Kesäkuun 19. pnä

Perustuslakivaliokunnassa käsiteltäessä anomusta naisten oikeudesta päästä valtion virkoihin, ehdottivat äänestyksellä kumottavaksi anomusta: Ingman, Nevanlinna, Retulainen, Repo ja Estlander, kannattivat sosialistit, Hultin, Pennanen, Alkio. [”Työmiehen” leikkeinä laajat selostukset SDP:n puoluekokouksesta; ”Pietarin kaupunki vararikon partaalla”; ”Tunnetun venäläisen armeijapäällikön mielipid. suomalaisten suhtautumisesta sotaan. Kenraali Ivanovin memorandumi entiselle keisarille. Suomalaiset epäluotettavia – – Keisari omakätisesti alleviivannut lauseen Suomen rikastumisesta Venäjän kustannuksella.]