Keskiv. 15. Lokak.

Venäjä ja Suomi. Luoteis-Venäjän hallituksen edustajana oli Margulietz kääntynyt pääministerin puoleen kysyen: olisko Suomi halukas antamaan [sotilaita] Pietarin valloitettua järjestyksen ylläpitämiseksi Pietarissa, koska Venäjällä on vaikea saada suojeluskuntia? Niin ikään: sallitaanko Suomesta viedä Pietariin m. m.: halkoja, voita, paperia, y.m. Tänään tulee pääministerin luo neuvottelut, johon tulee venäläinen Margulietz ja suomalainen Ehrnroth y.m. m. m. paperitrustin miehiä. Edelleen kysyttiin josko Suomi antaisi krediittiä. Sotaministeri ilmoitti yleisesikunnasta, että Enckel ja Mannerheimkin ovat sitä mieltä, että Pietarissa pidetäisiin yllä järjestystä suojeluskuntain avulla. Tarvitaisiin 2000–3000 suojeluskuntalaista. Pyysi saada keskustella Essenin kanssa.
Kallio oli Tuomas. Pelkää etteivät suojeluskunnat suostu.
Alkio vastusti jyrkästi yleisesikunnan suunnitelmaa. Ei tiennyt oliko meidän puoleltamme edes esitetty vaatimusta, että Pietari ei saa olla enää Venäjän pääkaupunki. Vastustan jyrkästi kaikkea apua tällä asteella.
Soininen vastusti myös aseellista apua, mutta suostuu elintarveavustukseen.
Kahelin. Pietarin avustamisen yhteydessä on nostettava kysymys sallivatko Luoteis-Venäjän hallitus että Suomi saa heidän avukseen miehittää Vienan ja Karjalan.
Hahl: Venäläisten avustaminen saisi olla riippuvainen siitä, miten venäl. suhtautuvat Karjalaan y.m.
Kallio: nyt olisi se hetki jolloin meidän olisi pyrittävä saamaan Aunus ja Viena haltuumme. Sopimus tästä. Aunus ja Viena Suomen suojelukseen siksi kuin kansanäänestys on toimitettu.
Luopajärven mielestä olisi keskusteltava Pohjois-Venäjän ja Luoteis-Venäjän hallitusten kanssa. Hallituksen määrättävä kantansa. – Saatava eduskunnan puolelta selkänojaa. Yhtyy Kaheliniin. Haluaa neuvotella myöskin siitä, että täältä lähetetään varustusväkeä Pietariin.
Lundson oli Kahelinin ja Luopajärven kannalla.
Erkko yhtyy pääasiassa Kaheliniin. Ryhdyttävä neuvotteluihin myöskin puutavaran viennistä.
Alkio ilmoitti, että hänkin on sitä mieltä, että Pietarin operatsioniin on joskus ryhdyttävä mutta antaisi venäläisten itse vielä tapella keskenään ja sitten vasta voisivat suomalaiset sekaantua asiaan. Venäj[än] Karjalan miehitt[ämistä]. puoltaa.
Enemmistö hyväksyi ministeri Kahelinin kannan. Minun kannalleni tuli vain Kallio ja Collan, ei muut.
Pietarin taloudellista avustamista ehdotti Pohjanpalo päätettäväksi. Collan kannatti ehdottaen että vienti tulisi järjestetyksi suurliikkeiden käsiin.
Koko keskustelu liikkui siinä varmassa uskossa että Pietari ennen pitkää on lopullisesti valkoisten venäläisten hallussa.
Pietarin kysymyksen lopullinen järjestäminen. Alkio ehdotti päätettäväksi, että keskustelujen nyt alotettaessa Pietarin vapautuksesta, olisi Suomen puolelta ilmoitettava, että Suomi vaatii Pietarin neutralisoimista niin, ettei se ole enää Venäjän pääkaupunki.
Vennola ja Lundson ilmoittivat olevansa samalla kannalla asiallisesti, mutta käytännössä sitä ei voida ajaa. Holsti samoin.
Alkio totesi, että tämä kysymys oli ollut esillä joka viikko, mutta sitä ei ole Suomen taholta esitetty julkisesti koskaan. Totesi, ettei sitä tullakaan koskaan esittämään. Se merkitsee Suomen ja Viron itsenäisyyden vaaraa sillä hetkellä, jolloin Pietarissa on Venäjän porvarillinen hallitus.
Ryhmässä Alkio selosti hallituksen kannan rauhankysymyksessä. – Relander ehdotti että hallituksen kanta hyväksyttäisiin huomenna lähettämättä asiakirjaa valiokuntaan.
Juutilainen katsoi, että, vaikka ryhmän kanta tuntui olevan selvä, hänen kantansa on toinen. Rauhaa vastaan on ryhdytty yksinomaan eräitten ententen yksityisten johtomiesten mielen mukaan. Asiaa ei ole voitu puollustaa suomalaisen politiikan kannalta. Näin heitetään m. m. Viro oman onnensa nojaan.
Hahl selosti omaa kantaansa.
Luopaj. huomautti että virolaiset nyt ovat Judenitshin kanssa hyökkäämässä.
Heikkinen J. A. yhtyi Relanderiin.
Alkio osoitti että Juutilainen oli keväällä pyrk. eroon Viron komiteasta eikä tahtonut silloin, suurimman hädän hetkellä, auttaa Viroa. Polit. on juuri suomal. polit.
Niukkanen. Rauhanneuvott. ei tällä kertaa ryhdyttävä, mutta ei silti ijäksi rauhan ajatuksesta luovuttava.
Piitulainen. Ei ole muuta keinoa kuin hylätä rauhanneuvottelut koska Wenäjällä ei ole sellaista hallitusta jonka valtaa tunnustetaan.
Juutilainen: ilmoitti, että Virgo oli ilmoittanut että virolaiset joka tapauksessa tekevät rauhan, teki Suomi mitä hyvänsä. Meidän ei tulisi tehdä sen paremmin rauhaa, mutta olisi tuettava reunavaltoja. Olisi muodostettava liitto Suomesta Ukrainaan. Tiesi että siihen Puolakin tulisi mukaan. Tahtoi panna asian valiokuntaan. Nyt olisi suunnattava isku suurryssille.
Loukko vastusti rauhanneuvotteluihin ryhtymistä. Suomen terveen kansan nimessä on ml. esiinnyttävä terveesti. Ei kysymystäkään mennä sairalloisten bolshev. kanssa rauhaan.
Päätös: Maalaisl. edkr. suhtautuu bolshev. rauhantarjoukseen nykyoloissa kielteisesti.