Keskiv. 3 p. Kesäk.

Ulkoasiain valiokunnassa ministeri Holsti selosti Ahvenanmaan asiasta. Ulkomailla ei ollut mitään yksimielisyyttä Ahvenanmaan asiassa. Viime yönä saapunut Tukholmasta sähkösanoma jossa Ranskan ministeri oli ilm. Söderhjelmille että Ahvenanmaan asia on joutumassa hyvin vaik. tilanteeseen. Ruotsin pää valttina: Venäjällä pian taantumus. Saksa yhtyy Venäjään. Ne päättävät Suomen kohtalosta. Ahvenanmaa olisi jätettävä Ruotsille, koska Ruotsi muuten men. itsenäisyytensä.
Jos asia menee siihen, että Suomen ja Ruotsin olisi jonkun suurvallan välityksellä ryht. neuvottelemaan, siitä tuskin void. kieltäytyä. Estlanderin lausunto eduskunnassa ruotsalaissorrosta vaikuttanut Ruotsissa.
Ruotsin avulla saatane odot[taa] pian että Ahvenanmaa näinä päivinä julistautuu itsenäiseksi.
Setälä: Onko hallitus ryht. toimeen hajottaakseen Ahvenanmaan kapinakokouksen? Hallituksen on sellainen estettävä.
Holsti. Hallitus päättänyt tehdä niin. Huomenna matkustaa Ahvenanmaalle Pää, sota- ja sisäministeri. Lisää sotaväkeä. 30:sta maakuntapäiväin jäsenestä 29 matkustanut salaa Ruotsiin.
Juutilainen. Ahvenanmaalaisia kohdeltava kapinoitsioina. Viipymättä lähetett. Ahvenanmaalle valtuutettu ja sotaväkeä.
Voionmaa. Uutiset katkeroita. Voisimme kenties tasaisemmalla mielellä ottaa vastaan tämän jos olisimme antaneet laajemman itsehallinnon. Mutta siitä myöh. puhua. Täytynee asettua nyt siihen että asia lakkaa olemasta suomalainen asia, siitä nyt tulee kansainvälinen asia. Pitää nyt Ahvenanmaan Suomesta eroittamista todennäköisenä, jolloin hallituksen olisi yritettävä että Ruotsi yhtyisi Suomen kanssa ajamaan Itämeren neutraliteettia.
Setälä. Olisi ollut tehtävä enemmän tämän liikkeen estämiseksi. Oltu nahjusmaisia. Pitäisi laittaa niin että poliisiviranom. ainakin Ahvenanmaalla estäisivät irtautumiskokoukset. Jos irtijulistautuminen tapahtuu Ruotsissa emme voi mitään. Viimeiseen saakka vastustettava ettei asia tule kansainväliseksi.
Mantere. Minkäänlainen itsehallinto ei olisi Ahvenanmaalaisia tyydyttänyt.
Holsti Mantereelle: Korkeimman neuvoston haluttomuus ottaa ratkaistakseen Ahvenanmaan kysymystä johtuu siitä, että he käsittävät Suomen itsenäistymisen jälkeen asian tulleen ratkaistuksi. Ruotsi on ottanut asian omiin käsiinsä. Se on prestiisikysymys.
Voionmaakin tunnustaa ettei mikään itsehallintolaki enää tänä vuotena olisi voinut konfliktia estää. Luuli että Ruotsi olisi valmis tekemään Itämeren suhteen poliittisia sopimuksia.
Setälä. Lainvastaisuus on estettävä ja ruotsalaisen sotavoiman maalle nousu estettävä.
Juutilainen. Samoin kuin edellinen.
Colliander.
Vuorimaa pitää asiaa Ruotsinmaalaisena kysymyksenä. Stratekinen merkitys. Pyrkimys saada Pohjanlahden ruotsalaiseksi mereksi. Suomen sisällinen kysymys. Ulkovaltojen diplomatialla ei pitäisi olla asian kanssa mitään tekemistä. Suomen on tukahdutettava kapinahankkeet Ahvenanmaalla ja vapautettava kansa siellä kiihotuksen alaisuudesta. Yhtyy Setälään.
Vennola. Collianderin viittaukseen että olemme laimiin lyöneet, yhtyy. Mutta suurin syy ruotsalaisen sanomalehdistön joka on aina antanut valheellisen, väärän ja epäsuotuisan käsityksen ulkomailla. Se on ensi hedelmä ruotsalaisen epäisänmaallisuuden työstä. Ei kannata uhrata suomalaista verta Ahvenanmaan puolesta. Olemme heikosti varustautuneet. Meitä vastassa mahtavat voimat. Jos Ahvena nyt menee, olisi pidettävä huoli siitä ettei Ruotsin raja tule aivan Uudenkaupungin (20 km) edustalle. Väkivalloin ei Ahvenanmaata voida pidättää. Se, että Ahvenanmaa julistautuu itsenäiseksi ei vielä ratkaise kysymystä.
