Huhtikuun 5pnä

Ensimäinen täysistunto. Puhemiesvaali. Sovittiin nuor- ja vanhasuomalaisten kanssa yhteisistä miehistä kansliatoimikuntaan. Mutta kun ruotsalaiset ehdottivat omaansa myös, joten ehdokkaita tuli 5, meni asia suhteellisiin vaaleihin ja ensiviikkoon. Ryhmäkokouksia kaksi: Iltakokouksessa esiteltiin eduskunta-alotteita. [ks. lisävihko] Asiallista neuvottelua. Minuun teki hyvän vaikutuksen, että Raatikainen ehdotti kansakoulunopettajain palkkoja korotettavaksi. Keskustelussa kaikki muut puhujat paitsi Juutilainen, kannattivat sitä, että kalliinajan palkankorotus annetaisiin tuntuva. – Minä lisäsin siihen alkukoulunopettajain palkat korotettaviksi. Sai kannatusta. Maatalousvirkailijain palkat katsottiin yleensä olevan sellaiset, että kelvolliset miehet jättävät ne.
Lisävihko Huhtik. 5 p.
Ryhmäkokoukseen klo 6. Ehdotuksia aloitteiksi:
1. Maantie-asia
2. Torpparihäätöjen kesk.
3. Kuntien metsämaa- ja soiden osto
4. Koskien varaaminen kunn.
5. Metsätyöläisten sivistysasiat
6. Pienviljelijäin opintoretket
7. Puutavarayht. maanostojen raj.
8. Kunnallinen agronomilaitos
9. Perustuslakikomitealle ehdotus
apteekkioikeuksien siirt. kunnille
(Salovaara)
10. Kysymys oikeudesta erota valtion -kirkosta (J. Haapanen)
11. Kruununmaitten asutuksesta
(Nurmela)
12. Vesiperäisten maiden kuiv.
(Kokko / Leinonen)
13. Vesioikeuslain 2 luku, koskien -lauttausta (Leinonen)
14. Apua enin rasitetuille tientekolahk. 1 milj. (Saarelainen)
15. Apua maatalousneuv. palkk.
(Saarelainen)
16. [yliviivattu, useat vastustivat] Työväen saanti maatalouteen työvelv.
17. [yliviivattu] Rautatiekaluston lisää-minen
18. Pappien puustellit kunnille
19. Yhtiöiden tarkastus (Juutilainen)
20. Patteritöiden tuottamat vaikeudet työväen saantiin nähden
21. Virkamieskysymys: opettajain palkkain korottaminen
22. Maatalousammattimiesten palkkaus-kysymys (Raatikainen)

Keskustelussa elintarveasioista päätettiin asian esiintyessä edusk. puhujalavalta esittää vastasyitä ja elintarvehintojen kohoamissyitä: työpalkat, työväen vienti muille aloille.
[Aloiteluettelo jatkuu ryhmän kok. lauant. klo 11 päiv., yhteensä 34 aloitetta.
Muistilista:
– Kirjall. yhd. [= Ml:n sanomalehtimies-yhdistys] tilit
– Puhe nykyisestä asemasta ja maalaisliiton suhteesta siihen
– Puhe Pohjalaisten kirjallisessa kerhossa
Adressijaostossa: Ingman, kok.k., Estlander, Pennanen, Alkio.
Laskelmia eduskunnan järjestäytymisäänestyksissä. Valitsijamiehiä sos. 24, Suom. 8, ns. 5, ruots. 4, ml. 4. ]
Mitä nykyinen asema vaatii maalaisliitolta? Toimenpiteitä maatyöväestön elinmahdollisuuksien parantamiseksi. Ellei niitä toteuteta, tyhjenee maaseutu. Maatyöväki on käsitettävä maalaisliiton keskeiseksi väestöosaksi. Talonpojan on valittava lopullisesti: porvarien ja työmiehensä liiton välillä. Joko hän katsoo luokkaetunsa mukaisesti sovittaa valtiolliset ja tal. etunsa hänen kustannuksellaan elävän, hänen tuotteittensa kauppiaan kanssa, tai työmiehensä kanssa, jota ilman hän ei voi tulla toimeen. Vanhoillinen talonpoika, jonka rahanhimo ja kultaisenvasikan palvelus valtaa, se häviää. Semmoisia ei ml. voi auttaa. Enempää ei porvari voi auttaa entisajan käsityömestaria.
[lehtileike maalaisliiton puoluekokouksen ilmoituksesta, Uusmaalaisen osakunnantalolla Kasarminkatu 40, torstaina 12 pnä t.k. klo 8 aamulla, jatkuen seuraavana päivänä.. Sitä seuraa kokouksen tarkka ohjelma valiokunnittain ja asioittain. A. valiokunnassa III yhdessä Lanton, Kokon ja Niukkasen kanssa. A. alusti maanviljelyslyseoista, metsätyöläisten sivistysasioista, pienviljelijäin opintoretkistä ja kansalaisopintojen johdosta.]
Maanviljelyslyseoasiassa olisi anottava että määrätäisiin ne alat joille tämän lyseon suorittaneet voivat antautua ja päästä; maanviljelyslyseoita 1 joka lääniin, ehdottomasti maaseudulle ja riittävillä valtionavuilla varustettuina, tahi kokonaan valtion huostaan.