Keskiviikk. 11. Jouluk.

Ryhmässä otettiin taas esille Mannerheimin vaali. Alustin. Vuorimaa: Mannerheim valittava vain uusiin vaaleihin asti; uudet vaalit saatava pian.
Hahl. Vastustaa myös Ingmanin valtuutusta väli-aikaiseksi.
Niukkanen samaan kuin Hahl. Oltava varovaisia herrain kanssa neuvoteltaessa.
Kallio. Vaalien suhteen saatava varmuutta. Svinhufvudilla ollut aihe mainita kirjelmässään Mannerheim, koska hänet mainittiin ryhmäin välisessä sopimuksessa. Vastusti Vuorimaan ehdotusta että Mannerheim nimenomaan vaaleihin asti valitaan. Puserrettava ilmoille monarkisteilta: mitä Mannerheim on Englannissa ja Amerikassa puuhannut. Alkion ehdot olisivat vallan luonnollisia, jos Mannerheim olisi täällä. Mutta nyt on vähän vaikeampi. Ei tiedä voisimmeko näitä ehtoja asettaa hänen vaalinsa edellytyksiksi. M. ei kenties voisi näihin yksipuolisiin ehtoihin sopia. Olisi palattava alkuperäisen sopimuksen kannalle ja ryhdyttävä toimiin että Mannerheim tulisi tänne ja ryhdyttävä sitten neuvottelemaan.
Tanskanen oli Kallion kannalla.
Luopajärvi tahtoi uusia vaaleja, sekä mitä varten Mannerheim on ollut ulkomailla, mitkä esteet tulleet hänen tielleen, sekä, että Mannerheim valitaan vaan toistaseksi.
Joukahainen yhtyy Luopajärveen.
Loukko. Antaisi sotakysymyksessä vähän laajemmat valtuudet valtionhoitajalle.
Kokko hyväksyy Alkion ehdot. Vaali toimitettava toistaiseksi. Yhtyy Luopajärveen.
Kallio ei pidä Alkion ehtoja liikoina, mutta niitä on vaikea esittää, kun ei toinen sopimuspuoli ole läsnä. Valittu pysyy toistaseksi.
Vuorimaa. Puheenjohtajan ehdot voivat viedä siihen, että Mannerheim kieltäytyy tulemasta. Silloin tulee Ingman valtionhoitajaksi ja maa joutuu onnettomuuteen.
Niukkanen tiesi, että suunnitellaan hyökkäystä Pietariin. Eilen oli jo täällä kaupoista varattu suuria määriä sidetarpeita. Valtionhoitaja voi jättää tasavalt. hallituskuvion vahvistamatta.
Rentola yhtyy varovaiseen kantaan. Ei ole saatu varmuutta vaaleista. Nyt on varmaan ympärysvaltain kanssa jo neuvotteluja yhteisestä sodasta bolshevik-keja vastaan. Se on kansaneduskunnan päätettävä. Monarkistien täytyy paljastaa asiat meille. Järjestettävä niin ettei Mannerheim pakene käsistämme.
Raatikainen. Ingman suurin paha. Svinhufvudia ei laskettava pois ennen kuin Mannerheimin vaali on selvä.
Kallio. Toistaiseksi vaali ei ole tarpeen. Se on eduskunnan vallassa.
Lohi. Ikävintä ettemme tunne Mannerheimin toimia. Kenties: Suomi itsenäiseksi ja Itä-Karjala. Jos tämän ja elintarpeiden saannin ehtona on, että pitää käydä hyökkäämään bolshevikkeja vastaan? Delekatsionissa vaadittava selvyys. Uudet vaalit heti julistettava. Vaali toimitettava toistaiseksi. Vaikea voi olla vastustaa hyökkäystä.
Kokko. Tuskin on yhtään asiaa delegatsionissa ja perustuslakivk käsitelty, ilman ettei ole vedottu -uusiin vaaleihin. – Jotain on Karjalan asiasta tekeillä, valmiita suunnitteluja. Ei usko, että englantilaiset meille antaisivat Itä-Karjalan. Oli myös kuullut, että laitetaan kiireellä kuntoon 8 kenttäapteekkia, sideaineita y.m. koska aijotaan ensi viikolla saada aikaan koemobilisoiminen.
