Kesäkuun 29 pnä

Perustuslakivaliokunnassa. Tämä on hauska ja oloja kuvaava tilanne. Puheenjohtajana istuu entinen suutari, pöydän alapäässä maan ensimmäinen hallinto-oikeuden tuntija, professori Ståhlberg. Kysymyksessä, tunsivatko Venäjän hallitsijat maan oikeuslaitosta, keskustelivat sosialistit Rantanen (puuseppä), Kujala (kiertävä kaupustelija) vilkkaasti. Samalla he määrittelevät ja selittävät suurella itsetietoisuudella tämän oikeuskäsityksen sisällystä. Olemme juuri loppuun käsitelleet senaatin vallanlaajennusta koskevan lakiehdotuksen, joka tulee varmaan olemaan historiallisesti kuvaava näyte tämän lainsäädäntökauden ajatustavasta. Siihen liitettiin kolme pitkää vastalausetta.
Me teemme täällä perustuslakivaliokunnassa nykyään kummia lakimuutosehdotuksia. Ei kansanvallan tarvitse ainakaan valittaa.