. Illalla lopullisesti päätöstä tekemään kokoonnuttava.
Raatikainen. Ensi asia olisi valtalain julkaiseminen ja järjestää uusi hallitus, sekä määrätä uudet vaalit. Tämä jo veisi mahdottomiin. Säännöllinen valtiopäivätyö on eduskunnan oman toiminnan kautta siten ehkäisty. Istuntoon meneminen on toinen asia. Voisi menoa ajatella tähän istuntoon ja siihen lopettaa. Asiallisesti vaikuttaa elintarvepolitiikkaan ei olisi mahdollista. Siis lakia säätävään työhön ei eduskunta voisi ottaa osaa.
J. Haapanen. Mentävä huomiseen istuntoon. Se on kyllä jälkeen uunin jästin heittoa. Olisi pitänyt kokoontua ennen kun päätettiin mennä. Mutta ei jatkettava työtä.
Lahdensuo: Uhkaukset eduskunnan hajotuksesta tullaan panemaan toimeen. Huomiseen istuntoon menosta päätettävä tuonnempana.
Lantto. Oikein varmaa tukipistettä huomiselle istunnolle ja edusk. työn jatkamiselle ei ole. Istuntoon mentävä. Täällä pelätään sotaväen yhteentörmäystä ja se luetaan eduskunnan syyksi.
Alkio. Istuntoon meno on näytelmällinen temppu. Istunnon myöhästyttämisellä vahingoitettu edusk. asiaa. Eduskunnan työllä ei ole, nyt perusteita. Mutta hätätilassa se voi kokoontua.
Raatikainen: Venäläiset eivät ole taktikkoja. Ilkeimmän kiusan voisivat venäläiset tehdä jos ne antaisivat meidän istua.
Leinonen. Samaa kuin edelliset.
Juutilainen ei käsitä huomista istuntoa näytelmälliseksi. Sillä on periaatteellinen puoli. Tunnusti, että sosialistit ovat myöhästyttäneet liiaksi.
Niukkanen. Ei tunnusta Venäjän väliaik. hallitusta. Eduskunta ei saa valtuuksistaan luopua. Ei käsitä niiden edusmiesten menettelyä jotka valtuuksistaan luopuvat. On oltava valmiit julkaisemaan valtalaki. Sitten on päätettävä mitä on tehtävä. Nyt kun meillä on kasakkahallitus, ei ole edusk. päätöksillä auktoriteettia. Huomenna mentävä eduskuntaan. Kasakkahallituksella tarkoitti kasakoita.
Lahdensuo arveli että istunto tulee estettäväksi ilman että saadaan istua. Luuli ettei sosialisteillakaan ole aiko-musta promulgeerata valtalakia.
Luopajärvi. Luuli että sosialistit olivat lykänneet istuntoa heille tärkeistä syistä. Manifesti venäläisille tovereille. Ovat odottaneet tilanteen muutosta. Ei ole muuttunut. Kun porvarien puolelta on niin paljo ilkuttu eduskunnan pakoa, on se ollut myös sosialisteille kunnia-asia. Oli samoin kuin Alkio samalla kannalla, että istunto tulee. Kaikkein noloimpaan asemaan joudumme, jos eduskuntaa ei väkivalloin hajoteta. – Mäki oli maininnut, että sosialistit parhaillaan tuumivat valtalain promulgeeraamista. Meidän on harkittava itsenäisesti asemaa. Samoista syistä kuin Alkio, ei voisi julaista valtalakia eikä hyväksyä sen nojalla budjettia. – Silloin olisi kohta senaattikin asetettava. – Tilanne kamalasti. – Me emme voi heilua kuten sosialistit. Lausuntoa promulgeeraamisen vuoksi valmisteltava. On vakavasti harkittava voidaanko huomisesta istunnosta jäädä pois. Pois jääminen voidaan yhtä hyvin selittää pelkuruudeksi kuin näytelmäksi.