Luopajärvi. Joku ratkaisun hetki lähenee. Meillä on oikeus saada täysi selvyys. Vaalit saatava. Ei vielä tiedä mille kannalle asetutaan bolsevismin kukistamiseen nähden. Mutta ei pisaraakaan saada vuodattaa suomalaista verta rajojen ulkopuolella ennen kuin on ehdoista varmuus.
Kallio. Ententte ei voi tehdä muuta kuin itsenäisen Suomen kanssa sopimuksia.
Pykälä. Mannerheim voi nyt saada aikaan ympärysvaltain kanssa samanlaisia sopimuksia mitä jo tehtiin Saksan kanssa. Niitä on saatu hiki hatussa täyttää. Hyväksyy Alkion ehdot.
Tanskanen. Jos Mannerheimille annetaan jyrkkiä ehtoja niin hänestä halutaisiin saada eduskunnan sinetti. Mannerheim mahdollisesti ei tule. Pelkää hyökkäystä Pietariin. Viisaasti olisi meneteltävä.
Loukko. Tässä näyttää siltä, että entente haluaa M. sotapäälliköksi. Ingman estettävä tulemasta valtionhoitajaksi.
Juutilainen sanonut saman mitä oli aikonut sanoa. Sotaväkemme hyökkää, ennen kuin valta on saatu kansan käsiin. Venäjällähän on nyt bolshevikki-menshevikki yhtymä käynnissä ympärysvaltoja vastaan. Täällä pitäisi olla sellainen kansanvalta, joka pystyisi neuvott. ympärysvaltain kanssa.
Lantto vaatii ennen kaikkea uusia vaaleja.
Saarelainen Kallion kannalla.
Kaikki ehdotukset hyväksyttiin esitettäväksi delegatsionissa.
Ryhmän delegatsionin jäsenet kokoontuvat valmistavaan neuvotteluun klo 5 illalla.
Ehdot: (Alkion)
Valtionhoitaja ei saa alottaa hyökkäystään.
Ei saa tehdä maata rasittavia sopimuksia ulkovaltain kanssa.
Ei saa ryhtyä mihinkään alotteeseen kuninkaan maahan tuomiseksi.
Valtion varoja ei saa käyttää eduskunnan mieltä kuulematta.
(ja yleiset):
Uusien vaalien toimeen panemisesta on heti saatava täysi varmuus. Kysyttävä:
Mitä Mannerheim on toiminut?
Mitkä esteet ovat Mannerheimia ulkomailla nyt kohdanneet, joiden vuoksi vaalia on kiirehdittävä? (Ehto:)
Valtionhoitajan vaali on toimitettava toistaiseksi.
Ryhmän delegatsionin jäsenet keskustelivat sitten vielä näistä ehdoista. Kallio yhä oli sitä mieltä, ettei ehtoja olisi eduskunnassa Mannerheimin vaalin suhteen asetettava. Sitä ei hän suoraan vielä tahtonut sanoa, mutta se oli ajatus.
Ryhmäin välinen valtuuskunta
Luettiin Svinhufvudin kirje eduskunnalle.
Pääministeri selosti, miksi vaalikysymys nyt oli tullut kiireelliseksi.:
Svinhufvud oli, kuultuaan ennen niitä mielipiteitä mitä ryhmäin edustajat olivat sanoneet, sähköttänyt, että Mannerheimin vaali voidaan hänen mielestään pitää varmana. Jouluk. 9 pnä oli Holsti sähk: Mannerheimin vaalin pitäisi pian suorittaa, se on hänen asemansa vahvistamiseksi tärkeä. – Toinen sähkösanoma heti perässä, jossa tiedotetaan, että Englannissa ollaan halukkaita eräillä edellytyksillä, Ranskassa otetaan Engl. kanssa neuvotteluun Suomen itsenäisyydestä. Mannerheim katsoo ettei hänellä ennen vaalia ole riittävää auktoriteettia. Hallitus tämän johdosta on ryhtynyt vaalin toimittamiseen.
Itsenäisyytemme tunnustamiseen nähden on hyviä toiveita sen johdosta, että elintarpeita on nyt luvassa. Amerikan elintarvediktaattorin lupa viljan, silavan ja sokerin saantiin olemassa. (Poistuu).
