Huhtikuun 18 pnä 1917

Tänään oli Suomussalmelaisten lähetystö, Heikkinen ja Nordlund luonani. Kysymyksessä Vienan-Karjalan valtiollinen asema ja Suomen edusk. suhtautuminen siihen. – Sittemin kokoontui Helsingin työväki Senaatintorille, täyttäen sen ääriään myöten. Metallityöläisten lakko alkaa. Lipuissa vaaditaan 8 tunnin työaikaa. Lippuja kantavat myös merisotilaat. Soitetaan Marseljeessia ja Internatsionallia. Komitean jaostossa tuli ensi kiista ”hallituksen jäsenen virkatointen laillisuudesta” 4 §:lässä sen muodostelussa jossa etu-päässä kannatin Kotosen muodostelua, sekä 6 §:ssä ehdotusta: ”jos hän maan ilmeiseksi vahingoksi tahallansa väärin käyttänyt virka-asemaansa mikä menettely on katsottava virkarikokseksi”, johon yhtyivät muut paitsi Kuusinen. 10 §:lää, koskeva syytettä lainkäytöstä vaadin pois ja äänestin.
Kysymyksessä, säädetäänkö tämä laki perustuslaiksi, tahi ei, vastustivat sitä Kotonen ja Kuusinen. Me muut tahdoimme säätää tätä lakia perustuslain voimalla. Minä m.m. perustelin käsitystäni sillä, että tämä laki tulee niin läheltä koskettelemaan Valtiopäiväjärjestystä ja Hallitusmuotoa, ettei ole mitään asiallista syytä olla tätä perustuslakina säätämättä. Vastustajat toivat tueksi vain sen mielipiteelleen, että tämä laki on kokeilua, joten sen muuttamiselle olisi saatava helpotusta. – Kotonen viittasi siihen, että hallituksen, senaatin vallan laajennusta koskeva lakiehdotus, jota oli laadittu komitean ensi päivinä, ei sitä ollut ajateltu perustuslaiksi. Siihen olisi ollut enempi syytä. – ”Mutta mistä syystä?”, kysyttiin. Siitä että kyseessä oli hallinnollinen toimenpide.
Kysymyksen noustessa jaoston töiden jär-jestelystä, lausuin sen mielipiteen, että tämän lain Valtiopäiväjärjestykseen aiheuttamat muutokset olisivat käsiteltävät samassa mietinnössä.
Tarkasteltaessa perusteluehdotuksia olivat Kuusinen ja Kotonen poissa. Vrede, Lilius ja D-K (puolittain) vaativat sihteerin laatimasta kappaleesta pois kappaletta joka alkoi: ”Sillä pitää olla oikeus!”. Tätä puolsin säilytettäväksi yksin. Tämä kohta on minusta siitä syystä tärkeä, koska sen kautta lausutaan selvästi ilmi, että hallituksen jäsenen toimen tarkoituksen mukaisuuskin on otettava huomioon. D-K. huomautti että näillä lauseilla kai minunkin käsitykseni mukaan on muodollinen merkitys, koska välikysymys-oikeus tulee esiin vastedes. Vastasin: Minun kannaltani on näillä lauseilla asiallinen merkitys, joten niiden säilyttämistä puollan. Mahdollisesti viimeinen lause ”ja mitä tulee –” voisi kenties jäädä pois. Vrede merkitsi että hänkin oli eri mieltä kuin D-K. – Siitä kuinka monen jäsenen on allekirjoitettava hallituksen jäsentä kohtaan nostamasta muistutuksesta. Ehdotettu on 5. Oli sitä mieltä että muistutuksesta voivat vastata ryhmät, jolloin jäseniä kyllä on kirjoittamaan.
Keskusteltaessa tuomioistuimen kokoonpanoa koskevista perusteluista edustivat D-K.,Vrede ja Lilius sitä, ettei saisi perustelussa mainita ”ainakin osaksi myöskin selvästi valtiollinen sävy”. Minä puolsin tätä lausetta poistamalla ”selvästi”. 8 §;n suhteen, koskeva armahdusta, olin sitä mieltä, että armahduskysymys olisi poistettava, tahi ainakin annettava eduskunnalle.
