Kesäkuun 5 pnä

Tänään puoluejaostomme hyväksyi viime yönä lopullisesti valmistamani kirjoituksen ryhmän puolesta julaistavaksi puolueen lehdissä selitykseksi kannastamme uuden puolueen perustamiseen nähden. Kivimäki on tullut tänne ja saa ensitöikseen muodostaa itselleen työsuunnitelman, sekä kunnallisjärjestö-ohjelman.
Komiteassa päätettiin presidentin vaalipäivästä ja virkaanastumisesta. Vaali toimitetaisiin tammikuun 15 pnä ja virkaan astuminen tapahtuisi huhtikuun 1 pnä.
Kysymyksestä hallinnollisten asetusten antamisesta keskusteltaessa, olivat toiset, kuten Vrede ja D-K. sitä mieltä, että niiden antamiseen olisi presidentilläkin oikeus. Toiset, puheenjohtaja, minä ja Kotonen, katsoimme, että hallinnollisten asetusten antaminen olisi ministeristön asia, koska he ovat edesvast. eduskunnalle. Minä esitin, että presidentti hyväksyisi nämä senaatinkin antamat asetukset ja Paasikivi kannatti myöskin tätä mielipidettä.