Nevanlinna. Käytännölliset syyt vaativat, että Mannerheimin poissaolon aikana on pääministeri kork. vallan käyttäjänä.
Alkio selitti, ettei hänellä ole selvyyttä mikä tark. M. matkalla. On sanottu, ettei hän ole Suomen hallituksen asioilla; nyt hänellä kuitenkin on. Oli ollut puhe neuvotella hänen kanssaan valitsemisesta. Siihen ei meille ole tarjottu tilaisuutta. Myöskään ei uusia vaaleja ole varmasti ilmoitettu. [tyhjää tilaa]
Nevanlinna. Mannerheim ei ollut ottanut lähtiessään mitään valtuuksia hallitukselta, mutta lähti hallituksen tieten ottamaan selkoa, mitä mahdollisuuksia on saada länsivalloissa tunnustetuksi Suomen itsenäisyys. Nyt oli hän ilmoittanut tarvitsevansa valtionhoitajan valtuuksia. Siellä ei kysytä valtakirjoja, vaan Mannerheimin valtuuksia.
Vrede. Olisi ollut suotava että vaali olisi voitu toimittaa vasta M:n tultua Suomeen. Mutta tärkeät, valtiolliset syyt vaativat, että Mannerheim maan edun vuoksi tulee valituksi niin yksimielisesti kuin mahdollista.
Kairamo. Suomettarelainen ryhmä ei hänen mielestään tule vaalille vaikeuksia asettamaan. Sen jälkeen kuin Svinhufvud on pyytänyt eroa, voi tulla kohtalokkaaksi jättää vaali toimittamatta. On epäilyksiä kyllä Mannerheimin suhteen. Yhtyy siihen katsantokantaan, että Mannerheimin vaali on toimitettava.
Ahmavaara. Nuorsuomal. ennen tehneet päätöksen, että ennen vaalia olisi saatava M. valituksi. Mutta nyt on annettu ’’täysin riittäviä’’ tietoja asemasta joka velvoittaa vaalin toimittamiseen. Että saataisiin viljaa.
Hahl oli saanut pääministerin puheesta sen käsityksen ettei elintarveasia siitä riipu. Tähän astihan olivat ympärysvallat vaatineet että kansa saa puhua. Eihän tässä nyt se ole tapahtunut. Väliaikainen vallansiirto pääministerille! Sitä ei ymmärrä, miten ympärysvallat nyt haluaisivat, että mies, joka on ollut päämiessä kuningasta hakemassa, tulisi kork. vallan haltijaksi? Jos meitä sekotetaan sotaretkeen, niin? Välttämätöntä, että ennen kuin neuvotteluja jatketaan, julistetaan vaalit.
Nevanlinna selitti mitä Ingmanin valitsemisella tarkoitetaan.
Haataja ei omasta puolestaan ole M:n ihailija. Mutta asiaintilanne nyt muodostunut siksi että vaali on toimitettava. Presidentti Vilson tulee kohta Pariisiin. Ellei meidän edustajamme saa tilaisuutta olla siellä, niin ottavat liian paljo vastuulleen jotka nyt lykkäävät vaalin. Svinhufvudin ero on tosiasia. Mannerh. vaali välttämätön. Muuta mahd. ei ole. Vaali toimitettava niin suurella äänimäärällä kuin mahdollista, joka tapauksessa toimitettava.
Colliander. Mannerheim ainoa henkilö johon länsi vallat voivat luottaa. Uusien vaalien kutsuminen ei ole välttämätön.
Alkio. Tuntuu [puheenvuoron muistiinpano puuttuu, jätetty tyhjä tila]
Pennanen ei tiennyt, onko hallitus toiminut vinoon. Mutta Svinh. ero on tosiasia. Eduskunta tuskin voi kieltää häneltä vapautusta. Mannerh. voi tulla kysym.