Saalasti. Peli menetetty. Asia lykättävä iltaan ja neuvoteltava muiden ryhm. kanssa. Mitä huomiseen istuntoon menemiseen tulee, ei sinne ole mentävä yksin sosialistien kanssa. Tampereen sosialistilehti vaatinut eduskuntaa julkaisemaan kunnallislait ja työpäivälaki. Huomiseen istuntoon ei olisi mentävä. Jos istuntoon mentäisiin, olisi protesteerattava koko vaaleista. Neuvoteltava toisten ryhmien kanssa.
Raatikainen esitti samaa kuin Luopajärvi. Ei pidä aivan välttämättömänä kuulustella toisten porvaripuolueiden mieltä.
Juutilainen: Ei kannata valtalain hyväksymistä sen vuoksi että sitä vastassa on mahtava porvaristo ja senaatti. Huomiseen istuntoon meno pyhä velvollisuus, huolimatta siitä, että se on näytelmällinen. Istunnon tehtävästä ei vielä tahdo sanoa mitään. Huomisesta istunnosta jos [repliikki jää kesken]
Alkion selostus. Ehdotti kirjelmää puhemiehelle.
S. Haapanen: Asia viivytyksellä pilattu. Ei ole mentävä istuntoon. Vastalause Venäjän väliaik. hallit. Tuskin tarvitsee mennä tuohon istuntoon. Kirjelmä riittänee.
Nurmela yhtyy puheenjoht. Istuntoon ei mentävä. Se voisi aiheuttaa mahdottomia. Silloin olisi vaikea puollustautua.
Luopajärvi toi Juutilaiselle vielä esiin niitä vaikeuksia, joista johtuisi sitä, jos saisimme istua vain. Ryhmän jäsenten menettelyvapauteen nähden olisi tärkeä vaatia sosialisteilta istunto-ohjelma; tässä kysymyksessä olisi velvoitettava ryhmä menettelemään yksimielisesti, miten menettelemmekin.
Pehkonen ei ole ottanut asiaa taktiikan kannalta. Ei kaikki itsenäisyysmiehetkään vaadi tämän lain nyt hyväksymistä. Menevät vaaleihin. Sosialisteille ei ole ilmoitettava mitään. Meillä on parempi kortti.
Juutilainen, kuten edellinen, yhtyi Pehkoseen. Tehtävä julistus, mentävä istuntoon ja sitten hajottava.
Alkio yhtyi Juutilaiseen julistuksesta.
Lahdensuo tahtoi myös yksimielistä menettelyä. Yhtyi myös Juutilaiseen ja Alkoon.
Salovaara. Mentävä istuntoon. Esiintymiseen nähden yhtyi Juutilaiseen y.m. Uusia lakeja ei enää voida siellä tehdä. Ainoa keino itsen. asian ajamiseen ei istuntoon meno ole.
Mäkinen lausui ilonsa että oli löydetty keino jolla voidaan päästä yksimieliseen menettelyyn. Lausunto ryhmän puolesta esitettävä ja sitte poistuttava.
Niukkanen piti, että maalaisliiton kunnian vuoksi pitäisi olla valmis hyväksymään kunnallislait y.m. Nyt ei ole sopiva hetki promulgeerata valtalakia kun taantumukselliset ovat voimassa.
Juutilainen: Tekla Hultini oli luv. tulla istuntoon, mutta ajatellut, ettei voida istuntoja jatkaa.
Luopajärvi ei ollut tarkoittanut kaikkien korttien paljastamista.
Saarelainen puolsi istuntoon menoa ja julistuksen laatimista.
Ryhmä päätti:
1:ksi: Istuntojen jatkaminen nykyisissä oloissa ei ole mahdollinen.
2:ksi: Huomiseen istuntoon mennään miehissä, ja ilmoitetaan lausunnossa ryhmän kanta tilanteesta
3:ksi: Valittiin Puheenjohtaja, Juutilainen ja Pehkonen valmistamaan tämän lausunnon.