Kysymyksessä korkeimpain oikeusviranomaisten alistamisesta tämän lain alle oli Kuusisen vaatimus jäänyt yksinäiseksi. Sitä koskeva kohta poist. perusteluista.
Mutta sitä vastoin Kotonen ja minä olimme 10 §n poistamisen kannalla edelleen siksi, että pykälää ei tarvita koska oikeusviranomaiset yhä harvemmin, tuskin koskaan, tulevat liikkumaan hallinnon aloilla. Mutta jos he tulevat liikkumaan, ei ole syytä vapauttaa heitä vastuunalaisuudesta – – –
Huomenna klo 2 käsitellään välikysymysoikeutta sekä muita valtiopäiväjärj. mikäli ne tulevat tämän lain kautta muutettaviksi. Kotonen ilmoitti sos.demokratien tuovan Valtiop. j. 33 § muutosehd. hallituksen jäsenten virkatointen laillisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Sekä edusk. jäsenille oikeus pienempiin välikyselyihin.
– – –
Tänään mentäessä eduskuntaan levisi huhu: Metallityöläisten 8-tuntisen työaikavaatimuksen puolesta on 5 sotamiestä juuri tullut säätytaloon ja vahtimestari Erikssonin edessä revolverilla uhaten vaatineet eduskuntaa puolessa tunnissa koolle myöntämään 8-tuntisen työpäivän. Erikson selittää, ettei se niin pian käy, uhataan häntä ampua. Sieltä kuitenkin ilman tuhoa tuottamatta menevät senaattiin. Siellä uhataan Tokoita ensin, mutta siellä oli koolla myöskin metallityönantajain valtuutetut. Yhtä näistä aikoi joukon joh-taja ampua, mutta kumppali sai käteen kiinni. Tässä pakonalaisuudessa allekirjoitettiin 8-tuntinen työpäivä lupaus.
Näin siis meidän kansamme vieraan sotavoiman avulla alkaa nyt jo terroriseerata. Mitä onkaan tuleva! – Eduskuntaan eivät tulleet.
– – –
Ryhmässä esittelin professori Ingmanin laatiman adressiehdotuksen Venäjän väliaikaiselle hallitukselle. Mutta se oli laadittu tuohon vanhaan malliin, mitä ennen rustattiin Nikolai Valapatolle, sisältäen mielenilmaisun siitä, että me vain haluaisimme saada varmuutta siitä, että tämä nyt saavutettu vapaus säilyy! Koko ryhmä, yksimielisesti hylkäsi ehdotuksen. Lausuttiin erillaisia, mutta yhteen suuntaan käypiä ajatuksia. Esitin suunnan, mitä olisi noudatettava, ja siihen yleisesti yhdyttiin. Olisi ajateltava epävirallista, eduskunnan ryhmien kirjelmää Venäjän väliaikaiselle hallitukselle, jossa avonaisesti ja rehellisesti ilmoitetaisiin mihin me pyrimme. Nyt on asemamme epäselvä ja laillisia ohjeita toiminnaltamme puuttuu. Olisi esitettävä valtiomuotomme suunnitelma. Selvitettävä että Venäjän väliaikaisen hallituksen ja kansan lausumat ajatukset meidän vapaudestamme ovat velvoittaneet meitä kansana olemaan suoria. Suhteet Venäjän ja Suomen välillä olisi järjestettävä pääasiassa riippumattomuuden pohjalle. Silloin vapaus toisi suhteisiin sen riidattomuuden ja vakavuuden joita niihin ei muuten saada. Vapaa kansa ei voi olla toisen vapaan kansan määrättävissä. Siitä joka tapauksessa syntyy orjuussuhde. Suomen ja Venäjän vapaa liitto muodostaisi tulevan keskinäisen ymmärryksen perustuksen. Oma sotaväki kansanmiliissin perusteelle on järjestettävä heti sodan loputtua ja venäläiset vietävä täältä pois. Asiaa on ajettava aste asteelta, maltillisesti ja viisaasti. Nyt on asema sellainen, että venäläisillä ei ole järjellistä syytä kärjistää tilannetta täällä. Nopeasti siis olisi saatava valmista, että tarpeen tullen sellaista olisi.
