Keskiv. 6. Huhtik.

Ryhmässä:Kallio teki selkoa hallitusyrityksestään. Hallituksen muodostaminen vaikeampi nykyoloissa kun oli edellytt. Kokoomus ei anna miehiä mukaan. Holstin ehdokkuus esteenä, P. Virkkunen lausunut. Arajärvi: he kovin mielellään näkevät, että sinä muodostat hallituksen, saat parhaita miehiä mukaan – mutta Holsti pois. Syynä: H. sanoissaan epäluotettava, ei saa järjestystä aikaan. Ei muuta. Saanut vakuutuksen että vaatimukseen sisältyy suunnanmuutos. A. vakuuttanut ettei niin ole asia. – Jalander lupautunut sotaministeriksi, mutta tänään oli kieltäytynyt puhuteltuaan kokoomusp. puheenjohtajaa, joten hänkin peräytyy.
Holsti, Ritavuori suostuneet. Vennola rahaministeriksi ehdolla että tulee luotettava kauppaministeri. Kirkollismin. paikasta ei vielä puhuttu kellekään. Kulkul. min. Vestermarck. Siinä kaikki. Ei pidä Jalanderin saam. mahd. jos Niklander tulisi. – Mutta, jos edistysmielisiä tulee enempi, olisi luonnollista että heistä tulisi pääministeri.
Pyytää ryhmältä vapauden ilmoittaa presidentille että koska ministeristöä ei voida muodostaa sille pohj. kuin hän oli aikonut, hän luopuu yrityksestä.
Lohen mielestä ei sittenkään peräännyttävä. (Pesonen: Oikein!). Kokoomus tulisi meitä lyömään. Puolueena ja ryhmänä tällainen tulos häpeä. Hallitus jätetään näin oikeiston armoille. Vakavasti pyytää, että Kallio ryhtyisi vielä. Se olisi oikeistolle niin suuri voitto, etteivät ne ole sellaista ennen saaneet.
Kallio kehoittaa että asia nyt pidetään ryhmän salaisuutena. Annetaisiin vielä tämä päivä neuvotteluaikaa. Pyytää saada tämän päivän aikana vielä hoitaa asiaa. Kirkollismin. paikan täyttämisestä voisi ryhmä keskustella.
Niukkanen. Viime keskustahallituksella oli epäonnistunut pj. Sen johdosta edistysp. hajonnut. Nyt pantava pystyyn selvä keskustahallitus. Kalliolla liian hyvä usko kokoomukseen.
Maalaisliittol. voisi tulla hallitukseen 5, jollei saada varmaa maalaisenemmistöä, hänkin arvelee. Kirkko voi ottaa maalaisliitolle.
A. Pesonen. Sota kehittym. ratkaisukohtaansa. Oikeisto käyttää kaikki voimansa sen yrit. ja suunnan kaatamiseksi jota Kallio edustaa. Se jättäisi maan kohtalot oikeiston käsiin. Taisteltava viim. asti. Pyytää Kalliota järjestämään hallituksen puhtaasti keskustahallitukseksi. Ei tämän keskustahallit. asema tulisi olemaan niin heikko. Saa vasemmistosta lojaalisempaa kannatusta. Järj. tämän päivän kuluessa. Kirkollismin. on ryhmässä sopivia voimia.
Vesterinen. Jos se siihen menee, että yritys hajoo ja jos meidän tulisi panna polvilleen Erichin minist. eteen, niin se olisi liian nöyryyttävää. Moittii ryhmää heikosta hallituksen kannatuksesta. Luulee ettei keskustahallitus ole niin heikko, koska se saa vasemmistosta tukea. Pyytää että Kallio edelleen yrittäisi.
Piitulainen. Tappio paljon suurempi jos pitää mennä Erichin hallitukseen. Kallion jatkettava.
Kallio. Niin kuin keskustelusta on käynyt selv. on hän epätoivoinen. – On ajatellut Kotosta oikeusministeriksi. Esittää erään luettelon. Mutta luulee että edistysmielisetkin rupeavat vikuroimaan. Hänellä on ohjelma.
Niukkanen: Jos hallitukseen tulee maalaisenemmistö, ei tarvita ohjelmaa.
Jäätiin odottamaan asian kehitystä.
Sitten tulivat eri kerroilla Lohi, Pesonen y. m. kehoittamaan että minä menisin kirkollisministeriksi.
Kiitin, sanoin että Kallio ei halua, kun pelkää uskonnollisen kantani vaikuttavan epäedullisesti papistoon, toiseksi minä itse en mene, kun tunnen ettei minulla ole tähän tarvittavaa kompetensia.
