Keskiviik. 4. jouluk.

Ryhmässä selostin kantaani edustajain palkkakysymyksessä jota vastustin korottamasta viiteenkymmeneen markkaan. [jätetty tyhjää tilaa] Haapanen puolsi innokkaasti palkankorotusta.
Heikkinen oli kaiken aikaa uhrannut kansan hyväksi. Kannattanut perustuslakivaliokunnassa korotusta. Tunnustaa puheenjohtajan kannan. Mutta tämä palkkamäärä tekee sen, että edustajiksi tulee vain rikkaita. Valmis korottamaan palkkoja myös opettajille.
Kallio. Ne periaatteet, joita Alkio on esittänyt olisi pidettävä silmällä. Esim. senaatissa on lainopillisen tutkinnon suorittaneita, joilla on vain 450 mk. kuulta. Olisi tyydyttävä.
Manner selitti, että ryhmä oli 25 p. marrask. oli päättänyt puoltaa 50 mk päiväpalkkaa. Oli nuorsuomalaisten puolelta tehty ehdotus kompromissien aikaan saamisesta 50 markan pohjalla. Täällä on miehiä, joiden täytyy lähteä pois, jos ei palkka nouse. Epäkohta on se, että suuri osa edustajia, jotka nauttivat sivupalkkoja. Oli valmis tekemään ehdotuksen siihen suuntaan.
Lohi asettuu jokseenkin samalle kannalle kuin puheenjohtaja. Toinen asia on, kannattaako meidän täällä olla. Laski omia tulojaan. Tämä peli ei kannata pitemmän päälle. Mutta se on sivuasia. Hän jää pois. Pikkuvirkamiesten palkkataso on surkea.
Siihen verraten meidän asemamme on toinen. Näyttää siivottomalle että edustajat ensimmäisenä valvovat omat etunsa. Meidän henkilökohtainen täällä oleminen ei ole niin tärkeä.
Alkio uudelleen osoitti kantansa pätevyyden.
Lohi luuli että puheenjohtajan kanta on mielikuvitusta. Arveli, että maalaisliittolaisten edustajain täytyy jäädä täältä pois.
Leinonen oli vastustanut palkankorotuksia, mutta saanut hyökkäyksiä. Eilen poistunut sen johdosta valiok. Kansakoulunopettaja huomauttanut: eikö te voisi hiukan parantaa meidänkin palkkoja samalla kun korotatte omianne? Yhtyi Joukahaiseen ja puheenjohtajaan.
Niukkanen samaa mieltä kuin Joukahainen että järkevimmät luopuvat maalaisliittotyöstä ennen kuin tekevät konkurssin. Meillä ei ole varaa jättää maalaisliittoa pomojen käsiin. Puheenjohtaja on ottanut asian liian vakavasti. 50 mk sopiva. Helsinkiläinen suutari saa 65 mk. Tahtoo olla rehellinen.
Takkula kuulunut siihen luokkaan, että palkka pitää olla sellainen että sillä voi elää. Kannattaa 50 markkaa.
Vuorimaa. On vähäpätöinen asia. Ehdottaa, ettei edusk. asiasta puh.
Loukko oli ryhmässä äänestänyt 50 mkn puolesta. Mutta piti selvänä, että tulevaisuudessa tulee suuria vaikeuksia niitä korotettuja palkkoja alentaa. Oli pj. kanssa saa mieltä, että se tulee olemaan loukkauskivenä maalaisliiton tiellä.
Juutilainen oli pysynyt sen ryhmän päätöksen kannalla, jolloin päätettiin tyytyä 40 mkn palkkaan. Oli sitä mieltä, että on sangen vaikeata saada kansa ymmärtämään tämän palkankorotuksen välttämättömyyttä.
Ryhmä päätti kokoontua uudestaan illalla klo 5.
Perustuslakivaliokunnassa otettiin esille Hornborgin anomus että vaalitulosten laskeminen toimitettaisiin siten, kuin koko maa olisi yhtenä vaalipiirinä. Vrede puolsi anomusta.
Juutilainen ehdotti hylättäväksi.
