Heinäkuun 7 pnä

Suuri valiokunta kamppailee ”vallan-kaap-paus”-lain kanssa. Sosialistit varmistuvat siinä aikomuksessa että ”laki” säädetään, mutta ei perustuslaillisessa järjestyksessä. Sille ei vaadita väliaikaisen hallituksen hyväksymistä! Meikäläiset ovat asettuneet lain puolelle, mutta vaadimme sen päättämistä perustuslaillisessa järjestyksessä.
Melkein koko porvaristo on suurena kysymysmerkkinä. Rantakari menee äärimmän oikeiston etunenässä.
Mielten kuohua alkaa jo havaita.
Rautatielakon uhka Kouvola – Viipurin rataosalla kärjistyy palkkakysymyksessä.