Kairamo. Päämin. laus. kävi selväksi, ettei Yhdysvaltain puolelta ole viljansaannin ehdoksi pantu M. valitsemista. Mutta se ei ole ehdoton. Se pelko, että kenr. Mannerheim tulisi olemaan riippumaton eduskunnasta on puhetta, jota hän ei ymmärrä. Ei hän voi, kuten keisari, nojautua armeijaan. Ei myös ymmärrä sitä puhetta, ettei ole annettu tietää maan politiikasta. Hän oli ainakin saanut paljo tietoja. Se ei ole vapaissa maissa tapana. Pelkää, että jos täällä nyt vaikeutetaan oloja, jos tehtäisiin kuten Ml. tahtoo, estetäisiin S. eroamasta, se olisi leikkiä maan kohtalolla. Olisihan sopimus vaaleista jo selvä. Täydet takeet.
Alkio vastaili Kairamolle. Hallitus oli vitkastellut. Nyt taas viime tingassa kiire. Muistutti siitä, että M:n matka ensin selitettiin yksityiseksi, nyt se on sangen tärkeä valtiollinen. [jätetty tyhjää tilaa]
Colliander. M liian viisas tekemään niin kuin Alkio pelkää. Ei halua itsevaltiaaksi. Ei ymmärrä miksi ei uusia vaaleja julisteta. Ei ole viskattava pois ainoata valttia. M. voi luopua, kuultuaan ettei häneen luoteta.
Estlander. Hänellä ei ole mitään tietoa hallituksen politiikasta muuta kuin täällä saadut. Epäilee pääministerin nimittämistä epäilyttävänä. Valtioneuvosto hoitakoon asioita. Ei puollusta uusia vaaleja, koska ne voisivat tulla paljon sosialisteja. Saksalaisilta kuullut että Amer. nyt vaatii ne laivat, joilla tuodaan viljaa.
Hahl painosti uusia vaaleja. Meillä täytyy olla varmuus jostain. Jos valtionhoitaja menee jää valta eduskunnalle.
Vrede. Estlanderin lausunnon johdosta, ettei se ole miellyttävää, että valitaan valtionhoitaja, vaikka hän ei ole maassa. Mitä tulee sijaiseen, Hallitusmuodossa aina edellytetään että on henkilö, tai neuvosto jolla valta on silloin kuin valtionhoitaja on ulkomailla. Ei voi uskoa että kävisi päinsä olla ilman valtionhoitajaa muuten kuin muutaman päivän. Mitä pääministerin persoonaan tulee, niin jollei häneen ole luottamusta, sitä ei ole koko hallitukseen. Mutta voisi valita hänet eri vaalilla.
Mitä tulee Hahlin ja Alkion mielipiteeseen, voi olla että jollain ryhmällä ja jollain henkilöllä on omat toivomukset, mutta ne täytyy syrjäytyä maan edun tieltä. Mitä uusiin vaaleihin tulee voisihan ne julaista vaikka huomenna, mutta ei tiedä sopiiko se.
Kallio: oli tullut siihen käsitykseen, että meiltä vaaditaan ehtoja suhteessa Venäjään. On optimisti: jos M. olisi täällä, voisi neuvottelujen kautta päästä hyvinkin yksimielisyyteen.
Nevanlinna. Edustaja Alkion epäluulot, että M. olisi ajamassa monarkian asiaa, oli häntä suuresti hämmästyttänyt. Häntä kovasti kohlassut. Onhan valtioneuvostossa myös tasavaltalaisia. Onhan hän mennyt ulkomaille, ottamatta vastaan virallista tehtävää.
Alkio vastasi muutamin sanoin merkiten, että M. oli mennyt matkalle jo edellisen hallituksen aikana.
Nevanlinna. Alkio sanoi, että ulkovallat epäilevät tätä hallitusta. Niin ei ole asian laita. Päin vastoin ilmoittavat, että se nauttii siellä yleistä luottamusta.
Ahmavaaraa ei ihmetytä ollenkaan että täällä epäillään, kun täällä on tottunut epäilyksiin. Hänestä oli M. matkan muuttuminen yksityisestä viralliseksi luonnollinen. Erkko oli sanonut, että koko hallitus pitää vaalia hyvin tärkeänä.
P. Virkkunen ei tahtonut asiaan sekaantua. Kirj. esitetään huomenna eduskunnalle. Ei voida lykätä. Olisi tärkeätä saada yksimielinen ehdotus. Onhan sekin mahd. että S[enaati]n pyyntöön ei suostuta. Se poliittisesti ei käyne laatuun. Eduskunta tuskin voi itse enää valtaa itse käyttää. Huomenna
Alkio esitti ehdot. Siv. 46. [viittaus päiväkirjan numeroituun sivuun, jossa maalaisliittolaisten delegaatiojäsenten sopimat ehdot] Ensi ehto on: että hallitus huomenna julistaa vaalit. Sitte voidaan muista ryhtyä neuvottelemaan.
