Huhtik. 4p.

Asun Helsingissä. Ikävä huone. Edustajain kesken iloinen, reipas mieliala, entistä toverillisempi tuntuu. Ensimäinen ryhmäkokous tuntuu hauskalta. Ensimäisessä perustuslakikomitean kokouksessa oli kinaa siitä, asetetaanko ministerivaltiosihteeri ja kenraalikuvernööri myöskin vastuunalaisiksi. Minä ja sosialistit kannatimme tätä. Niin ikään tuumittiin otetaanko kirkkolain muutosta tarkoittavien alotteiden tekooikeus eduskunnalle, vai kielletäänkö se edelleen. Ehdotin ettei siitä mainita mitään. Sen arveltiin tekevän asia hämäräksi. Meni jaostoon.