Keskiv. 17. Heinäk.

Alli tulla tupsahti tänään Helsinkiin! Ryhmässä oli esillä Svinhufvudin vastaus hallitusmuotokysymyksen ratkaisun lykkäämisestä. Koko ryhmä, aivan yksimielisesti, minua lukuun ottamatta, asettui jyrkästi sille kannalle, että lykkäystä olisi kaikin voimin estettävä. Minä olin sitä vastoin sitä mieltä, että lykkäämistä ei olisi estettävä, vaikka emme sitä halua, koska mahdollinen hallituspula, sekä neuvottelujen menestyminen, bolshevikihallituksen kanssa Karjalan kysymyksessä siitä voisivat vaikeutua.
Päätöksessään ryhmä hyväksyi edustajansa puhemiesneuvostossa ottamaan kannan. Kukin saa esiintyä oman mielipiteensä esiin uuden ryhmän mielipiteen ohella; minä ilmoitin äänestyksen sattuessa äänestäväni ryhmän mielipiteen puolesta.
Puhemiesneuvostossa päätettiin hallitusmuoto-asian 3.mas käsittely lykätä ensi valtiopäiviin. Ilmoitin että maalaisliiton eduskuntaryhmä on yksimielisesti minua vastaan sitä mieltä, että lykkäys ei olisi suotava. Minäkin olen alistunut ryhmän kantaan.
Muitten puolueitten taholta ilmoitettiin, että he eivät halua vastustaa lykkäämistä.
Joukahainen, Manner ja Heikkinen ovat olleet monarkistien taholta erityisen käännytystoimen alaisena, kertovat itse.
Nyt on valtionhoitaja Svinhufvud kutsunut heidät luokseen. Joukahainen kysyi: sopiiko mennä – Vastasin: luonnollisesti.
Senaattori Stenrothin tiedonanto. Hän kutsui ryhmän kokoon ja ilmoitti hallituksen huoneessa:
Saksan ministeri (lähettiläs) esitti eilen hallitukselle virallisen sähkösanoman: ’’Saksan hallitus, sekä Suomen että molemmin puolisten etujen kannalta katsoo monarkian hallitusmuodon tarkoituksenmukaisimmaksi.’’
Senaattori selitti, että asian ratkaisu on tietysti kokonaan eduskunnan asia, mitä sen kiireellisyyteen tulee. Hallitus ei tahdo siihen vaikuttaa.
Alkio: Saanko kysyä hra Senaattorilta, onko Suomi vielä itsenäinen maa?
Stenroth: Epäilemättä.
Alkio: Pyrkiikö Saksan hallitus siis vaikuttamaan Suomen hallitusmuotoon?
Stenroth: Epäilemättä. Kyllä Saksa ilmeisesti pyrkii vaikuttamaan Suomen hallitusmuotoon.
Asian ratkaisu on kiireellinen, sillä Englannin sotaliikkeet uhkaavat Muurmanilla.
Ryhmä käsitteli uudelleen asian ja päätti uudelleen pysyä ennen tekemässään päätöksessä. Alkio oli laatinut lausunnon siltä varalta, jos asia nyt tulee esiin, lausuakseen ilmi paheksumisen siitä painostuksesta jota hallitus, Saksan hallituksen ilmoitetun tahdon tulkkina on harjoittanut hallitusmuoto-asiassa. Hyväksyttiin.
Puhemiesneuvosto päätti, että asiaa ei esitellä eduskunnalle, kaikilla äänillään meidän mielipidettämme vastaan. Kun ilmoitin, että aijon asialliseen keskusteluun tultua esittää mielipiteitäni painostuksesta, pelästyivät suomettarelaiset. He kaikin tahtoivat nyt tyytymään puhemiehen menettelyyn. Niin tehtiin, meidän tahtoamme vastaan.
Sähkösanoma-tiedonanto, jossa Stenroth ilahdutti ryhmiä Saksan vaikutuksen lisääntymisestä, oli tehnyt suomettarelaisiin syvän vaikutuksen.