Tämän vastasin myös Kallion uudistettuun pyyntöön.
Ryhmässä. Kallio ilmoitti edistyspuolueen arvelevan että tulisivat laskemaan ministeristöön kork. 4 miestä, ei missään tapauks. useampaa kuin maalaisliitosta.
Jalander oli kysynyt Arajärveltä voisiko hän mennä ammattiministerinä? Vastattu: koska kok. puolue jää kokonaan ulkopuolelle se ei sano mitään.
Niin ikään on Hahl kieltäytynyt ja Vestermark empii.
Kotonen oikeusministeriksi.
Kokoomukselaisten menettely viittaa entistä pahempaan.
Juutilainen. Meidän olisi lujitettava mikäli kokoomus lujittuu. Ollaan hyvällä alulla. Kallion olisi nyt lyötävä asia lukkoon.
Pehkonen ei olisi valmis ottamaan ml. nyt hallituksen muodostamista. Yksin keskustan hallitus tulee olemaan heikko. Maalaisliitto pilaa kirjansa. Ulkoasiain johto käy ent. pahemman hyökkäilyn alaiseksi. – Yhä vaikeutuu maan taloudellinen asema. Korko nousee. Vienti ei ole päässyt käyntiin. S. pankin taholta ilm. että pankki ei voi tyydyttää puuliikkeiden luoton tarvetta pitemmälle kuin huhtikuulle. Taloudellinen asema hyvin vaikeasti hoidettava. Verot kerääntyvät hitaasti. Jos vienti ei nouse tuntuu se talouden hoidossa: ml. ja edp. asiain hoidossa, oikeisto oppositsionissa, vasemmisto ilkkumassa, viljan hinta nousemassa; ei ole ml. tilaisuutta ohjelm. mukaisesti ohjata hallitusta. Jos hänestä riippuisi, hän ei ottaisi hallitusta maalaisliiton johtoon. Hetkeksi pelast. tilanteen, mutta sitte tulisi asema vaikeana. Sillä välin olisi vain ml. nimi huonontunut. Kokoomuksen täytyy myös jotain oppia. Antaa sen silloin koettaa. Jos asia jää kok., hän puolestaan jättää heti paikkansa. Kallion puuhaan nähden alistunut lupaamaan vain, ettei ml. omasta kesk. tule vastusta.
Pitkänen näkee aseman sellaisena, että ml. ja Kallion on ajettava tämä asia loppuun. Tästä ei tule pitkäaikainen. Mutta tilanne on pelastettava. Tottahan tässä maassa kokoomuksen suht. hallituskysymykseen osataan arvostella. Ei näe Pehkosen esittämiä vaaroja.
Lohi. Jos hallituksen muodost. jää oikeistolle, joudutaan taas kiltisti siihen että meidän taas täytyy mennä siihen hallitukseen joka sen jälkeen pystytetään? Jos edistyspuolue menee tästä hallituksesta vastuuseen, niin mlaisliiton on mentävä myös.
Niukkanen: Asia hyvällä kanalla. Laitettava valmiiksi tänä iltana. Laitetaan sotaministeriksi esim. Heinrichs.
Alkio epäilee. Yhtyy Pehkoseen. Mahdollisesti jos edistysm. ottavat johdon.
Joukahainen samaa kuin Pehkonen. Jos ml. asettuu sille kannalle että Kallion puuha on rauennut, se helpottaa asemaa. Emme voi kestää nousevaa oppositiota. – Luulee että on kokolailla vaikea ml:sta saada miehiä uuteen yritykseen. Erichin hallitukseen ei hän jää. Se on otettava huomioon. Kokoom. ei pyri niin paljo uuteen hallitukseen kuin vanhan pysyttämiseen. Ja se jää pystyyn. Keskustapuolueet tekevät vararikon. Siis: yritettävä niin kauan kuin se on mahdollista. On mukana niin kauan kuin Kallio on puuhassa, mutta ei muiden kanssa.
Piitulainen yhtyy Pitkäseen ja Niukkaseen. Eräs maaseudun tuomari jo ilm. luopuneensa kokoomuspuolueesta sen juonittelujen vuoksi. Maalaisliiton täytyy siis nyt ajaa asia perille.
Manner yhtyy Joukahaiseen.
Kallio. Kokoomuksen määrämiehistö riippuu siitä että hän oli sanonut ettei hän tahdo olla hallituksen johdossa jos edistysp. tulee enemmistö.
