Huhtik. 29 p.

Edellä kerrottu asia oli tänään keskusteltavana ryhmässä. Asetuttiin Raatikaisen ja minun kannoilleni, kannattaen kumpaakin. Päätöstä ei tehty. Kumpikin saa esiintyä vakaumuksensa mukaan. Tänään oli Työmiehessä elintarvekysymyksen käsittelystä niin päättömiä kirjoituksia, että ne täytyy liimata tähän.
[artikkeli ”Porvarit suunnittelemassa or-ja-lakeja. Waativat työläisiä pakkotyöhön maakapitalistien wainioille” sekä ”Walmistellaanko yleistä nälänhätää! Manttaalimiehet pimeissä puuhissa.”]
Tänään on täällä senaatin kutsusta maanvilj. seurain edustajakokous. Valitettavasti Kallio esiintyi heikosti. – Siellä puhuttiin paljon tilanteen johdosta. Käytin yhden puheenvuoron. Merkitsin: On lähdetty koko maassa väärästä edellytyksestä, että tässä olisi kysymys maanviljelijäin avustamisesta! Kyllähän he aina tarpeekseen kasvattavat – mutta entä kuluttajain tarpeeksi? Siitä on kysymys. Kun työvoimaa ei saa mobilisoida – sos.dem. sen estävät siksi, että työmiehet saavat muualla parempia palkkoja – ne antaa heidän niitä ansaita. Sehän on porvarillista oppia. Mutta kellään ei näin ollen ole oikeutta vedota maanviljelijäin velvollisuuteen yleiseksi hyödyksi myydä työtään halvalla. Rautatietap-piot. Palkkojen 11 milj. kor. Vaatikaa miljoonia ase-stautumisenne avuksi, kun lähdette yksin taisteluun kansan nälän karkottamiseksi: 30 – 40 milj.
Lausuntoni herätti suurta huomiota ja valtaavia hyvä-huutoja. – Teillä on suuri kansallistehtävä, josta muut nyt haluavat vetäytyä syrjään. Tarvitseeko kansa enempi rautateitä kuin leipää tänä aikana?
Kuluttajarintama punaisimmasta sosialistista sinisimpään porvariin on ollut koko sodan ajan käännettynä leiväntuottajaa vastaan, viheriäinen kateus kiihottajana. He ovat onnistuneet: maamies on lakannut tuottamasta ja rikastumasta – mutta hänen vastustajiaan uhkaa rahaan hukkuminen nälissään. Taloudellinen yhteiskuntaopetus!
On koetettu vanhaa, koeteltua haukkumista maanviljelijäin työtehon lisäämiseksi. Sosialistitkin! Ettekö te tiedä eli eivätkö oppi-isänne ole opettaneet, että haukkumalla ei työmieskään suuresti työtehoaan lisää? Sehän on negatiivinen poliittinen toimenpide, jolla on vain äänestysasioissa tehonsa, mutta ei leiväntuottamisessa!
Seuraava surettava ja matala mielenilmaisu julaistiin tänään U. Suomettaressa.
[leike ”Kirkkomme sisäistä toimintaa uh-kaa-va vakava häiriö”. Kirjoitus arvosteli kirk-ko-viinin puutetta, kun alkoholipitoisten juo-mien myynti oli kielletty]