Kesäkuun 13 pnä

Perustuslakivaliokunnassa otettiin esille Hallituksen esitys Suomen eduskunnalle erinäisten asiain siirtämisestä Suomen Senaatin ja kenraalikuvernöörin ratkaistaviksi. [- -] Puheenjohtaja ja Kujala käsittivät esityksessä olevan hyväksyttäviksi mahdottomia asioita.
Ingman: Määritelmä ”Venäjän etuja” on epämääräinen. Jos taantumussuunta pääsee Venäjällä vallalle, tällä lailla ei ole mitään merkitystä. Pykälään sisältyy poliittinen asia. Voimmeko saada nyt parempaa? Luuli senaatin tehneen voitavansa. Voi olla, että tällaisenkin lain saaminen olisi jo jonkin viikon kuluttua mahdoton. Laki olisi hyväksyttävä semmoisenaan, ettei Venäjällä voida siitä vetäytyä.
Ståhlberg yhtyi pääasiassa Ingmaniin. [ – – ] Hylkääminen voisi synnyttää vaikeuksia lopullisissa neuvotteluissa, heikontaen Suomen hallituksen asemaa. Idässä kehittyy toiselta puolen anarkia, toiselta taantumus. [- -]
Alkio pääasiassa yhtyi professori Ståhlbergin ajatustapaan. Lain periaate on: sallia Suomelle entistä pitemmälle menevä itse hallintooik. Me olemme tilaisuudessa tämän kautta vallata muutamia ampumahautoja. Me valtaamme ne, mutta jatkamme uusia valtauksia. Tämä on väliaikainen järjestely, ensiaskel Suomen itsenäisyyteen. Ellei tätä hyväksytä – menee pyy pivosta. ”Venäjän edut” on vaarallinen. Mutta se on nyt, ilmankin, vielä vaarallisempi. [- -]
Asia päätettiin panna jaostoon.
– – –
Komiteassa vastustin hallituksen oikeutta lainselitykseen. Sellaista pykälää ei myöskään otettu lakiin.
Tullien säätämiseen presidentille väliaikaisia oikeuksia. Vastustimme Kotonen, Raatikainen, Puheenj. ja minä. Puolsivat Vrede, Lilius, Paasikivi, D-Kalmari.
Presidentin veto-oikeudesta äänestettiin Kotosen ja Liliuksen ehdotusten välillä. Kotosen ehdotusta kannatimme ainoastaan Kotonen ja minä; kaikki muut Liliusta, että presidentti voi saada lain kaksien vaalien yli.
Saavutetut oikeudet.
Stählberg: Saavutettuja oikeuksia on yhä enempi ruvettu panemaan viralta. Laki on ruvennut turvaamaan oikeudet. Ei olisi otettava hallitusmuotoon. [- -]
Paasikivi: Yksityisoikeudet pitäisi ainakin pääasiassa turvata perustuslailla. Elämme oloissa, joissa pitäisi saada turvaa yllättäviä lain muutoksia vastaan. Pieni enemmistö eduskunnassa yhteen tai toiseen suuntaan tulee aiheuttamaan vaihtelua. Pääasiassa ovat turvattavat omistus- ja varallisuusoikeudet. omaisuus, irtain ja kiinteä.
Danielson-Kalmaria arvelutti panna tähän määräystä saavutetuista oikeuksia, joita meillä on niin väärin käytetty. Onhan vaadittu tunnustamaan oluenpanijain y.m.s. saavutetuita oikeuksia, virkamiesten j.nep. Tahtoisi sanoa, että, missä varsinaisen omistusoikeuden rajoittaminen on kysymyksessä, se on estettävä.
Kotonen. On mahdotonta määritellä mitä kaikkea saavutetuilla oikeuksilla tarkoitetaan. Oli huomannut että se on aivan esineeksi muuttunut. Mitä omistusoikeuden loukkaamattomuuteen tulee, epäili senkin ottamista lakiin. Yhteiskunta on pakoitettu yhä enempi käymään käsiksi rajoittamaan omistusoikeutta. [ – – ]
Alkio vastusteli saavutettujen oikeuksien turvaamista, mutta yksityisomistusoikeus oin turvattava.
D-Kalmari: säädös omistusoikeudesta, jota ei saa muuttaa muuten kuin perustuslaillisessa järjestyksessä.
[Leikkeet ”Viljan hankkimiskysymys” ja ”Ruplan kurssi”]