Keskiv. 2. Heinäk.

Suhde Venäjään. Valiokunnassa. Enckel sähköttänyt, että Sasonoffin ilmoituksen mukaan Koltshak on ilmoittanut olevansa valmis tunnustamaan Suomen täydellisen itsenäisyyden sisäisessä itsenäisyydessä! Mutta asettaa ehtoja ulkonaisessa. Täällä ovat Kartasoff ja Suvoroff myöntäneet täyden riippumattom. Venäjä on esittänyt vaatimuksen saada tulla mukaan Ahvenanmaan kysymyksessä. Kaksi suurvaltaa on jo mukana. Holsti maininnut Ruotsin edust. asiasta. Hieman peräytyvät. Nyt vaadittava että Ahvenanmaan paperit otetaan takaisin rauhankonferenssissa.
Sotaministeri oli ennen ollut sillä kannalla että Venäjä olisi saatava meidän puolelle Ahvenanmaa – kysymyksessä. Mutta Ehrnroth ja Rautapää sitä vastustaneet.
Alkio oli odottanut juuri sitä että myös Venäjä esiintyy vaatim. Ahvenanmaahan nähden. Niin tulee esiintymään myös Saksa ja kenties Englanti. Epäilee, ettei ole ollenkaan viisasta asettaa tätä neuvottelua sitovaksi. Epäilee että venäläiset herrat ovat täällä vain urkkijoina.
Sotaministeri ei pitänyt että tällä asiakirjalla nyt on kiire. Venäläisillä koltshakilaisilla huono asema.
Holsti. Asian voisi kehittää. Professori Kartasof ollut aina Suomen ystävä. Enempi pelottaa Pariisissa olevat herrat. Parooni Korff on Pariisissa Suomen pahin vihollinen ja – kantaa Suomen yliopistolta edelleen lakkautuspalkkaa. Mutta diplomaattisesti on viisainta saada tämä asiakirja aikaan. Pietarin puoluettom. suhteen sitä mieltä että jos se esitetään, meitä pidetään liian nälkäisinä. Sen järjestävät luultavasti kyllä muut vallat, joilla on voimia.
Gummerus: Suvoroff kertonut, että Venäjän bolshevikit kokoovat mahtavia voimia Suomea ja sitten Skandinaviaa vastaan. Jos Suomi haluaa tehdä poliittisen sopimuksen on kiirehdittävä. Ei tahdo taata S:n esityksiä, mutta pitää ne suureksi osaksi uskottavina. Arveli, että bolshevikeilla on 200,000 miestä.
R. Erich arveli että asiakirjan olisi syy laatia. Jos hyökkäys tulee pian, on hyvä että hallituksella on joku ohjelma.
(Edellisen johdosta panen merkille, että viikko sitten he kaikin pitivät varmana Kolshakin voiton, ja, että hän tulee olemaan Venäjän vallan tekijä ja aivan kohta Pietarin herra! Nyt on bolshevikivalta noussut ja…)
Venäläisten oikeuksia Suomessa ja inkeriläisten Venäjällä koskeva kohta poistettiin ehdotuksestani, meille ja inkeriläisille epäedullisena.
Tuli sähkösanoma Aunuksesta jossa Collanille ilmoitetaan, että Collan, Svahn ja Tammelander ovat kaatuneet. Tilanne vakava. Lähettäjä Spooff.
Joku puhelimessa vaatii Sotaministeriltä vakinaisia joukkoja Aunukseen. Hän kuuluu vetoavan siihen, että valtioneuvosto on päättänyt toisin. Hän olisi jo lähettänyt.
Me jatkamme sopimuskirjan tarkastelua. Olen hyvin levoton.
Hallitusmuoto on – Limingassa! ilmoittaa Erkko. Harhautunut postissa. Voi voi!