Tätä yleisesti kannatettiin. Saalasti kiinnitti huomiota siihen, mitä Siltasaarella ajatellaan. Heidän kanssaan olisi pyrittävä yhteyteen. Mäkinen hyväksyi Alkion suunnitelmat, samoin Kokko ja Salovaara. Lohi katsoi välttämättömäksi saada sosialistit mukaan. (Kaikki olivat siitä yhtä mieltä). Lantto yhtyi puheenjohtajaan mutta kieltää, ettei saa puhua mitään kestävästä ystävyydestä ryssäin kanssa. Lahdensuo painosti sosialistien mukaan saamista. Luopajärvi ehdotti, että me alotamme neuvottelut sosialistien kanssa. Alkio selittää Lantolle ja Niukkaselle kansainvälisen ystävyyssuhteen merkitystä. Lantto hyväksyy ystävyyssuhteen mutta ei liittoa. Luopajärvi hyväksyy tästä Alkion käsityksen. Niukkanen yhtyy nyt kokonaan Alkioon. Ei olisi sosialidemokratisessa hengessä valmis hyväksymään kovin pitkälle menevää väkevämmän naapurin kehuskelua. Alkio oli huomannut m.m. puhemies Mannerin puheissa kansallishengen heräämistä. Lantto edelleen puhui ”nuoleksimista” vastaan. Alkio: nuoleksiminen on aina halpaa, mutta ystävällinen suhde kahden kansan välillä ei edellytä nuoleksimista. Me voimme ilman tätä tunnetta tunnustaa, että Venäjän sotaväen vallankumous on hankkinut meille tämän hetken vapauden.
Merkittiin keskustelun tuloksena: 1si hylätään Ingmanin ehdottama luonnos; 2:si pidetään tärkeänä, että ruvetaan harkitsemaan kirjelmää, jolla ilmoitetaan koko meidän mielipiteemme tulevasta asemastamme ja valmistellaan se epävirallisesti; 3 puheenjohtaja Alkion tulee pyrkiä kosketuksiin sosialidemokr. johtomiesten kanssa asiassa; 4:si kaksi ensi kohta ilmoitetaan huomenna porvariryhmien valtuutetuille. Alkio sai sen tehtäväkseen.
– – –
Senaatin esitykset ovat nyt olleet senaatin jäsenillä jo viikon, mutta niitä ei ole vielä esitetty. Tämä on johtunut siitä, että sosialidemokr. ryhmässä on ollut ajatus, ettei niitä saa esitellä, koska ne on antanut Venäjän väliaikainen hallitus, joka ei ole laillinen. Nyt oli puhemies valmistanut lausuntoaan varten luonnoksen joka esitettiin ryhmille. Me katsoimme lausunnon asialliseksi ja hyväksyttäväksi.
Mutta sosialistien hidastelu alkaa jo herättää huomiota. Elintarvelaki on ollut ehdotuksena edusk. jäsenillä jo toista viikkoa, mutta sitä ei ole saatu käsitellä!
Kun nämä esitykset tulevat esiin, jos ne evätään ja niiden laillisuus kielletään, kuten Valpas ajaa – silloin luopuu senaatti ja eduskunnan täytyy tehdä samoin. Nyt on jo eräissä piireissä huhuja että sitten julistautuisi eduskunta kansalliskokoukseksi.
Asema on sellainen, että joka päivä voi tuoda mitä tahansa.
Ollaan varmoja, että saksalaiset hyökkäävät tänne heti avoveden tultua. Entäs sitte?
[Lisävihko: Huhtikuun 18 pnä oli sosialisteille tulla valiokuntavaaleissa Maatalous- ja Työväen-valiok. Oli pois 3 valitsijaa. Hermostus. Viime häd. tuli 1. Muuten olisivat jääneet vähemmistöön valiokunnassa.
Tänään oli senaatintorilta tullut sotilaslähetystö säätytalolle vaatien ½ tunnin kul. edusk. koolle. Revolv. Senaatissa. Uhkaa ampua. Saavat.]