Keskiv. 17. Marrask.

Ulkoasiain valiok. hyväksyttiin rauhansopimusmietintö toisessa lukem. Sos. luopuivat ponsistaan kun porvarit alkoivat suunnitella asian lähettämistä lakivaliok. lausunnon saamista varten. Esittivät lyhyen ponnen.