Keskiv. 8. Maalisk.

Tänään kävi kuvanveistäjä Alpo Sailo aamulla luonani. Hän tahtoo tietääkseni, ryhmän miesten alotteesta, nyt jatkaa kuvani muovailua. Lopulta suostuin siihen, että alotamme huomisaamuna hänen työpajassaan yliopistolla. Samalla johtui puhe ylioppilaslaulajain ”rotutaisteluun” Lönnrot-patsaalla. Se oli hauska juttu. Hän on kokonaan Klemetin puolella.
Kirjoitin tämän johdolla lauantain Ilkkaan viivanalusen ”Kalevala-päivän vietto vuonna 2500”.
Ryhmässä kysymys siveysopin asemasta kansakoulussa.
Kukkonen alusti kysymyksen tullen seuraavaan loppuehdotukseen: Ehdottaa
että ryhmä ei suunnittele uskonnonopetuksen heikentämistä, sekä
että siveysopetus tehtäisiin pakolliseksi niille jotka eivät saa mitään uskonto-opetusta, vapaaehtoiseksi niille jotka sitä saavat.
Lohi asettui Kukkosen kannalle.
Perälä. Kysymys syvimmässä mielessä siitä, kuka johtaa tätä kansaa, maalaisliitto vai papit. Samanlainen oli kysymys kun opettajisto asettui ulkolukua vastaan. Silloin Päivänsalo, Virkkunen ja Hjelt puolsivat ulkoluvun poistamista. Pitkän lausunnon jälkeen pohjaksuu siihen että ryhmän olisi kannatettava siveysopin pakollisuutta kaikille.
Leppälä väittää että kansa on huolissaan, toimii ilman pappien agitatsiota. Liian vähän ajatellaan tässä asiassa. Samalla kuin taistellaan papistoa vastaan taistellaan itse kristinuskoa vastaan. Ne jotka tuossa enimmän pelkäävät, ovat parhaita kansalaisia. Kristinopin opetus takaa vanhemmille lasten turvan elämässä.
Lapsi suorastaan kaipaa Jumalaa. Sillä on siitä iloa. On lukenut kaiken mitä Foerster on suomeksi kirjoittanut.
Ihanteet pitää olla korkealla. Vaikea omaksua kristinopin siveyttä. Kristuksen ”korvalle lyönti” esimerkki. Suuri. Kristillisen siveysopin yhteydessä ei tarvitse mitään jäädä sanomatta. Kirkon dogmaattisesti kangistuneen siveysopin sijalle saatava elävämpää. Siveysoppi[a] opettaneissa maissa alkavat uskonnottomat koulut tulla tyhjäksi. – Kertoo kokemuksiansa. Ei hyväksy pakollista siveysopetusta Toivoo saavansa äänestää mielensä mukaan.
Manner yhtyen Leppälään ehdottaa että hyväksytään Kukkosen ponnet.
Lahdensuo yhtyy Leppälän näkökohtiin. Kysyy onko siveysopetus tarpeellinen?
Koulujen edesvastuu on suuri, kun koti luopuu velvollisuudestaan. Epäilee, että siveysopetuksesta toivotaan liikaa. Tulokset riippuvat opettajasta. Luulee että kansamme on menossa uutta uskonnollista heräätystä kohti: Yhtyy kannattamaan Kukkosen ponsia. Jos kokemus osoittaa että tämä on tärkeä oppiaine, se tietysti tulee käytäntöön. Ei pidä näitä kokouksia vain pelkän agitation tuloksina. Kansamme on uskonnollista ja se vaistomaisesti pelkää. Myös kansakoulunopettajain mielipidettä ei ole voitu agiteerata, mutta ne vastustavat siveysopin opettamista niille jotka saavat kristinopin opetusta. Tähän on pantava huomiota.
Junes kannattaa Leppälän lausumia ajatuksia. Polemiseeraa Perälää vastaan. Papisto yksin ei ole tämän kansanliikkeen takana. Uskonnonopetuksen yhteydessä on tilaisuus opettaa siveysopetusta.
Kun luullaan että siveysopetuksella luullaan voitavan parantaa kristinuskon opetusta, se ei ole mahdollisuutta.
Loukko. Kristityn tulisi olla maan suola. Se on nyt menettänyt makunsa. Kristittymme eivät nyt edusta suolaa. Se ei ole uskonnon, vaan ihmisten vika. Kirkko on maallistunut. Me emme ole kylmiä, emmekä lämpimiä. Yhtyy puheenjohtajan eräässä edellisessä kokouksessa esittämiin ajatuksiin. Myös näkevinään Etelä-Pohjanmaalla jo uskonpuhdistuksen alkua. Se on maalaisliiton tehtävä. Siinä ei riitä Perälän siveysopillinen kanta. Meidän kansalla täytyy olla suuret tarkoitusperät. Luulee että maalaisliitto tulee olemaan tärkeä asia. Yhtyy Kukkosen ponsiin.