Setälä. Ehkä Vuorimaa on oikeassa. Imperial. kysymys. Ruotsalaiset ovat täällä herroina. Me olemme vielä palvelijan ja orjan asemassa. Se on tosi asia. Kun ruotsalainen miehitysjoukko asettuu Ahvenanmaalle, se saapuu Suomalaiselle alueelle. Se on merkittävä.
Suolahti. Mielten kiihtyminen ymmärrettävä. Ruotsalaistemme politiikan tulos. Ruotsi aina käyttänyt tilannetta kun me olemme heikot. Minkä aseman otamme, siinä on pysyttävä. Muuten osotamme heikkoutta.
Ryömä yhtyy siihen, että ruotsalaisella kansanaineksella on syytä sortovalituksiin. Mutta pohja on siinä että kielellinen vaisto vetää Ruotsiin. Sodankäynti Ahvenanmaalla mahdoton. Järjettömyyttä asevoimalla ei estetä. Turvattava kansainväliseen oikeusratkaisuun. Ellei se auta, annettava perään. Asiassa varottava, ettei vahingoiteta itäisten heimokansojen asiaa.
Keto. Hänen kantansa tunnettu. Mutta sillä ei ole valiokunnassa kannatusta. Varoittaa sotilaallisesta esiintymisestä. Samoin poliisitoimista. Asiaa johdettava neuvottelujen tietä. Yhtyy Voionmaahan.
Juutilainen. Tässä on kyseessä estää suomalaisen valtakunnan syntyminen, Jos maassa olisi hallitus joka voisi nojata maan suomalaiseen kansaan kokonaisuudessaan, tämä kysymys ei olisi tällainen. Jos ei täällä kumarretaisi ruotsalaisille suomalaisen työmiehen nimessä, kuten Voionmaa, toisella kertaa horjuen Venäjälle. Suomalaisuuden yhtym. toivoo. Jos Ruotsi hyökkää Ahvenaan, Suomen pitäisi hyökätä länsipohjaan.
Mantere ei pitänyt asiaa lopullisesti ratkaistuna. Vain uusi tilanne. Ei syytä turhaan sapelin kalisteluun.
Alkio yhtyi Vennolan historiikkiin Ahvenanmaakysymyksen perusteista ja synnystä. Mutta ei katsonut asiaa vielä niin synkässä valossa kuin moniaat. Nykyinen tilanne on vaan siinä muuan vaihe joka voi muuttua. Koetettava toimia pääasiassa diplomaatisin keinoin. Sotatilaa toistaseksi vältettävä. Itämeren neutralit. ajettava.
Auer. Ahvenalaisiin suhtaudutt. varovaisesti. Jos sotilastoimiin ryhdyttävä, se on tehtävä. Yhtyy Suolahteen. Vennolaan raja-asiassa.
Holsti pyysi uutta kokousta Petsamon ja Vienan-Karjala kysym. suhteen.
Kokoonnutaan huomenna klo 9.
Voionmaa. Ainakin Brändö ja Kumlinge saatava jäämään Suomeen. Polemisoi Juutilaista vastaan.
Ryömä polemisoi Juutilaista vastaan.
Setälä. Hallituksen velvollisuus katsoa, että asia hoidetaan. Ei ole syytä erinomaisempaan pessimismiin.
Suolahti Voionmaalle olevan aivan selvää, että jos me tahdomme itsenäisyyttämme suojata täytyy puoltaa maan alueen koskemattomuutta.
Pidettävä kiini siitä, että vapaaehtoisesti ei Ahvenanmaata saa luovuttaa.
Holsti von Vendille vastasi.
Välikysymys kurinpitorangaist[ukseen] tuomittujen rautatieläisten asiassa. Joukko ryhmän jäseniä äänesti asiaa valiokuntaan. Mutta sos. oli paljo poissa. 2:lla äänellä sai hallitus luottamuslauseen. Valiokuntaan lähett. vastaan minäkin äänestin.
Mutta se asia on kipeä. Ryhmälle ehdotin ja se päätettiin yksimielisesti, että hallituksessa oleville edustajillemme annetaan kehoitus että he vaikuttavat siihen suuntaan että nuo kurinpitotuomiot tulevat puolueettoman tarkastuksen alaisiksi.
Vienan-Karjalan avustamisasiassa päätettiin noudattaa ryhmän entistä, kannattavaa politiikkaa.
Illanvietto oli ryhmällä kokouksen jälkeen.
Sosialistit aikonevat kenkkuilla jotain estääkseen edusk. huomenna hajaantumasta. Mutta kun nyt tuli heidän omaksi syykseen tuo rautatielläisvälikysymyksen tappaminen, niin siinä ei ainakaan ole heillä aseita.