Keskiv. 23. Helmik.

Neuvottelukunnassa. Sovittiin tulliasiassa sovitteluehdotuksesta jolla turvattiin maataloustullit. Muita asioita.
Edistysmielisten puolesta ilmoitti Linna: Sovitaan 20–25 milj. Osa 30 milj. kannalla. – Rajapoliisista saatava esitys. – Virkamiespalkoissa useat sitä mieltä että hallitukselle on jätettävä jakoperusteiden määrääminen. – Karjalanliitolle voidaan antaa avustusta joku pyöreä summa.
Kokoomuksen puolesta Arajärvi: Virkamiesten korotukset olisi hallituksen saatava jakaa. – Suoj.klle 30 milj. mutta ei missään tapauksessa alle 25 milj. – Rautatiemäärärahoja ei missään tapauksessa yli hallituksen esityksen. – Superfosf. ja sähkömilj. myönnetään. Aunukseen myönnetään avustusta. Samalla on vanhat Aunuksen velat maksettava. Sotilasmiljoonista ei ole keskusteltu, mutta valtiovarain vk. jäsenet pitäneet erittäin tärkeinä.
Linna: Edml. ryhmässä lausuttu suojeluskunnista, että niiden johdossa on toivomisen varaa. Vaadittava korjausta.
Arajärvi: Kokoomuspuolueessa sama vaatimus. Kelvollisempia johtajia, mutta se vaatii korotettua määrärahaa. – Ryhmä vaatii kahden hiippakunnan perustamista, niistä toinen ruotsalainen. Vaikuttaa Ahvenanmaan kysymykseen. Saatu tieto ulkomailta (Söderhjelmiltä!)
Juutilainen ilm. kannattavansa suojelusk. 20 milj. Tulevat sillä hyvin toimeen. Aunukseen apua valistus- ja elantotarkoituksiin puoltaa lämpimästi. Myös vanhat velat maksettava. Ruotsal. hiippak. ei pitäisi myöntyä.
Maalaisliiton ryhmän kannasta ilm. Alkio: ryhmä on hiippakuntia vastaan ollut näihin asti. – Suojeluskunnille 20–25 milj.
Arajärvi: Kokoomuksessa erittäin maalaiset kannattavat hiippakuntia. Kirkkokansa, muka, niitä vaatii. Annetaan, jos maan etu niin vaatii. Selitti että yhteistoiminta hajoaa ellei kaikista asioista sovita.
Alkio selitti käsityksenään että joka asia sovitaan erillisenä. Jos ennakolta vaaditaan kaikkien neuvottelunalaisiksi tulevien yhteen kytkemistä, se tekee neuvottelut onnistumattomiksi. Ilmoitti että ml. puolelta tullaan edusk. valvomaan valtiovarain valiok. mietinnön ml. vastalauseen eri ehdotuksia.
Lohi arveli että suojelusk. milj[oonista] voitaisiin saada sopimus 25 milj. pohjalla.
Ritavuori ei ole käsittänyt että on kysymyksessä saada aikaan suomal. puolueitten yhtymä. Se olisi mahdoton. Pysyttävä erinäisten kysymysten kannalla.