Kesäkuun 22p.

Meidän onnettomuutemme on siinä, että täällä säädetään työaikalakia kokonaan periaatteellisia näkökohtia silmällä pitäen, ensinkään kiinnittämättä huomiota käytännön luonnonlakien vaatimuksiin. Kapitaali ja työvoima järjestyvät taisteluun. Tänään kertovat lehdet uudesta paperitrustista, valtiovarain valiokunnan jäsenet, että siellä oli vaadittu 5 milj. markkaa tämän vuoden budjettiin hätäaputöiden toimeen panemiseksi,
Anarkia muodostuu nyt puhdasveriseksi rosvoliikkeeksi, alkaa jo Venäjällä, eikä Suomi ole siitä enää vapaa.
[Leikkeitä: ”Paperitehtaita jälleen yhtynyt”, ”Kauhunpäivät Tomskissa”, ”Työnantajat ja 8 tunnin työpäivää koskeva laki”, ”Työväestön ja sotilaiden suhteet kylmenevät Porissa”, ”Ranska ja Suomi]
Kuten tunnetaan, on Ranska aina hännystellyt Venäjän taantumuksellisinta Suomi-politiikkaa, eikä koskaan ilmaissut kannattavansa meidän vapauspyrinnöitämme, ei edes laillisuuspyrinnöitämme. Siis Thomassin puhe on sen ketun valitusta joka ei saanut pihlajanmarjoja!
Mitä meidän nyt olisi tehtävä?
Eduskunnassa pitäisi porvariston suostua säätämään kunnallislait ja 8-tuntinen työpäivälaki teollisuutta varten – ennen kuin hajotaan kesälomalle.
Koko eduskunnan pitäisi suostua säätämään laki työlakkoja ja työsulkuja vastaan yhdeksi vuodeksi.
Kaikkien puolueiden olisi yhdessä järjestettävä vapaita järjestyksen-pitojoukkoja jokaiseen maalais- ja kaupunkikuntaan joilla ei saisi olla mitään puolueluonnetta muuta, kuin
a) suojella maa provokatsionilta
b) hillitä huligaanien ja rosvojen yhtymispyrinnöt;
c) tarpeen sattuessa suojella kansallista vapautta vierasta valtaa vastaan.