Keskiv. 14. Huhtik.

Ulkoasiain valiokunnassa selosti Hahl että Aunuksessa ovat bolshevikit suostuneet luovuttamaan pitäjäät, ainakin toistaseksi, Suomelle. Vienan Karjala. Selostaa Vienan-Karjalan vapausliikettä, yleisesti tunnetuita asioita.
Pääministeri ilmoitti hyvin salaisena asiana Rajajoelta kenraali Vetzeriltä luki [tark., että luki Wetzerin ilmoituksen:] Venäjän valtakunnan tarkoituksena on saada rauha. Keskustelujen pohjaksi asetettava 1914 v. valtakunnan raja. Ulkoasiain kansankomisariaatti on kuitenkin tehnyt väliaik. poikkeuksen Porajärven ja Repolan suhteen, joten ne katsotaan puolueettomaksi vyöhykkeeksi vastaisen sopimuksen varalta. Ehdotetaan edelleen aselevon aikana suurta laivakulku reittiä 3 penink.leveä Suomen lahdella. Sitä suurta laivareittiä saavat laivat käyttää Venäjälle ja sieltä ulkomaille. Reitin pohjoispuolta eivät laivat saa kulkea. Ilmailijoihin samat määr. mitkä yleensä on valmistettu maa ja meri liikenteelle. Suomalaisissa satamissa ei aselevon aikana saa olla Venäjän vihollisia laivoja eikä lentimiä.
Vienan-Karjalan asiassa vielä pääministeri selosti että lähetystö oli tehnyt hyvän vaikutuksen.
Nyt on taas kysymys rahasta. Hallitus on kokonaisuudessaan sitä mieltä että rahaa heidän tarpeisiinsa on annettava. Nyt he ajavat ehd. neutraliteettia, mutta ymmärtävät hyvin että he ajanpitkää eivät voi itsenäisinä olla, vaan pyrkivät sittemin yhtymään Suomeen.
Näiden asian hoito on nyt siirtynyt pääasiassa ministeri Hahlille.
Voionmaa: Neutraalinen laivavyöhyke tulisi osittain kulkemaan Suomen alueen läpi. Osa Suomen saaria tulisi kuulumaan vyöhykkeen eteläpuolelle. Oli Virossa nähnyt kartan, jossa Tytärsaari oli merkitty Viron alueeksi.
Vienan-Karjalan jatkuvaan avustukseen: sekin olisi suotava että hätääntynyt kansa saisi siementä ja elintarpeita. Mutta epävarma peruste. Miten ne varat käytetään? Jos vain eduskunnan suostumus varojen myöntämiseen saadaan, olisi asia hyvä.
Erich. Ei ollut tilaisuudessa lähemmin tarkastaa Voionmaan tärk. tiedonantoja.
Hahl. Avustus Vienalle ei nouse aivan huomattaviin summiin. Jollei anneta sinne, tulevat kerjäläisinä tänne. Jos tilanne kehittyy rauhalliseen ratkaisuun niin menoarviossa löytyy sellaisia eriä, joita sopivasti selittämällä voidaan tähän käyttää.
Tanner: Ei käsitä miten tähän asti on rahoja voitu tarkoitukseen käyttää, kun siihen ei ollut budjetissa määrärahoja. Se on tapahtunut eduskunnan seläntakana. Suotavaa olisi että avustusta annetaisiin.
Kallio. Vienan-Karjalan kysymys sillä asteella, että niitä on nyt autettava. Hallitus voisi antaa lisäbudjetin.
Vennola samoin. Heimo- ja ihmisyyssyyt velvoittavat.
Samaa kuin Hahl. Avustettava olevista varoista heti.
Alkio yhtyi edellisiin.
Setälä samoin.
Hahl mainitsi kelin loppumisesta ja kiireestä.