Kesäkuun 14 p.

Ihanan lämmin ilma. Eilen illalla, tullessani komiteasta, saarnattiin Nikolain kirkon rappusilla tuimasti. Muuan nuori puhuja sanoi: ”Kun toisilla on ja toisilla ei ole, ei auta muu kuin ottaa sieltä missä on. Se on paha, se on kauhean paha asia, mutta ei auta”, j.nep.
Eräänä toisena iltana siinä muuan puhui: ”Nuorten pappien kanssa vielä voi tulla joten kuten toimeen, mutta niiden vanhojen harmaapäiden kanssa ei tule toimeen itse pirukaan.” – ”Ensi vaaleissa jätetään pois eduskunnasta kaikki ne vanhoilliset jarruttajat ja manttaaliporhot ja meidän nuorten pitää saada valta, mutta ne saavat mennä sivuhuoneeseen. En minä vanhuksia vihaa, mutta ne saavat mennä sivuhuoneeseen ja me kysymme heiltä heidän viisaita neuvojaan”. ”Lakijuristit ja tuomarit ovat tehneet jo niin monta konnantyötä ja niin monta väärää valaa, varsinkin vanhat, että itse Saatanakin niitä pelkää.” – – –
Olimme Ripsaluoman ja Fräntin kanssa kävelyllä, sittemmin mukana Kalliokin. Olivat ripittäneet Tokoita. Tämä oli hävennyt esiintymistään eduskunnassa. Ihanan lämmin yö siinä 11 tienoossa kun hajosimme Kaisaniemestä.
Virkamiesten erottaminen
Ehdotin virkamiesten eläkeoikeuden poistamista erottamistapauksissa.
Vrede puolsi eläkkeitä.
D-K. yhtyi edelliseen. Ei saada virkamiehiä, jollei oteta eläkkeitä. Muuten pitäisi asettaa palkat suhteettoman korkealle, joka toisi paljon suuremmat menot valtiolle.
Kotonen yhtyi edellisiin, koska muuten ei saada virkamiehiä.
Paasikivi samaa mieltä kuin edellinen. Valtio ei koskaan tule voimaan kilpailla palkan maksajana yksityisten kanssa. Yksityisilläkin on jo eläkkeet.
Lilius: Samoin. Puolsi muuten eläkettä virka-ajan mukaan.
Alkio: Virkamiehet vaihtuvat usein. Eläke parin kuuk. palveluksesta aiheuttaa keinottelua. Näissä luottamus-viroissa tulee olemaan puolue-näkökohdat ratkaisevia. Puolueen kunnia vaatii asettaa ministerin ja presidentin apulaisiksi. Ei tehtävä virkoja keinotteluksi. Hrojen ehdotus aiheuttaisi vain huonoja aineksia ”remmiin”, estäisivät mukautumisellaan parempien ainesten virkaan pääsyä. Kansanvalta epäilee virkavallan etuja. Nyt jo, laadittaessa hallituksen jäs. edesvastuun lakia, katsotaan, kuinka hallitusvirkaan rupeeminen jo olisi rikos – niin sosialistit katsovat. Siitä olisi päästävä. Kaikilla valtionjäsenillä samallainen oikeus.
Ståhlberg vastusti myös puolieläkettä, koska se aiheut-taisi renttuja suosimaan. Ei myöskään uuteen virkaan. Mutta jotka nyt erotetaan sopimattomuuden, kyk[enettömyyden] tähden, ei pidä panna toiseen virkaan. Eläke siis virka ja palv. vuosilta.
D-K. Alkion lausunnon johdosta täytyy myöntää ettei heidän kantansa ole aivan oikea. Voi olla että puoluehallintojen aikana virkamiehet tulevat olemaan hyvin lyhytaikaisia.
Vrede: Voi tapahtua, että kelvollisetkin erotetaan virasta. Jos eläkettä ei taata, ei saada kelvollisia virkamiehiä.
Lilius vastusti Alkiota, koska isänmaallisuus tulee vaikuttamaan virkamiehissä ”lipuista luopumista”. Ei isänmaallisuus auta.
Alkio. Eläkeoikeus aiheuttaa notkeaselkäisyyttä ja virkamiesten kansalaisarvion laskemista.
Paasikivi yhtyi Liliukseen: Eläke virkavuosien mukaan, mutta ei velvollisuutta ottaa vastaan toista virkaa.
Kotonen puolsi innolla eläkkeitä.
D-K. vastoin Vredeä arveli, että virkamiehiksi voi tulla aivan nopeasti vaihtuvaa ainesta.
Muta luulee, että Alkio menee liijan mahdottomiin, edellyttäessään että yleensä tullaan ottamaan vastaan näitä virkoja halulla. Varallisuuskysymys.
Raatikainen yhtyi Alkioon.
Äänestyksessä minun ehdotukseni ja eläkeoikeuden (virkavuosien mukaan) välillä, äänestivät minun ehdotustani, että määräys eläkkeistä olisi tästä kokonaan poistettava, – Raatikainen, Kotonen ja minä.
Yksityisen syyteoikeus virkamiestä vastaan.
[- -] Alkio nosti kysymyksen, ehdottaen, että valtio velvoitettaisiin korvaamaan yksityisille virkamiestensä tekemän vahingon.
[- -]
Päätettiin panna tähän lakiin viittaus, että valtion vastuusta virkamiestensä tuottamista vahingoista säädetään erityisessä laissa.
Koulujen perustamisvapaudesta. Lakiehdotuksessa 89 §:lässä edellytettiin kaikellaisten koulujen perustaminen vapaaksi. Sitä ei puoltanut muut kuin Laaksovirta. M.m. minä katsoin että valtiolle oli välttämättä vaadittava oikeus valvoa, minkälaisia kouluja perustetaan. Laaksovirtakin peräytyi. Vrede olisi suonut liberaalisen vapauden.
Kirkon ja valtion suhde.
Puolsin määräykseen kirkon ja valtion suhteesta säilymistä. 91 § 2 mom. poistamista. Sai vain sosialistien ja minun äänet”.