Huhtikuun 19 pnä 1917

Komiteassa äänestettiin hallituksen edesvastuulain 4§:n vaihtoehdoista. Meni 6 ään. 6:tta vastaan. Syntyi keskustelua siitä, ratkaistaanko komiteassa päätös arvalla, vai puheenjohtajan äänellä. Kuusinen vaati arpaa. Useat porvarit, minä niiden mukana, että puheenjohtajan ääni ratkaiskoon, koska siten saadaan johdonmuk. mietintöön. Keskusteltiin vilkkaasti siitä, pannaanko vaihtoehtokin mietintöön, vai jätetäänkö vastalauseen varaan. Lausuin omasta puolestani, että jos vaihtoehto tulee mietintöön, silloin riippuu vastalauseen pano siitä, miten perustelut muodostuvat. Äänestyksessä 7 ä 5:ttä vastaan otetaan vaihtoehto mietintöön. Vastaan äänestivät Vrede, Grotenfelt, Kuusinen, Laaksovirta, Danielson-Kalmari. 6 §:ään ehdotti Kuusinen 2 mom. uudestaan samalla huomauttaen että se aiheuttaisi 8 §:lään lisäykseksi rangaistusmääräyksen. Tätä vastaan muistutettiin, että rangaistusmääräykset eivät sovi tähän lakiin. Minä kannatan entistä muodostelua. Kuusista kannattavat Laaksovirta ja Sirola.
[6 § – 7 § käsiteltäessä jaoston ehdotus hyväksyttiin Kuusisen, Sirolan ja Laaksovirran ääniä vastaan]
– – –
Suuria sotamiesjoukkoja marssii järjestäytymättöminä tänäänkin kaupungilla, soittokuntia mukana. Saa nähdä mitä tästä kaikesta vielä tulee!
Illalla kerrottiin sotilasten yrittäneen rikkoa Aleksanteri-patsasta. Se osoittautui todeksi sikäli että lyhtypatsaitten kruunuja oli rikottu, vaan sitte oli saatu hillityksi.