Keskiv. 20. Lokak.

Perustuslakivk:ssa keskusteltiin laajasti uskonvapauslain 6-8 §:listä, erittäin 8 §:lästä. Siinä kannatin. [jätetty tyhjää tilaa, ilm. perusteluja varten]