Estlander puollusti. Hultin katsoi että sopimus estää tämän käsittelyä. Olisi neuvoteltava otetaanko. Kokko ehdotti hylättäväksi. Lundsonin käsitys sopimuksesta on se, että niistä asioista, jotka tulevat esiin, on ryhmien ja delegatsionin välillä sovittava. Vrede: eihän perustuslakivaliokunnalla ole oikeutta olla asiaa käsittelemättä. Se voi ehdottaa hylättäväksikin. Alkio ehdottaa hylättäväksi. Vrede: Sellaista ehdotusta voi aivan hyvin tehdä, vaikka hän on toista mieltä. Hultin vaatii vielä pöydälle. Virkkunen: asia voitaisiin ottaa käsittelynalaiseksi. Pantava pöydälle. Malmivaara: Asia olisi käsiteltävä, että tämä hyödyllinen muutos saataisiin toimeen. Mutta on pantava pöydälle, että ryhmät saisivat keskustella. Roos samoin.
Pantiin pöydälle perjantaihin klo 12.
Ryhmässä
Kysymys saksalaisten upseerien pysyttämisestä Suomen armeijassa. Vuorimaa oli kuullut, että jos saksal. upseerit menevät pois, jää armeija upseereita vaille. Hänelle oli joku asiaa esittänyt. Kysymys on, otetaanko sijaan englantilaisia upseereita? Meidän pitäisi mennä kysymään Engl. konsulaatista, eivätkö saksalaiset upseerit saa jäädä.
Tätä vastustivat Alkio, Juutilainen, Kallio, Haapanen, Hahl, Heikkinen, Niukkanen: mo-nar-kistit voivat liiotella oman upseeriston heikkoutta. Delegatsionissa olisi vieraan upseeriston tuontia jyrkästi vastustettava. Luopaj. yhtyi edellisiin. Eikö olisi syytä delegatsionissa tehdä tästä kysymys? Kallio: -jollei hallitus mitään kysy ryhmiltä, ei kysytä. Kantamme kielteinen ja selvä. Mannerheim ei hätäile, vaikka menis joka mies. Haapanen epäilee samaa kuin Lj. ulkom. upseeristosta. Kyseltävä deleg[aatiossa]. Alkio samoin. Vuorimaa luuli monarkistien suunnittelevan ruotsalaisten upseerien kutsumista. Lj: Olemme olleet liian luottavaisia. Se voi muodostua haitaksi. Monarkistit menetelleet meihin nähden päin vastoin. Jos tämän asian saa delegatsionissa puheeksi, niin keskustelussa saa jotain tietää. Jätetään delegats. jäsenten hoid.
Edustajapalkkiokysymys jatkui.
Nurmela oli korotusta vastaan. Jos me edustajat nyt korottaisimme edust. palkkiota, mitä me sanomme niille, jotka eivät saa korotuksia.
Raatikainen yhtyi perustellen edelliseen vastustaen palkankorotusta.
Luopajärvi. Asia muodostunut kiusalliseksi. Ikävä mielipiteitten sekaannus. Jos laskuja lähtee tekemään, niin ed. palkka on riittämätön. Mutta ajattelee, että ne näkökohdat joita puheenjohtaja oli tuonut esiin aamulla ja tässä nyt ovat saaneet kannatusta, ovat painavat. Ehdottaa, että kun asia tulee edusk. 50 markkana, jos eduskunnassa asia menee ilman keskusteluita, silloin ei nousta sitä vastustamaan. Mutta jos sitä ruvetaan vastustamaan, silloin pitää ryhmän puolesta ilm. kannatettavan 40 markkaa ja sen puolesta äänestettävä ja samalla leimattava suuripalkkaisten pääkaupunkilaisten edut. Kun saadaan lomaltakin palkka se riittää korvaamaan.
Hahl myöntää että siinä, mitä pj. lausui on paljon perää. Mutta katseli asiaa liijan synkästi. Ei se maalaisliiton asemaa koske. Ei virkamiesten asema ole niin huono. On sisimmässään vakuutettu, että on virkamiehille ja opettajille kohtuullinen palkka. Tultuna ikävään asemaan. Miten selvitään täysistunnossa? Miten? Jos keskustelua viriää ja meitä aletaan painostaa, eiköhän olisi paras yhtyä Luopajärven ehdotukseen.
Relander. Selvä kanta, puolelle tai toiselle. Puoltaa 40 mkn palkkaa.
Alkio puolsi ed. kantaansa.
Lohesta tuntui vaikealta enää saada yksimielisyyttä aikaan, kun he ovat suur. valiokunnassa puollustaneet 50 markkaa. Tullaan joka tapauksessa salaa äänestämään. Vakavasti sitä mieltä, että puheenjoht. ottanut asian liian vakavasta.
Niukkanen: että eri puolueiden jäsenissä on enemmistö 50 markan kannalla. Lojaalisesti alistuu ryhmän vanhempien jäsenten kannalle.
