Kesäkuun 8 pnä

Ihana ilma sateen jälkeen. Perustuslakikomiteassa keskusteltiin edelleen presidentinvaltuuksista. Paasikivi ja D-K. puolsivat huomattavan suurta valtaa presidentille, Kotonen taas hyvin pientä valtaa. [- -]
Alkio puolsi huomattavan suurta valtaa presidentille. Presidentti on kansanvallan toteutumisen tarkoitus. Tasavaltalainen hallitusmuoto on hajanainen ja heikko. Sitä voidaan lujittaa lisäämällä presidentin valtaa. Jos mies ei täytä hyvin tehtäväänsä, ei hän enää seuraavalla kerralla tule valituksi.
Kotonen puolsi omaa käsitystään, jolla sanoi olevansa päättävästi. [- -]
Raatikainen. Ellei presidentti saa huomattavia valtuuksia ei voida saada aikaan huomattavan lujaa hallitusta.
Kotonen. Jos on tarkoitus antaa keisarin valtuudet presidentille, niin silloin asia on helposti järjestettävissä. Mutta sitähän ei tarkoitettane.
Lilius vastusti yhteiskunnan säilyttämisen puolesta presidentin suurta valtaa. Ajatelkaa, jos tulisi esim. Valpas-Hänninen! Presidentillä voisi olla huomattava veto-oikeus.
D-Kalmari Kotoselle, ettei hän ollut tarkoittanut presidentille samaa valtaa kuin keisarille. Ei, vaan Venäjään suhtautuessa kuten kenraalikuvernöörillä.
Vrede. [- -] Presidentillä tulee olla yleinen valta maan hallintoon nähden, kuten nyt kenraalikuvernöörillä.
Paasikivi Liliukselle: Jos edellytetään että presidentiksi tulee sopimaton henkilö, niin eihän meillä eduskunnan tarkastuksen kautta ole mitään turvaa saatavissa. Valittu ei voi aivan suurta pahaa tehdä, mutta hän voi jättää tekemättä hyvää, jota hän voisi tehdä. Sitä ei voi kansanvallassa estää.
Ståhlberg puolsi presidentille yleistä hallituksen johtoa. Siihen melkein kaikki yleensä yhytivät. Mikäli erityisiä asiaryhmiä luetellaan, niillä määritellään presidentin tehtäviä.
Osittain kiihkeän keskustelun jälkeen äänestettiin Vreden monarkistiseen suuntaan menevän ehdotuksen ja Ståhlbergin vapaamman välillä, koskeva presidentin valtuuden määräämistä. Vreden puolesta äänestivät Vrede, Paasikivi ja D-Kalmari, Ståhlbergin Kotonen, Laaksovirta, Alkio, Lilius ja Ståhlberg. – Varsinkin Vrede ja Paasikivi olivat hermostu-neita.
Kysymys asiain käsittelemisestä valtioneuvostossa. Kollegialisestiko vai yksityiset ministeritkö?
Kotonen: Toimituskunnissa olisi asiat ratkaistava, milloin ministeri ei toisin päätä.
Ståhlberg: Jos kollegialisuus säilyisi, se nojaisi nykyiseen kehitykseen. Puolsi sitä.
Kollegialisen käsittelyn periaate säilytettiin 7 äänellä 2:ta (Kotonen ja Laaksovirta) vastaan.