Keskiv. 15. Jouluk.

Virolaiset, eversti Lil ja luutnantti Kirotar kävivät luonani. Keskustelu Suomen ja Viron puolustusliitosta.Puolan lähetystössä ulkoasiainvaliokunta kahvilla.
Edusk. täysistunto. Suuri törmäys sosialistien kanssa huoneenvuokrasäännöstelystä.
Sosialistien jarrutus on alkanut.