Heinäk. 9 – 12

Kysymys ”Svabodasta” ja rahan antamisesta Venäjälle kärjistyy. Me olemme tänään 12 pnä ainoa ryhmä, joka olemme selvillä siitä, miten hyväksyä laki korkeimman vallan käytöstä Suomessa: perustuslaillisessa järjestyksessä. Porvariryhmät ovat kokonaan hajan. Niiden enemmistöt vastustavat koko lakia. Ilmeisesti on siihen enempi taloudelliset kuin valtiolliset syyt. Ne pelkäävät Eduskunnan hallintovaltaa. Sosialistit ilmoittelevat, että he olisivat valmiit sallimaan lain perustuslainmukaisen käsittelyn, jos he tietäisivät etteivät porvarit äänestä lakia yli vaalin.
Siinä ollaan!