Kesäkuun 2 pnä

Eilen illalla oli eduskunnassa vilkas taistelu osuustoimintalaista maalaisliittolaisten ja sosialistien kesken pääasiassa. Osottautui ettei ole mahdotonta saada sosialistitkin hämille kun heitä ahdistaa heidän omaa taktiikkaansa käyttäen. Säätytalon ravintolassa tapasin pari, kolme lapualaista, jotka sangen kiihkeästi moittivat eduskuntaa, joka ei ota alotetta Suomen itsenäistyttämiseksi.
Komiteassa oli senaattori Vuolijoki joka oli tullut Pietarista sen tiedon kanssa, ettei Elintarvelakia vahvisteta sen vuoksi, että hallituksen esityksestä on poistettu eduskunnassa sotaväen muonitusta koskeva momentti. He sanovat, että suomalaisilla on siis tarkoitus, ettei sotaväelle anneta muonaa. Lasarevski oli kuitenkin ehdottanut, että laki hyväksytäisiin kirjoittamalla allekirjoitukseen, että lain hyväksymisen ohella pidätetään venäläisille -oikeus sotaväen muonitukseen.
Nyt tahtoi senaattori Vuolijoki kysyä asiassa perustuslakivaliokunnan mieltä.
[- -] Alkio kysyi: kun on kerrottu, että tänne tulee yhä uusia joukkoja syötettäväksi, onko syytä antaa sotaväen muonitukselle Suomessa siten niin laajaa valtuutta, kuin sallimalla lain vahvistukseen liittää näin alleviivattu oikeus? Voisi käydä, että he syövät täällä ”laillisesti” kaikki. [- -] D-K. Se valta muonitukseen (sotaväen) on aina ollut hallitukselle tunnustettu. – – Ei siis ole edullista antaa syntyä vaikeata konfliktia. Senaatti kyllä löytää sopivan sanontatavan millä se tulkitsee käsityksensä. [- -]. Ståhlberg. Tämä ei ole oikeudellinen, vaan poliittinen kysymys – -.
Senaattori Vuolijoki poistui saatuansa ylem-pänä mainitut ”ohjeet”.
Minulle jäi käsitykseksi ja lausuin sen komitean tupakkakeskustelussa, että ehdollinen vahvistus laille ei ole laillinen. Vain poliittisesti voi sen eräissä tapauksissa hyväksyä. Tässä tapauksessa on se samanlaista menettelyä, kuin senaatin suhtautuminen nykyisiin lakkoliikkeisiin ja levottomuuksiin.
[- -]
Kansainväliset takeet otettiin nyt keskustelunalaiseksi. Vrede: Jos Venäjä suostuu, olisi päästävä siihen, että Venäjän ja Suomen väliset riitakysymykset tulisivat ratkaistaviksi Hagin oikeudessa. [- -] Paasikivi: Se tuntuu hyvältä. Mutta jos tulee tänne taas huono hallitus, jää säädös tyhjäksi kirjaimeksi. Alotteenotto olisi siis varattava eduskunnalle. Venäjältä voi odottaa mitä tahansa. Oli äsken puhutellut erästä venäläistä kauppiasta, joka oli lausunut, että monarkkinen mieliala alkaa vahvasti kehittyä. Järkevät ihmiset alkavat uskoa, että muuten mennään perikatoon. Monarkistit eivät vaan ole vielä ruvenneet toimimaan. Mutta alottelevat. Siis voidaan odottaa suurta taantumusta nykyisestä jolloin talonpojat tulevat kannattamaan monarkkia. Vrede. Eduskunnilla ei missään ole tällaisessa asiassa aloiteoikeutta. Kenties voisi ajatella. – – Jos Venäjälle tulee taas monarkki, se tulee hallitsemaan Suomea kuten tähänkin asti. – – Olisi siis, kenties, laadittava toinen ehdotus, jossa asetutaisiin monark-kian kannalle. D-Kalmari: Täällä voitais ajatella, että täällä olisi Venäjän edustajana joku, joka edustaisi hallitsijaa, joko suuriruhtinas tahi presidentti. – Jos Venäjälle tulee uudestaan monarkkia, saamme olla varuillamme, voidaksemme rajoittaa valtaansa Suomessa maaliskuun manifestin mukaan. (Vapaaherra Vrede näytti merkillisesti tulleen elähytetyksi siitä ajatuksesta, että päästäisiin takaisin monarkkiaan.).
Haagin konferenssia koskeva §:lä päätettiin ottaa ehdotukseen, viime pykälän toiseksi momentiksi.