Keskiv. 16. Helmik.

Ryhmässä keskusteltiin laajasti suojeluskunta-asiasta. Kaila kävi alustamassa sitä. Keskustelussa puolsi Hahl 20 milj. vastustaen enempää, Niukkanen samoin, A. Pesonen 25:- Vuorimaa 30:-, Manner ainakin 25 milj. – Arfman 20, Kukkonen 20, Alkio laajemmin perustellen 30 milj.
Juutilaisen lausunto ansaitsee poikkeuksellisuutensa vuoksi laajemman selostuksen. Hän selitti heti olevansa kaikissa suhteissa eri mieltä kuin Alkio. Kommunistivaaraa ei ole. Se on parissa tunnissa kukistettu. Vuodet 1917 ja 1921 ovat eri vuosilukuja. Meidän sosdem. ryhmämme on aivan toinen kuin 1918. Olemme tehneet rauhan Venäjän kanssa ja siihen on luottamuksella suhtauduttava. Puhuja on aivan varma, että jos nyt syntyy sota Venäjän kanssa lähtee paljon sosialidemokraatteja puoltamaan Suomen maata. Pitää armeijaa joka suhteessa hyvin luotettavana. Miksi sellaiset, jotka syyttävät armeijaa epäluotettavaksi, eivät kiellä armeijan määrärahoja. Puhuu ylenkatseellisesti suojeluskunnista ja väittää että sodan tullessa suojeluskunnat pakenevat. He etsivät momentteja jotka heidät vapauttavat. – Hahl syyttelee uudelleen suojeluskuntia. Kärki puoltaa 26 milj. Junes 25 milj. Leppälä yleensä vastustaa, suostuu 20 milj. Liakka samoin, Pitkänen samoin. Piitulainen yhtyy Alkioon, puoltaen 25 milj. Heikkinen samoin puoltaa 30 milj., Vesterinen samoin, Lohi yhtyy yleensä Juutilaiseen mutta lupaa 20 milj. Joukahainen 25–30 milj.
Asia jäi avonaiseksi. [jätetty puoli sivua tyhjää tilaa]