Heinäk 20 p

Päivä istunto. Enempi puoli eduskuntaa lähtee lomalle. Menen viikoksi pois. Sosialistit vaativat jäämään hallitusasiain järjestämistä varten. Emme suostu. Sanoin Mäkelinille: sehän on teidän asianne! Katsoi pitkään ja kysyvästi. Nyt on maalaisliittolaisten ruvettava selvittämään tehtäväänsä sosialismin vastustajana ja sovelluttajana, sekä valtiopolitiikassa.
Asetettava keskustelun alaiseksi seuraavat pää periatteet:
1:si Suomen tuleva hallitusmuoto
2:si Suhde Venäjään
3:si Työväen kysymys
4:si Torpparikysymys
5:si Sivistyskysymys
6:si Maanviljelijäin järjestäytymisen
peri-aatteet
Koetan niistä asioista nyt loma-aikoina ruveta luomaan alustusta.
Iltajunalla lähden viikoksi kotiin.