Keskiv. 5 p. Toukok.

Ulkoasiain valiokunnassa. Suomen liittyminen Kansainliittoon. Keto. Eikö asian ratkaisua voisi lykätä hieman tuonnemmaksi?
Vennola: Asiaa tulee Suomen oman edun kannalta pitää kiireellisenä. Hallitus tarvitsee oikeudet järj[estää] liittyminen, jos rauha Venäjän kanssa saad. aikaan. Meidän poliittiselle itsenäisyydellemme tärkeätä päästä tähän liittoon mukaan.
Von Vendt yhtyi pääasiassa Vennolan lausuntoon. Missä määrin pieni valtio Kansainliittoon liittyessä menettää itsenäisyyttään.
Idman: Mikä Suomea, esim. koskee, jollei riitaa 15 art. mukaan ole sovittu, ratkaistaan se main. art. mukaan. Liitto ei millään tavalla rajoita valtion itsenäisyyttä.
Leivo: Kun hallitus ei ole aikaisemmin ant. esitystä, ei se näytä kiireelliseltä. Edusk. nyt pian hajoaa. Pitäisi olla riittävästi aikaa, edes joku päivä.
Idman. Syy miksi esitys nyt on annettu, on se että eduskunta hajoaa kesäksi ja hallitus tahtoisi olla valmis hetken ja kutsun tullen.
Helo. Kansainliittoaate edistysaskel. Mutta demokraattisesta ei tässä ole muuta kuin nimi. Liittoneuvosto päättää itsevaltiaasti. Sisältää pyrkiville vaikeita, m. m. varustusten supistusehtoja. Tämä ei ole mikään kansainliitto, vaan poliittinen yhtymä. Kun tämä on länsivaltain liitto puolustamaan niiden ryövärirauhaa ei Suomella ole mitään syytä siihen mennessä.
Von Vendt: Oikeastaan vain sillä edellytyksellä Suomenkin liityttävä, että siitä tulee hyödyttävä.
Alkio. Tietysti suurilla valloilla tulee olemaan keinoja painostaa pieniä. Mutta tämä on melkein ainoa keino saada Suomen itsenäisyydelle kansainväliset takeet.
Vennola ei näe velvoituksia aivan niin synkässä valossa kuin Helo. Meillä ei ole varaa jäädä kovin kauaksi odottamaan. Jos me jäisimme pois, olisi Ruotsilla ja Norjalla jotka ovat liittyneet erinomainen tilaisuus ryhtyä vaikuttaman meitä vastaan. Olisi suuri poliittinen virhe jos jäisimme pois.
Kallio myöntää ettei Leivon pyyntö ole kohtuuton. Mutta edusk. hajoamisen vuoksi olisi nämä valtuudet annettava. Myönnettävä.
Mantere. Muut pikku valtiot jo pääasiassa liittyneet. Olisi arvelluttavaa jäädä tämän liiton ulkopuolelle. Asia on kiireellinen.
Idman: Liiton tarkoitus ei ole vastata Versaillen rauhansopimuksesta. Rauhansopimuskin vetoo Liiton päätöksiin.
Vuorimaa. Liiton tarkoitus suojella kansoja sodista. Tulee suojelemaan pieniä valtoja voimakkaiden yllätyksiltä. Puoltaa esitystä.
Voionmaa. Täytyy myöntää ettei tämä liittopuuha ole ihanteellinen. Mutta koska tässä on uusia periaatteita, on tätä kannatettava, se sisältää jotain takeita meille Venäjää vastaan rauhan varmuudeksi. Mutta erikoisen kiire ei ole, sillä tuo toimikunta kokoontunee hyvin harvoin. Koska Suomi joka tapauksessa joutuu kansain välisen kontrollin alaiseksi. Puoltaa siis yhtymistä.
Mutta edustusta ei ole jätettävä yksin hallituksen asiaksi, vaan, vaan on eduskunnalle varattava siihen mukanaolotilaisuus. Se voisi tapahtua ulkoasiainvaliokunnan myötävaikutuksella. Esitti kirjoitetun lausuman. Jos tämä hyväksytään, suostuu kannattamaan esitystä, muuten ei.
