Keskiv. 9. Maalisk.

Tänään olin kutsuttuna presidentin luo neuvottelemaan hallituskysymyksestä. Hän tuntui pitävän luonnollisena, että hallitus oli kaatunut, vaikka ei sanonut sitä. Hänen kysymyksiinsä vastasin, että yksityinen mielipiteeni on: että hallitus olisi muodostettava kolmesta suomal. puolueesta ja orienteerattava lähemmin vasemmalle, jättäen huomioon ottamatta ruotsalaiset jotka ovat muuttuneet kokonaan epälojaalisiksi. Presidentin kysymykseen kummasta, kokoomuksesta vai edistyspuolueesta olisi pääministeri saatava, vastasin että meille ei sillä ole väliä. – Merkitsin ihmetyksellä että maalaisliitto jätettiin ilman mahdollisuuksia asettaa pääministeri, ulkopuolelle. Pääministeriehdokkaina mainitsi presidentti, kysyen niistä mieltäni: Ingman, K. Castrén ja Tulenheimo. Ilmoitin käsityksenäni, että Ingmania ryhmämme ei mahda sietää, Castrén teki itsensä mahdottomaksi luopumalla tasavallan muodostuessa hallituksesta; Tulenheimoa vastaan ei meillä ole mitään. Ritavuoren arvelin oikeistolle sietämättömäksi, ja keskustahallituksen kahdesta puolueesta mahdottomaksi kun meissä on luottamus edistysmielisiin alkanut horjua, ja oikeisto nousisi liian kovaan oppositsioniin. – Tanner oli pitänyt suomal. puol. hallitusta mahdoll. joka nojaisi enempi vasemm.
Ryhmässä Alkio teki selostuksen Presidentin luona käynnistään ja keskustelusta siellä.
Vuorimaa puoltaa suomalaisten puolueiden kokoomusta.
Niukkanen. Presidentin lausunnosta käy ilmi, että ajatellaan oikeistohallitusta. Ryhmämme nojaa oikeistoon, toteaa surulla. Nyt olisi mahdollisuuksia, joko keskustan yksin, tahi vasemmiston kanssa yhdessä ruveta hallitsemaan maata. Oikealle nojaava suomal. puolueiden hallitus vaarallinen. Omituinen presidentin lausunto, ettei siinä ollenkaan edellytetä mahdolliseksi maalaisliittolaista pääministeriä.
Juutilainen yhtyy pääasiassa edelliseen puhuj. Keskustahallitus voisi helpommin saada eheän suunnan. Ei kokoomukselaisia joukkoon. Keskustapuolueet laittavat ohjelman ja tarjoovat tilaisuuden kokoom. tulla mukaan. Hyväksyy Tulenheimon. Maalaisliiton pitäisi ottaa lippu käteensä. Se pitäisi tehdä eduskunnan puhemiehen. Se taas kokoisi maalaisliiton. Se saisi myös sosial. kannatuksen.
Piitulainen yhtyy edellisiin. Yhtyy Juutil. ehdotukseen Kallion esitt. puheenjohtajaksi, pääminist. Tahi ellei, niin Relander. Hallitukseen Holsti ja Hellens. Ml. on otettava ratkaiseva askel, vastuu itselleen. Joku sosialisti ja kokoomukselainen mukaan.
Lohi samaa mieltä kuin Alkio on tulkinnut presidentille. Yllätys hänellekin, ettei presidenttikään maininnut meikäläistä mahdollisenakaan pääministerin ehdokkaaksi. Ruotsal. jätettävä pois. Hyvä jos saataisiin joitakin yksilöitä.
Kokko ei usko tulevan mitään keskustahallituksesta. Riitaisia. Kolme porvaripuoluetta parhain. Annettava presidentin ymmärtää, että olemme käsittäneet hänen esiintymisensä loukkaukseksi. Kallio olisi asetettava pääministeriehdokkaaksi.
J. A. Hnen. Yhtyy edelliseen. Hallitukseen saatava myös Holsti ja Jalander.
Kallio yhtyy Alkioon presidentin luona annettuun selostukseen. Presidentti ei ole aikansa tasalla nyt, kun hän ajattelee K. Castrenia. Ruotsalaiset saavat jäädä. Ei pitäisi presidentille ehdottaa meikäläistä. Ei kieltäytynyt ehdokkuudesta.
