Keskiv. 30. Maalisk.

Saavuin Helsinkiin. Sain ent. huoneeni. Ryhmä. Pyysin ettei minua enää valita puheenjohtajaksi.
Valittiin kuitenkin – Äänestyksellä valittiin varapuheenjohtajiksi Vuorimaa ja Lohi.
Ministeri Lavonius teki selkoa hallituksen muodostuskysym. Oli kutsunut hallitukseen lupautuneita neuvott. mutta tullut eilen vain 4 miestä. Luvattu kirkollismin. paikka kokoomukselle. Ulkoministeriksi nyt ajateltu Idman, kokoomuksel. lista. Luulee että Holstin poistuminen on tappio. Mutta hänestä tärkeätä että tämä minist. nyt saataisiin muodostum. Luulee että jos tämä hallitus nyt tulisi muodostetuksi oppositio tulisi vähemmän kiivaaksi. Pyytää ryhmää lausumaan mielensä, voidaanko hallitus tälle pohjalle muodost. Ellei, on lähdettävä uudelta pohjalta.
Vuorimaa: Kun ulkomin[isteriksi] tulisi kokoomuksel. tulisko suunta muuttumaan?
Lavonius: Kokoomus on ilm. ettei sitä tarkoiteta. Ei usko että suurempaa suunnan muutos[ta] tulee.
Ilmoittaa kääntyneensä Hahlin, Joukahaisen, Kallion puoleen. Virkamiesasiassa sisältää ohjelma ehdotuksen virkamiespalkkojen korottamiseksi. Puhetta ollut amnestiaohjeen tark. kokoomuksen kanssa. Hahl ei usko että hallitus tällä pohjalla muodostuu. Lav. pitää kiini tielain uudistamisesta. Kohdellut ml:laisia minist[ereitä]. yliolkaisesti. Joukahainen samoin. Koko hallitusjuttua enää ajaa vain kolme rouvaa. – Niukkanen kysynyt kokoomukselaisilta: mistä Holstia syytetään? Vastattu juopottelusta ja hajan. selityksistä ulkoasiain valiokunnassa. – Alkio. Lavonius osottautunut kyvyttömäksi hallitsemaan asemaa. Ohjelmansa on melkein lapsellinen luonnos, jota ei ole saatu tarkastaa. Ln kanta kieltolaki-, reunavalta- ja Itä-Karjalan politiikassa olematon, ei mitään kantaa. Näiden lisäksi vaadimme voimakasta asutuspolitiikkaa. – Joukahainen vaatii ryhmää määrääm. kantansa ohjelmaan. – Alkio: kun ei ohjelmaa ole saatu tarkastettavaksi. Ryhmän kantaa ei ole kysytty!
Aikasemmin oli L. jo poistunut – Hahlin lausunto oli sen jälkeen.
Niukkanen totesi, että kun ensin oli tarjottu ministeristön muodostamista sosialisteille – sen jälkeen hypättiin maalaisliiton yli ja tarjottiin porvareille.
Kieltänyt neuvottelukunnassa ettei maantielain korjausesitystä saisi antaa.
Ryhmä päätti ilmoittaa ministeri Lavoniukselle:
Ryhmä on hallituksen muodostamiseen nähden entisellä kannallaan. Holstia kannatetaan edelleen, mutta ryhmän kannalta on suunta tärkeämpi kuin mies. Ryhmä ei näissä oloissa halua muuta kuin 3 paikkaa, molemmat maatalous-, ja sosialiministerin paikat. Nyt viimetingassa tarjottua kulkulaitosministerin paikkaa ei näissä oloissa huolita.
Eduskunnan puhemiesehdokkaaksi asetettiin Kallio.
Ruotsalaiset olivat ilmoittaneet tässä tapauksessa äänestävänsä sosialistia.
Sosialistien ehdokas on Vuolijoki.
Nevanlinna pyytää huomen aamuna klo 9 neuvotteluun puhemiehestä.
Ritavuorelle ilmoitin että olemme asettaneet Kallion ehdokkaaksi. Sanoi että he äänestävät Kalliota. Muussa tapauksessa olisivat ehdokkaakseen asettaneet Mantereen.
Myöhemmin peruuttaa Nevanlinna, ’’koska’’ edistysmielisetkin jo ovat suostuneet äänestämään maalaisliiton ehdokasta.