Hahl samaa kuin Pehkonen. Pelkää vastedes vaikeuksia. Valmistuvat meitä kaatamaan tulevissa vaaleissa. Meidän täytyy esittää virkamiehille palkankorotusta, elintarvesäännöstelyä, elinkeinorajoituksia. Vaara uhkaa Venäjältä. – Kokoomuksen tarkoitus saada ulkopolitiikka omiin käsiinsä. – Nyt kuullut juorua taas että ulkoministeriössä olevan sotkua tileissä.
Junes aivan samalla kannalla vaikeuksista kuin Pehkonen ja Hahl. – Mutta olisi kiusallista perääntyä kun on päästy tähän tulokseen. Toivoo että Kallio jatkaa alotettua työtä. On aivan varma, ettei tämä keskustahallitus saa vasemmalta ankaraa vastaanottoa. Siis: jatkettava.
Arffman. Sos. tahtovat tällaista hallitusta, koska ne pelkäävät Erichin hallitusta. Ei pelkää että hallituks. tulee niin suuria vaikeuksia. Myöntää Pehkosen muistutukset ja pelon. Mutta ei pitäisi pelätä. Peräytyminen olisi vielä suurempi isku.
Pehkonen. Ei hermostuta, mutta harkitaan. Arffman pysähtyi kesken. Setelien anto-oik. käytetty, pankkien varat käytetty. Rahaa ei saada. Silloin eivät sosialistit tyydy. Tulee myrsky. Jos ml. silloin yrittää omia periaatt. ajaa, miten käy? Jos tämä yritys nyt kaatuu, se kaatuu kokoomukseen! Syy ei ole maalaisliiton. Toista on astua ohjaksiin vaalien jälkeen. Mahdollisesti nousukausi. Se ei ole isänmaan etu, joka nyt vaatii ml. tähän, ei edes puolueen etu. Pyytää että ryhmä ei häntä vaatisi astumaan hallitukseen vastoin vakaumustaan, vaan vapauttaisi hänet siitä.
A. Pesonen. Pehkosen esittämät syyt näyttävät ylivoimaisilta. Mutta on toisia, vastakkaisia seikkoja. Voimme estää kok. johtamasta asioita. Meillä tulee olemaan aina hallituspulan uhka. Toisell. menettely vie meidät oikeiston helmaan.
Juutilainen. Ryhmä on nyt niin suuri että meillä on vastuu. Uskoo että luottamuksemme kasvaa maassa.
Joukahainen: tietää että nyt lyödään arpaa politiikan suunnasta. Oireet nyk. hallituksessa kansalaisrauhan kannalta arveluttavat. Ml. ei voi jäädä sivulle. Nyt ei ole ollut työtaisteluita. Riippunut olosuhteista. Tulossa kriisiaika, jos oikeistopolitiikalla [täytyy] puuttua työtaisteluihin. Näinä viikkoina on valtion[euvostossa] palannut usein esille eräs asia, joka olisi tietänyt kommunistivainoa. Jos tämä Kallion yritys onnistuu, se merkitsee vain samaa mitä on tapahtunut muuallakin Euroopassa – oik. vasem. Hän kannattaa tätä. Asettaa tämän yrityksen isänmaan edun valvomiseksi. Hän kannattaa velvollisuudesta tätä yritystä. Nämä seikat ovat häneen syvimmin vaikuttaneet. Oikein! Oikein! ryhmästä.
Lohi yhtyy kaikessa Joukahaiseen. Samaa kuin ennen. Jos ahdas aika tulee sitä ei kukaan voi sanoa hallituksen syyksi.
Junes yhtyy Joukahaisen lausuntoon.
Liakka. Asema on sellainen, että pitäisi olla koko eduskunnan mukana. Maalaisliitolla on nyt tärkeitä tehtäviä. Voimme tälläkin hallituspohjalla helpottaa asian kehitystä. Se luetaan meille ansioksi. Me olemme vastuullisia myöskin kansanvallan kannalta. Olisi koetettava saada hallitus pystyyn.
J. A. Hnen kehoittanut jo ennen toimimaan tähän suuntaan. Pelastamme maineemme siitä, ettemme, muka, kykene muodostamaan hallitusta.
Keskustelu julist. päättyneeksi.
Lausuin: Olen merkinnyt tänne muistikirjaani jokaisen lausunnot, ja tulen aikanaan ne vetämään esiin, jos jotkut haluavat suhtautua hallitukseen toisin. Kaikki lausunnot eivät ole olleet vain isänmaallisia, vaan on useilla tahdottu lunastaa Kalliolle hyväksytty vekseli. Pyydän jokaista painamaan muistiinsa että se vekseli tulee vielä esiin, eikä ole tällä tullut lunastetuksi.