Kukkonen: Asia voitaisiin vaaratta lykätä yli vaalien. Perälän kanssa yhtä mieltä useissa kirkkopoliittisista kysymyksistä. Eri mieltä missä taistellaan. Voi yhtyä Lep[p]älän lausuntoon muuten, mutta sittenkin siinä vivahti liiallinen siveysopetuksen pelko.
Alkio esitti laajan lausuman samaan laatuun kuin kirjoitussarjassa Ilkassa näinä aikoina. Hyväksyy Kukkosen ponnet.
Perälä vastaili Leppälälle.
Hahl. Keskustelussa lennetty liian ylös. Palattava maan pinnalle. Ratkaistava käytännöllisesti. Uskonvapaus vie tähän. Siveysopetuksella täytettävä uskonto-opetuksen sija. Onko siveysoppi niin halpa että se voitaisiin panna yhteyteen vain uskonto-opetuksen kanssa. Siveyden opetus tietää omantunnon herkistämistä. Omastatunnosta kuuluu Jumalan ääni. Ei ymmärrä mitä tässä on pelättävä. Käytännöllisessä elämässä siveysopin kanssa on pappien ja opettajien elämä. Kannattaa pakollista siveysopetusta.
Raatikainen yhtyy edelliseen. Papisto agiteeraa värittäen asiaa toisenlaiseksi kun se on. Suuren touhun syynä se. Väheksyy kirkon kasvatustehoa, joka on johtunut siitä, että opetetaan vain dogmatiikkaa. Jos oikea uskonnonopetus olisi käytännössä niin huonolla kannalla ei moraali voisi olla, kun se on. Apukeino olisi kristillisen siveysopin opetus. Luulee että olisi paras jos siveysoppi tulisi pakolliseksi kaikille, ettei raja-aitoja syntyisi. Voi kuitenkin antautua kannattamaan Kukkosen ponsia, koska yleisöä on vaikea saada tajuamaan mistä nyt on kysymys.
A. Pesonen huomautti Perälälle että luokkarajoja koulussa ei siveysopin opetuksen järjestämisellä voida poistaa. Vapauttamalla toiset uskonto-opetuksesta on tämä raja jo luotu. Hahl puhuu jumalatietoisuuteen perustuvasta siveysopista; se ei ole samaa kuin se mitä sosialistit tahtovat. Yhtyy Alkioon siinä, että siveysopin opetuksen kautta koetetaisiin asiaa parantaa. Siveysopin opetuskeinot eivät ole varmat. Ei siis pitäisi pyrkiä pakolliseksi. Muutos siveysopin opetuksessa siis olisi tehtävä mietintöön.
Saarelainen Kukkosen kannalla.
Koivuranta yhtyy Perälään siinä, että täällä on vaikea lausua ajatuksiaan, kun kuuluu ivanaurua. Mutta ei yhdy Perälän lausuntoon.
Ankarasti hyökätty pappeja vastaan. Peräpohjolassa opettaneet lapset lukemaan. Ei käsitä mihin siveysopin opetuksella on kiire. Yhtyy Leppälään ja Lahdensuohon.
Mero. Maailmankatsomukseni sama kuin Leppälän. Yhtyy myös Koivurantaan. Väittää, ettei kansa ole agiteerattu, vaan sitä on kutsunut kokoon suuri uskonnollinen tarve. Kristinoppi tulee olla etualalla. Ei ole paikallaan halventaa kirkkoa ja kirkon arvoa. Yhteisk. onnettomuudet johtuvat siitä että raamattu on unohdettu. Yhtyy ponsiin, Kukkosen.
Elovaara. Käynyt selville että ryhmä käsittää Kristuksen siveysopin oikeaksi. Jos niin tehdään, miksi haparoidaan uutta siveysoppia. Kristittynä muistan Mestarini käskyn: Menkää kaikkeen maailmaan. Ei sallisi lapsilleen antaa muuta siveysoppia. Vastustaa siveysopin kokonaan ottamista opetusohjelmaan.
Jos voitaisiin saada sellainen siveysopetus aikaan kaikkiin nähden, kuin Pesonen esitti voisi käydä laatuun.
Juutilainen. Syy siihen, että asia on näin riitainen on sen vähässä valmistamisessa. Opettajat vastustavat oman mukavuutensa vuoksi. Tämä vaatisi valmistusta.
Leppälä yhtyy kaikkeen mitä Alkio sanoi, mutta ei siihen, että Alkio kielsi kokonaan kirkon ansiot.
Ryhmä hyväksyi yksimielisesti Kukkosen alussa mainituissa ponsissa lausutut periaatteet.