Huhtik. 27 pnä

Olin suunnitellut kotiin lähtöä täksi illaksi, mutta en voi lähteä, sillä komiteassa kärjistyy näille päiville tärkeitä päätöksiä. Tänään levenee huhu, että rautatieläiset ovat lakonuhalla pakottaneet senaatin suostumaan 300 markan alimpaan kuukausipalkkaan. Se nostaa rautatiemenoja noin 11 milj.
Tiedetään että rautatiet ovat tuottaneet 1916 70 milj. tappion ja tälle vuodelle on ennustettu 30 milj. tappiota. Hyvää siis tulee! Rahdit ja piletit siis kaksinkertaiseen hintaan.
Tänään saapui tänne etelä-pohjalaisten lähetystö vaatimaan senaatilta Torpan nimittämistä Vaasan läänin vakinaiseksi kuvernööriksi.
Valtiopäiväjärjestyksen 33 §
Kotonen ehdotti §:lään lisäyksen senaatin jäsenten edesvastuusta. Lilius, Vrede ja D-K. katsoivat että se kuuluu hallitusmuotoon. Minä puolsin sen ottamista lakiin, koska kansanvalta asettaa hallitukselleen moraalisiakin velvollisuuksia, johon tämä velvoittaa, vaikka ei se laillisesti sido. Se estää kansanvaltaistakin hallitusta tekemästä järjettömyyksiä. Ehdotettiin että 33 ja 32 §:lät vaihtavat paikkaa. Huomautin Liliuksen muistutuksen johdosta siitä, ettei ehdotettu lisäys sido hallitusta: se ei sido byrokratista hallitusta, joka aina nojaa ja etsii turvaa lainkirjaimesta ja on välinpitämätön demokratian arvostelusta. Mutta se antaa valtuuden demokratialle hätyyttää ja velvoittaa byrokr. hallitusta. Kansanvalta puolestaan tulee pitämään tätä siveellistä velvoitusta lakina, niin hallitus, niin eduskunta. Kun sen lisäksi juuri sosialidemokr. sitä tahtovat, ei ole mitään syytä vastustaa. Muotoseikkojen täytyy väistyä.