Haapanen: Eduskunnassa ei pitäisi puhua ryhmän puolesta, koska ei saada yksimielisyyttä aikaan. Puheenj. katsoo asiaa paljon pessimistisemmin kun on aihetta.
Manner selitti, ettei hän ole tehnyt ryhmän päätöstä vastaan. Ei suostu siihen, että muut puhuvat hallituksen esityksen puolesta, toiset äänestävät sitä vastaan. Ehdottaa, että ne, jotka aikovat puoltaa 50 mkn palkkaa jäisivät istunnosta pois. Yhtyi Hahliin yleensä palkkakysymyksissä.
Juutilainen totesi, että ryhmässä kerran oli päätetty että perustuslakivaliokunnan jäsenten olisi puollettava 40 mkn palkkaa.
Joukahainen. Haapaselle, että kysymys ei ole siitä, miten se tuntuu kukkarossa, vaan siitä miten se vaikuttaa ryhmän kokonaisuuteen. Ihmettelee, miksi tällainen pikku asia uhkaa ryhmän kokonaisuutta. Tuntuu joutavalta kiukuttelulta.
Lohi käsittää asian pikku jutuksi. Tunnustaa että pj. on asian ottanut vakavasti.
Manner: Että äänestetään sen kiireellisyyttä vastaan. Silloin jäädään 30 mkn kannalle. Joukahaiselle pyytää saada tehdä joskus tiliä taloudestaan.
Alkio esitti aikomansa vastalauseen.
Hahl. Kiireellisyyttä vastaan ei käy äänestäminen. Antaa ryhmän jäsenten esiintyä omalla kannallaan. On äänestänyt 50,- mutta on valmis menemään 40,- kannalle.
Juutilainen tämä on meidän omaa asiaa koskeva. Esittää että ryhmä palautuisi 40 mkn kannalle.
Alkio yritti saada yksimielisyyttä.
Luopajärvi todisti, että Manner oli tehnyt, vastoin ryhmän päätöstä, ehdotuksen 50 markasta. Ryhmän päätöksille oltava uskollisia.
Pykälälle omakohtaisesti riittää 40 mk. Oli toisten toivom. noudattanut. Oli huomauttanut Mannerille, että hänen ehdotuksensa oli vastoin ryhmän päätöstä. Suostuu ryhmän päätökseen 40 markasta.
Mannerkin alistuu 40 eikä aio ottaa vastaan Haapasen ehdottamia armopaloja.
Heikkinen on 50 mkn kannalla.
Arffman oli ollut sinä käsityksessä että ryhmä oli ollut 50 mkn kannalla. Hänelle tullut maanvilj. 600 mkan tappio. On Mannerin kanssa samaa mieltä, että mennään sitte 30 markan kannalle
Niukkanen riiteli Juutilaiselle.
Ryhmä päätti 13 äänellä 5 vastaan, edellisten puolesta 40,- jälkimmäinen 50 markkaa. Minä sain toimekseni esittää eduskunnassa ryhmän kannan. Päätös stiliseerattiin niin.

”Päätetään, että eduskunnassa tehdään ehdotus palaamisesta perustuslakivaliokunnan kannalle sen jälkeen kun oikeiston taholta on kysymys asiasta nostettu, sekä ilmoitetaan, että ryhmän enemmistö on tällä kannalla. Samalla on perusteltava sekä enemmistön että vähemmistön kanta.”
Se oli tuskallinen ja ikävä keskustelu. Tuli niin elävästi näkyviin, miten itsekkäitä ihmiset saattavat olla kun on oma etu kysymyksessä. On varmaa, että niille miehille, jotka nyt kiihkeimmin vaativat 50 markan palkkaa, valtiopäivämiestyöstä aivan hyvin riittää tuo 40:täkin. Ne jotka äänestivät 50:nen puolesta, olivat Manner, Lohi, Heikkinen, Arfman ja Haapanen. Poissa olivat: Vuorimaa, Lantto, Lahdensuo, Takkula, Kokko, Tanskanen, Saarelainen, Salovaara. – 40 mkn puolesta äänestivät: Alkio, Kallio, Raatikainen, Luopajärvi, Nurmela, Rentola, Hahl, Pykälä, Niukkanen, Juutilainen, Joukahainen, Loukko ja Leinonen.
Helenius-Seppälän luona kävimme sitten Kallion kanssa vieraina. On se ihmeellinen olento tuo Alli Trygg-Helenius! Nyt hänellä oli opetusvälineitä m. m. pahvinen potkuripoika jota hän esitelmissään lapsille potkittaa laulaen: ’’Minäpä olen laulajapoika..’’