Keskiv. 12. Heinäk.

Vaasaan. Ja mitä näen asemalla: Paavo tulee jo kotiin! On saanut parin päivän ennakkoloman. Kivimäki tulee Torniosta. Siellä on ollut suuret maalaisliittojuhlat.
Vaalit alkavat olla laskettuna. Maalaisliitto näyttää saavan 44 edustajaa. Edistyspuolue supistunee 28:sta 17:sta, kokoomus kasvanee 35:teen ja ruotsalainen 26:teen. Sos.demokraatit saanevat 52 ja kommunistit 25 – 6.
Voi voi kun asema tulee vaikeaksi. Mille perustalle nyt rakennetaan hallituskokoomus? Maalaisliiton on pakko mennä hallitukseen, mutta ehdoksi on pantava, että Lex Kallio ja Lex Pulkkinen toteutetaan, että kieltolaki ja maantielaki pysytetään voimassa, että virkamiespalkkoja ei enää koroteta, että ruotsalaisten erikoisvaatimuksia ei ajeta, y. m. Mutta saavuttaako ryhmä näissä asioissa yksimielisyyttä, vai tuleeko ryhmä niissä hajoamaan, se on toinen kysymys. Kovin uhkaavalta asema tuntuu ja näyttää.