Suolahti. Se arvostelu, minkä Helo esitti Kansainliitosta on jotakuinkin oikea. Se takaa määräysvallan liittolaisvalloille. Mutta meille on kysymys poliittinen, vähemmän aatteellinen. Asemamme tässä suht. hyvin heikko. Hallitukselle siis olisi jätettävä oikeus harkita milloin liittoon yhtyminen tapahtuu. Lykkääminen tuskin on tarpeen, asiaahan on jo paljo pohdittu. Selostus esityksen alussa riittävä. Asia olisi ratkaistava ennen lomaa. Voionmaan ponsi tuntuu turhalta. Hallitukset vaihtuvat. Joka tap. on sen takana aina edusk. enemmistö. Ei suoraan juuri vastusta Voionmaan ehd. vaikka ei katso sen hyödyttävänkään.
Keto piti ettei vallassaolevain valtojen vaikutus ole niin ratkaiseva. Pikkuvalloilla tulee olemaan huomattava vaikutus. Liittoon voitaisiin liittyä. Kannattaa Voionmaan ponsiehdotusta.
Leivo: Tunnelmallisesti suhtautuu myötätunt. asiaan. Mutta tarvitsee mietintäaikaa. Edusk. hajaant[umista] voidaan sen verran lykätä. Ryhmänsä tietämätön vielä asiasta. Olisi eduskunnassa saatava niin suuri yksimielisyys kuin suinkin. Ehdottaa että asia pantaisiin pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon.
Setälä voi yhtyä monessa suhteessa Helon lausuntoon. Mutta on taipuvainen antamaan asian mennä pöydälle. Sittenkin ehditään saada tällä viikolla. Piti sopimattomana tässä mietinnössä mainita edustuksen vaalitavasta.
Vuolijoki kannattaa Leivon ehd. pöydälle panosta. Mutta omasta puolestaan valmis. Kansainliittoon yhtymisestä meillä on etua. Ei ottaisi vastuulleen tämän lykkäystä. Ei pelkää, että bolshevikit hyökkäävät, mutta taantumukselliset, jos ne valtaan pääsevät. Kukaan sosialidemokr. tässä maassa ei voi muuta ajatella kuin että Suomi olisi itsenäinen. Pienten kansain liittoon yhtyminen merkitsee suurvaltain vallan heikontamista. Näkee passiivisen politiikan hedelmättömäksi.
Ryömä yhtyy Voionmaahan ja Vuolijokeen. Kannatti Voionmaan ponsia.
Mantere suostuu panemaan pöydälle. Perjant. aamuun.
Vuolijoki piti Voionmaan ponsia välttämättöminä.
Vennola kannatti pöydälle panoa perjant. aamuun.
Kallio. Tuskin paikallaan puoltaa että ulkoas. valiokunta, vaan kyllä eduskunta.
Törmä tahtoi asian lykätä tuonnemmaksi. Luuli että elintarvelain karille ajaminen vaatii kesällä kokoont.
Vennola piti edell. ehdotusta vahingollisena.
Eduskunnan hajaantuminen.
Illalla klo 11 oli puhemiesneuvostossa ratkaistavana kysymys: otetaanko sotilasvaliokunnan mietintö toiseen käsittelyyn? Se olisi merkinnyt palvelusajan lyhent. 9 kkteen, sekä istuntokauden jatkumista, koska kolmatta lukemista ei olisi voitu enää suorittaa tällä viikolla.
Kun rauhan neuvottelut – aseleponeuvottelut – olivat katkenneet, oli sotamin. lausunut hallituksen toivona että asian käsittely lykätäisiin syksyyn. Koko puhemiesneuvosto puolsi lykkäystä. Sosialisteja ei ollut mukana. Syyt lykkäämiseen: Aseleponeuvott. keskeytyminen, edustajia (porvareita) ei saisi pidet[yksi] täällä ensi viikolla, uusi laki ei hyödyttäisi nykyisiä asevelvollisia, syksyllä on parempi harkiten ratkaista asia, nyt olisivat sosialistit paljastaneet puheissaan liiaksi kortteja y. m. Presid. on valta antaa pitkiä lomia ja helpottaa palvelusta siten.
Takkula oli kuohuksissaan. Hän näet tahtoo 9 kk. palvelusaikaa. Kyllä se saadaan syksylläkin, mutta jos päätös nyt olisi tyhmä, syksyllä ei sitä voisi korjata.