Kesäkuun 11 pnä

Komiteassa. Keskusteltiin laajasti presidentin päätösten varmennuksesta. Kotonen tahtoi ministerille oikeuden kieltäytyä varmennuksesta jos katsoo asian lainvastaiseksi. Katsottiin kuitenkin hänen velvollisuudekseen varmentaa jos valtioneuvosto on enemmistöllä asian päättänyt. Silloin ei varmentaja ole enää edesvastuussa. – Kadulta kuuluu kuormarattaiden jyrisevä jyske, kolina lähenee, paisuu, etääntyy, himmenee, aivan kuin aalto, hevosjalan teräksen klapsuttava iskentä kivitykseen, raitiovaunun ensin etäinen, sitten lähenevä ja paisuva, taas etääntyvä ja himmenevä kolina, auton kirskahtelevia ja mylviviä ääniä. Kohinaa. Aurinko paistaa kuumasti. Senaatin tori paahtuu. Muutamia harvoja kävijöitä. Vapaaherra Vrede laskee rullauudinta auringon verhoksi. Toisessa päässä pöytää Raatikainen selkämakuullaan nauttii tupakoiden elämänlepoa. Laaksovirta äskentulleena yrittää päästä kiini kuultelemalla – – –
Illalla täysistunto.