Keskiv. 5. Lokak.

Holstin luona aamiaisella. Hän halusi järjestää että olisin siellä joka keskiviikko. Lupasin.Perälän juttu oli illalla ryhmän valtuuskunnassa. Vesterinen kantaa ankarasti päälle.
Muut ovat lievempiä. Kuulusteltiin Perälää. Ei mitään uutta. Asetettiin jaosto laatimaan lausuntoa, Hahl, Pitkänen, Alkio.
Kiusallinen juttu. Vesterinen tahtoo samaan kytkeä keskisuomalaisten keskinäiset riidat. Ikävintä, että kaikilla, niin minulla kuin muilla on se käsitys, että P. erinäisissä kohdissa valehtelee.
Ryhmässä saatiin kuulla edustajaimme suuressa valiokunnassa äänestäneen vastoin ryhmän päätöstä presidentinvaali-asiassa. Ryhmä oli päättänyt, että hyväksytään valiok. mietintönä oleva ehdotus, että eduskunta toimittaa vaalin, sekä vastalauseena oleva hallituksen esitys että se toimitetaan valitsijamiesten kautta. Mutta nyt olivat jäsenemme hyväksyneet jälkimäisen ja hylänneet edellisen.
Tarkoitus oli ryhmällä panna kaikki yli vaalin, että kansa saa vaaleissa ratkaista.
Hermostusta. Kokoonnutaan huomenna.
Ulkoasiain valiokunnassa oli ulkoasiain ministeri Holsti tekemässä selkoa ulkoasiain nykyisestä tilasta.
Seuraavassa selonteko hänen lausunnostaan:
Vähemmistökansallisuuksien asema Suomessa. Varsin voimakas kansainväl. juutalaisjärjestö oli saanut viimekesänä hälyä aikaan Kansainliitossa siitä, että juutalaiset ovat Suomessa sorretuita. Enckell y. m. torjuivat syytökset. Mutta epäluuloa jäi meitä vastaan. Sen jälk. annettu kansallisuuskysym. tilasta Suomessa selostus. Nyt asia tunnetulla tavalla päättynyt. Sanomalehti uutiset. Enckellin raportti, jossa Kansainliitto selittää kansallisuustakeitten Suomessa olevan täysin tyydyttävät, sekä ettei tarvitse enää mitään uusia takeita.
Valiokunta tyytyi selostukseen.

Konferenssi Helsingissä Suomen, Viron ja Latvian välillä. Suomi ollut avustamassa naapurien itsenäisyystunnustusta. Latvian ulkoministeri saapui kesällä Helsinkiin esittämään kiitoksensa. Samalla tuli tänne Viron ja Puolan ulkoministerit.
Näin luulee hallitus voivansa valvoa parhaiten etujaan Venäjää vastaan.
Piakkoin on aikomus pitää neuvottelu Rigassa.
Voionmaa. Missä määrin Liettua on eristetty?
Epäili, että kun yhteisesti Venäjään nähden esiinnytään, siitä takerrutaan yhteisesiintymiseen Venäjää vastaan. Pelottava. Voi olla hyviäkin puolia, mutta voi johtaa paljoon.
Holsti. Kunakin hetkenä keskustellaan vain sellaisista kys. jotka eri maille ovat kulloinkin aktuelleja. Liettuaa ei aijota syrjäyttää. Kukin maa esiintyy toisistaan riippumatta.
Ryömä arveli Liettuaa pidetyn Puolan vuoksi eri asemassa. Luuletteli että Venäjän joukkojen siirto Suomen rajoilla oli seuraus konferenssista. Puolan mukana olo pelottava.
Holsti Suomi ei, kuten tavallista tunnusta Liettuaa de jure, kun Liettua ei tarjoutunut mukaan. Ja kun toisiakaan ei kutsuttu, ei tahdottu virallista kutsua sillekään antaa. – Silloin olivat olot Venäjällä sangen kiristyneet, joten se aiheutti mielenkiintoa. Konferenssissa selostettiin miten Venäjä oli suht. rauhaan ja oliko Venäjän taholta odotettavissa hyökkäyksiä. Päätettiin: seurata salaisesti Venäjän sotilaallisia toimia ja ilm. toisilleen. Osottautunut hyväksi. – Toisena: miten voitaisiin saada Venäjä täyttämään rauhan ehtoja. Venäjä yleensä on rettelöinyt. Päätettiin antaa Venäjän ymmärtää, että nämä valtiot. yhdessä vaatisivat neuvostohallitusta täyttämään rauhanehtoja. Kukin valtio esitti elok. lopulla omat vaatimusnootinsa. Se on vaikuttanut pakottavasti Venäjään. Varsinkin Petsamon rajankäynti on sitten edistynyt, y. m. Siis saatu posit. tuloksia.
Päätettiin samalla tavalla kokoontua yhteisten etujen valvomiseksi Venäjää vastaan, sillä on määräämätön raja. Ulkoasiain min. ryhtynyt toimiin Liettuan tunnustamiseksi lähitulevaisuudessa.
Venäjän joukkojen siirrot ovat tapahtuneet uudelleen järjestelystä johtuvia, eikä konferenssista.
Venäl. ovat ilm. pelkäävänsä suurvaltain laivain hyökkäystä Pietariin. Niin ikään ovat pelänneet että Suomesta voisi hyökätä 10 tuhantinen venäläis-pakolaisista koottu armeija. Minist. selitteli sen mahdottomaksi, koska sellaisia joukkojen kokoontumista Suomessa ei sallita.
v. Vendt luuli, että tämä yhteistoim. reunavaltojen kanssa vaikuttaa luottamuksen meihin vähenevästi ja kurssin laskua.
Holsti. Me emme voi jäädä yksin. Sotilaallinen asema näissä maissa parant. 300:lla prosentilla. Ulkomailla kiinnitetään tähän huomiota. Luuli von Wendtin johtopäätökset mahdottomaksi. Viron markka saavuttanut dollariin nähden varman pohjan.
Tanner. Kesällä huhuttiin että konferenssissa pohdittiin jonkullaista sotilasliittoa?
Holsti. Siitä ei ollut mitään virallista eikä puolivirallista keskustelua. Mahdollisesti pari yksityistä sattumalta keskustellut. Eräs virolainen lehtimies sattunut kuulemaan Puolan ja Latvian edustajain satunnaisen keskustelun. Niin se tuli Hels. Sanomiin jonka toimitus oli sen telef. kuullut.
Colliander vaati ministeriltä kirjallista selostusta.
Holsti piti sitä mahdottomana salaisuuksien levenemisen kannalta. Lupaa ensi viikolla esittää asiakirjan. Collianderin pelko sotapuuhista painostukseen turha.
Voionmaa. Ei tahtonut ehdottomasti kaikkia päätöksiä tänne. Kun saadaan kuulla pöytäkirjat, ollaan kiitollisia.
Virkkunen toivoo tietoja mitä on tehty Karjalan asiassa.
Ulkoasiain valiokunta käsitteli 1:si lukemisessa kansainvälistä oikeusistuinta koskevan esityksen, hyväksyen sen.
Seuraava istunto ensi keskiviikkona.
Edustajain Latvian matka. Ryhmä hyväksyi sen ja valitsi suljetuilla lipuilla ryhmän edustajiksi: Selanderin, Kukkosen ja Alkion, varalle Loukon.