Vrede. Tässä nyt on kysymys ententtevaltojen vaatimusten täyttämisestä.
Puheenj. Keskustelussa kaikki muut, paitsi ml. olleet sitä mieltä, että huomenna olisi täysistunnossa valittava kenraali Mannerheimin valtionhoitajaksi. Epäilyksiä siitä, olisko väliaikaiseksi valtionhoitajaksi valittava pääministeri. M[aalaisliittolaiset] vaativat uusia vaaleja, sekä ennen valtionh. vaalia neuvotella Mn kanssa.
Alkio emme välttämättä tahdo neuvotella Mn kanssa, jos esim. valtuuskunta ja hallitus voisi suostua siihen, että nämä ehdot sisällytetään eduskunnan vaalipäätösponteen.
Estlander ymmäsi, että ml. vaatimukset eivät supistu vaaleihin, vaan niitä olisi muitakin.
Hahl. Jos edes vaaleista saadaan varmuus, muista voidaan neuvotella.
Kallio. Väliaikaisesti voisi valtioneuvosto hoitaa korkeinta valtaa. Koko asiasta siis saatava keskustella hallituksen jäsenten kanssa.
Ahmavaara ei omasta puolestaan kaivannut vaaleja.
Vrede samaa mieltä kuin Ahmavaara. Mutta kun tästä nyt on epäilyksiä, vaalien toimeen panosta, voisi kysyä hallitukselta.
Alkio ilmoitti, että oltaisiin valmiit hallituksen kanssa neuvottelemaan ehdoista, muista, paitsi vaaleista, jotka olisi julist. huomenna. Jos hallitus voisi antaa takeita, voitaisiin mahdoll. saada yksimielinen vaali, että M. pysyy niissä rajoissa, jotka ehdotimme.
Kairamo kysyi, olisko ml. tarkoitus saada sopimus aikaan myöskin muissa asioissa hallituksen kanssa, kuin vaaleista? Luulee etteivät nämä neuvottelut johda mihinkään. Toivoi että pj. saattaisi nämäkin seikat pääministerin tietoon.
Päätettiin ilmoittaa pääministerille.
Sanoin, että ryhmämme on tavattavissa täällä vielä lyhyen ajan.
Ryhmässä.
Juutilainen: meidän on oltava yhä varovaisempia.
Kallio: Svinhufvudille myönnettävä ero. Tärkeä on että Mannerheim nyt tulisi valituksi kun Vilson tulee huomenna Eurooppaan. Silloin Suomen itsenäisyys tulee turvatuksi. Se ettei M. ole huolinut Suomen hallituksen valtuuksista, osottaa miehessä ryhtiä. Väliaikainen valta annettakoon valtioneuvostolle. Alkion ehdottama välimuoto, neuvotella ja tehdä hallituksen kanssa sopimus, joka ei tule näkyviin. [ei] ole onnistunut.
Hahl. että S:n pysym. paikallaan olisi valtiollisten suhteiden esteenä, ei hän ollut käsittänyt.
Rentola. Kiihtymys monarkiaa vastaan on nousemassa. Arvelluttavaa suostua, ellei ent. valt. hoitaja suostu julist. vaaleja. Salaisessa sopimuksessa voitaisiin hallituksen kanssa muut kohdat sopia.
Vuorimaa. Siitä nyt ei lie eri mieltä että Svinhufvud on esteenä hyvien suhteiden syntymiselle ulkovaltain kanssa. Hänen erottuaan on Mannerheim ainoa jota voidaan valita. Pääministeriä ei voida valita väliaikaiseksikaan. Ei tarvitakaan.
Meidän ehdoistamme: on vaalin julistamisesta pidettävä kiinni. Muut ehdot vähäpätöisiä, joten niille ei ole suurta merkitystä pantava. Niistä ei pitäisi puhua huomenna eduskunnassa mitään. Pitäisi saada ulkovalloissa hyvä vaikutus.
