Keskiviikk. 10. Maalisk.

HallituskysymysJoukahainen selosti neuvotteluja Erichin luona. Ritavuori kieltäytyy, Lavonius ei ole tullut neuvotteluun. Ruotsalainen ryhmä ei pane esteitä miestensä tulolle hallitukseen, koska ei kuitenkaan ole takeita ruotsalaisten vaatimusten täyttämisestä. Todennäköiseltä näyttää ettei yrityksestä tule mitään. Erichin ohjelma näyttää siltä että sen pohjalle meikäläisten taholta kyllä voisi rakentaa.
Ryhmä totesi että Kalliota ei ollut ryhmä esittänyt vaan Raatikaisen. Ei ole syytä muuttaa ryhmän kantaa, kun R:n ohi on menty Kallion puoleen. Joukah: Raatikaisen syrjäyttäminen näyttää tapahtuneen Presidentin ja Erichin sopimuksesta.
E. oli ilm. että nimet ovat lopullisia. Elleivät ne suostu, jättää hän yrityksen. Oikeisto saa siis nyt koettaa muodostaa hallituksen. Ne näyttävät jo tuntevan etteivät he ole aseman herroja.
Kalliota painostetaan vahvasti menemään hallitukseen. Tarkoitus nähtävästi on, että jos hänet saataisiin, silloin saataisiin ryhmän kädet paremmin sidotuksi kannattamaan hallitusta! Minua ei kukaan pyydäkään!
Presidentti kutsui Kallion ja minut luokseen klo 10. Hän vaati Kalliota suostumaan, koska yritys menee muuten hajalle. Kallio ei suostunut. Minäkin selostin seikkaperäisesti syyt, miksi ei Kallio voi nyt suostua, koska näiden olosuhteisen vallitessa hänellä ei olisi ryhmän lupaa. Raatikainen on ollut ryhmän ehdokas eikä häntä syrjäyttämällä voida saada ryhmän kannatusta hallitukselle. Sanoin, että meidän ryhmämme ei voi antaa tälle oikeistohallitukselle samanlaista kannatusta kuin keskustahallitukselle.