Manner puolsi kolmen puolueen kokoomusta. Mutta soisi ruotsalaisten tulevan mukaan. Pelkää että maalaisliitto häviää hallituksen vaihtokaupassa. Paras olisi tämä entinen.
A. Pesonen. Sosialistien osanotto nykyiseen hallitukseen ei käy nyt päisin. Heillä on suojeluskuntiin, amnestiaan, valtiolliseen poliisiin y. m. nähden liiaksi eroava kanta.
Kokoomuksen vaikutusta hallituksessa vähennettävä ja maalaisliiton vaikutusta lisättävä. Kolme suomal. puoluetta edust. suhteellisesti.
Pääministeriehdokkaina Kallio ja Relander. Meidän on tässä vaatimuksessa pysyttävä.
Kukkonen. Edell. hallit. muodostettaessa oli suunta oikealle, nyt vasemmalle. Nyt kaatunutta hallitusta moitittu.
Antaa tunnustusta. Vasta kun sosialistit tulevat mukaan, sitte laajennettava pohjaa sinne päin. Pelkää finanssiasioita. Pelkää kovin laajennettua valtaa uudessa hallituksessa. Pitäisi tyytyä pienempään valtaan. Suomalaisten puolueiden kesken.
Raatikainen voisi yhtyä Kukkoseen, ettei tarvitse kantaa vastuuta enempää kuin jaksetaan. Keskustassa enempi vastustajia pyrkimyksillemme kuin kokoomuksessa. Ellei tällä pohjalla, silloin on vaadittava meidän itsellemme lisää voimaa. Luulee, että ml. pääministerit saavat kannatusta yhtä hyvin kuin muutkin. Ei Ingmania. Tulenheimo kyky. Velvollisuuksia ei hinattava, kun ei niitä anneta.
Hahl. Lähtee siitä, että presidentti on lähtenyt siitä edellytyksestä, ettei meitä juuri tarvita. Voitaisiin siis jäädä odottavalle kannalle. Annetaan heidän hommata. Ei kannata kallistumista sosialisteihin, lähemmin ruotsalaisiin. Jäätävä odottavalle kannalle.
Kallio. Pitäisi olla pidättyväinen, ei mentävä mitään tarjoomaan. Kun presid. löytää miehen, ja se esittää suuntansa, niin silloin voimme palata asiaan.
Juutilainen. Yhtyy niihin, jotka ovat pidättyväistä kantaa esittäneet. Mutta muuten olisi pula ratkaistava nopeasti. Puolueen vastuu on sama, oli vähä eli paljo edustusta. Pohjaa olisi sosialisteihin levitettävä.
A. Pesonen voi hyväksyä myös Raatikaisen ajatuskannan. Mutta jos meillä on vain vähä edustusta, niin on vapaus esiintyä asianhaarain mukaan.
Alkio: Maalaisliitolla ei ole voimia ottaa nyt hallitusjohtoa. Jo eduskuntatyössä esiintyy meissä voimain puute. Emme voi laskevien talouskonj. vallitessa hallita. Parempi pysyä vaatim. asemassa toistaseksi. Ryhmämme ei kannata omia miehiään. Keskustahallituksen aikana ankarasti moitittiin laimiinlyöntejä. Nyk. hallituksen aikana rauhallisempaa. Tyydyttävä syrjäis.as. toistaseksi.
Ryhmän edustajina neuvotteluun valittiin: Juutilainen ja Niukkanen, sekä vastoin jyrkkää kieltoani minut. Panin vastalauseeni tätä minua kohtaan epälojaalista menettelyä vastaan, mutta alistuin.
– – –
Olen niin väsynyt. Minun on ajettava lumiaurassa ja kestettävä ’’pyry’’ – ja valmistettava siten sileätä tietä salonkivaunuissa matkustajille.
Mutta se on minulle itsekasvatukseni kannalta suuriarvoista. Kunhan pääsen tästä takaisin hiljaiseen nurkkaani pois näkyvistä, saatan sieltä, suuressa omantunnon rauhassa, katsella elämää, kuin hiiri kolostaan, elämää, jossa kunnianhimo, intohimot ja salatut tarkoitukset vaeltavat ’’auratuilla’’ teillä salonkivaunussa.