Alkio esitti vaalijulistuksen joka yksimielisesti hyväksyttiin.
Suomi-yhtiön taholta oli tarjottu maalaisliitolle 1 ed. ja 1 varapaikka edustajavaaleissa. Kaikki puhujat olivat yksimielisiä siitä, että tarjous oli liijan vähä. Valittiin valiokuntaan Raatikainen, S. Haapanen ja Salovaara tekemään ryhmälle ehdotusta.
Ilta-istunnossa käsiteltiin ehdotustani lausunnoksi huomisessa eduskunnan istunnossa. Lopuksi hyväksyttiin.
Ryhmä päätti, että minä esitän lausunnon, jonka jälkeen lähdetään pois istunnosta. Esiintyminen tapahtuu hajotuskäskyn julistamisen jälkeen, tahi, jos sitä ei lueta, sitten heti nimihuudon jälkeen.
Luopajärvi luuli sosialistienkin pitävän edusk. huomista istuntoa viimeisenä.
Valtiovarain valiok.ssa oli päätetty maksaa 450 mk. palkka elokuun ensi puoliskolta. Oli äänestetty. Päättivät maksaa ”kaikille niille jotka haluavat”.
Ryhmä katsoi, että palkkaa ei sovi nostaa lomaajalta. Se olisi väärin. Valiokuntatöissä olleille taas palkka kuuluu itsestään. Matkarahat ja päivärahat matkoilta voidaan nostaa.
Saalastille ilmoitettiin Tampereelta että oli Hatanpäähän sijoitettu 15 kasakkaa, joka pakotti hänet lähtemään kotiin. Annettiin lupa.
Kallio selosti valtiotalouden surkeata tilaa pyytäen ryhmältä lupaa miten menetellään. Tarvitaan noin 300 milj. mk. Kysyi: voidaanko kantaa esim. suurten tulojen vero joka tekisi noin 60 milj.
Juutilainen arveli, että hallitus, joka on hajottanut eduskunnan pitää huolen varojen saannista.
Luopajärvi arveli että suurten tulojen vero on kannettava hallinnollisella asetuksella. Se olisi asiallisesti oikein.
Kallio arveli, että voitaisiin asiat järjestää niin, että edusk. heti kokoonnuttuaan päättäisi asian, voitaisiin jo marrask. kantaa.
Alkio. Asia on ryhmälle niin tuntematon ja meidän edusmiestehtävämme lopussa, joten on mahdoton antaa mitään ohjetta. Sellaisen antaminen olisi melkein rikos.
Raatikainen katsoi että rahat on kannettava.
Pehkonen. On aiheetonta tuilla sellaisilla lausunnoilla kuin täällä nykyistä hallitusta vastan. Hallituksella on pakko suorastaan ne kantaa.
Alkio katsoi että suurten tulojen verotus olisi mahdollinen toteuttaa, jos lain kanalta katsotaan se sopivaksi ja mahdolliseksi. Itse puolestaan kannattaisi sellaista valtiopäivillä. Mutta ryhmäpäätöstä ei asian luontoon nähden liene syytä tehdä.
Vaaliohjelma hyväksyttiin. Päätettiin painaa [kappalemäärät vaalipiireittäin ja omille lehdille painotyöt jakaen.]
Kysymys Suomi-yhtiön vaaleista. Esitetty Suomi-yhtiön puolelta.
Alkio vastusti vaaleihin ryhtymistä.
Pehkonen puolsi menoa.
Haapanen: Mentävä vaaleihin. Määrättyä listaa äänes-tettävä.
Kokko: samaa kuin Alkio.
Pehkonen: edelleen toista mieltä.
Raatikainen: Ei olisi hyvin harkittua estää maalaisliittolaisia joutumasta listoille.
Miehen panoa vaaleihin puolsi 10, vastusti 4.
Muuta ei ryhmä päättänyt asiassa tehdä.