Juutilainen. Mahdollisesti jäätävä odottavalle kannalle.
Alkio. On olemassa se mahdollisuus, että mekin liitämme vaalia koskevaan ponteen tärkeimmät ehtomme.
Relander yhtyi edelliseen.
Lohi. Jollei hallitus antaudu neuvotteluun, on otettava harkittavaksi Alkion ehdotus.
Vuorimaa yhtyi Alkion ehdotukseen. Ehdot kohdistettava hallitukselle. On saatava vaali yksimieliseksi.
Hahl. Käytännöllisesti asia vie siihen, että meidän ponsi äänestetään kumoon. Eikö olisi syytä pyytää istunnon keskeytystä.
Kokko: Uudet vaalithan me joka tapauksessa saamme.
Kokko: Ryhd[ytäänkö] Mn vaaliin ellei ole julaistu uusia vaaleja.
Luopajärvi: Ellei vaalia julisteta, ei oteta osaa vaaliin. Tämä on perusteltava istunnossa. Nyt on se puserrettava esiin.
Kallio ei tahtoisi Vuorimaan asettamaa ehtoa, että Mn vaali kestää uusiin vaaleihin. Mutta se on muodostettava: ’’siksi kuin eduskunta toisin päättää’’. Puhujasta tuntuu, ettemme voisi sellaisia ponsia hyväksyä kuin aamulla oli esillä. Mutta Ingmanin vaalissa tulemme heistä eroamaan. Lausunnossa olisi sanottava, että olisimme tahtoneet antaa sellaiset valtuudet kuin presidentille olisi ajateltu. Ponsissa ei tätä olisi tuotava ilmi. Se voisi vaikuttaa Mannerheimiin.
Mutta vaaleista emme voisi pois jäädä kuten Lj. oli ehdottanut.
Juutilainen. Vaalien julistus ultimaatumista on pidettävä kiinni. Yhtyi Kallioon että ponnessa mainitaisiin ajatus, että Mannerheimin tulisi hallita Suomea tasavaltana; hallita puolueettomasti. Ei ml. pitäisi laskea maata yhden miehen varaan. Tämän vuoksi voisimme esittää ne periaatteet, joiden mukaan taht. maata hallittavan.
Heikkinen. S[vinhufvudi[n] julist[ettava] vaalit. Sit-ten M. valittava. Kallion ajatusta voisi noudattaa. Vaalit siten saataisiin yksimieliseksi. Jos M, valitaan ilman ehtoja, tasavaltamääritelmiä, niin ulkomailla arvellaan että olemme monarkisteja.
Arfman ei epäile Mannerheimin isänmaallisia tarkoituksia. Mutta Svinhufvudin vaalissa jo tehtiin virhe. M. voisi myös käyttää väärin valtaansa. Meille ei ole annettu varmoja tietoja miten M. on ulkomailla menetellyt. Vaikea kysymys. On oppinut varovaisesti suhtautumaan näihin herroihin.
Luopajärvi. Kun ultimatun on annettu, me emme mene vaaliin, ellei vaaleja julisteta. Ultimatumista ei saa peräytyä.
Niukkanen. Kaikista uusista takeista on uudet vaalit tärkeimmät. Niistä on pidettävä kiini. Mahdoton muuten käydä M. valitsemaan.
Hahl. Vaalien julist. aivan välttämätön maan rauhoittamiseksi. Tullut keskustelusta siihen käsitykseen, että uudet vaalit ryhmän mielestä ehdoton vaatimus.
Kallio ei katso että me voimme olla vaalista pois. Voisi ajatella välikysymystä – Vastustaa vielä vaaleista pois jäämistä.
Juutilainen. Voisi ajatella vaaleista pois jäämistäkin.
Luopajärvi Kalliolle: tässä ei nyt ”musiikki” auta, täytyy tapahtua tekoja. Ulkovaltoihinkin on asiasta saatavä tieto.
Lohelle hyvin vaikea käsittää, voittaisimmeko mitään vaaleista pois jäämisellä.
Se voisi näyttää, että me kannatamme saksalaispolitiikkaa. Mannerheimin vaaliin voimme ottaa osaa, mutta tehdä se omalla ponnella. Tässä ei ole viisasta protesteerata vaaliin osaaottamattomuudella.