Keskiviikk. 2. Huhtik.

Toimitettiin puhemiesvaali. Maalaisliiton ja edistysmielisten toimikunnassa keskusteltiin hallituskysymyksestä. Luopajärvi kertoi Huttusen lausuneen että ryhmässä on noin 10 % bolshevistisia aineksia. Huttusella ollut se käsitys, että keskusta ja vasemmisto muodostaisivat yhteisen hallituksen. Välttääkseen ’’onnettomuutta’’ että syntyisi oikeistokokoomus olisivat sosialistitkin valmiit tulemaan hallitukseen.
Tri Mantere selosti edistysm. käyntiä valtionhoitajan luona. He olivat tuoneet esiin sen mielipide että uuden hallituksen olisi omaksuttava keskustakanta ja niiden muod. hallitus.
Valtionhoitaja katsoi että olisi saatava aikaan valkoinen rintama bolshevismia vastaan. Suhteet nyt ulkomaihin hyvät. Paha jos ne rikkoutuvat.
Oli huomautettu, että äskeinen ulkopolitiikka oli ollut keskustan politiikkaa. Voitaisiin osoittaa kyllä että keskusta vastustaa bolshevismia. Tämä suunta olisi omiaan auttamaan sosialisteja parlamenttarisuuden tielle.
Mantereelle Tanner ja Vuolijoki ilmoittaneet että jos tulee oikeisto kokoomus, he tulevat nousemaan jyrkkään taisteluun. Hänestä olisi keskustan ajateltava keskustaohjelmaa jonka ympärille hallitus kokoontuisi ja kootaisiin.
Vuokoski yhtyi Mantereeseen.
Ehdotti asetettavaksi pienen jaoston ohjelman laatimista varten.
Kallio myönsi, että luonnoksen laatiminen on käytännöllinen. Kannatti Vuokoskea toimik. asettamisesta.
Asetettiin jaosto: Mantere, Linna, Kallio, Alkio tekemään ehdotusta hallitusohjelmaksi.
Jaosto kokoontui heti.
Toimikunta kokoontuu aamulla klo 9.
Jaosto sitten keskusteli hallituksen ohjelmasta ja katsoi että siinä pitäisi olla seuraavat asiat: Hallitusmuoto, kieltolaki, suhde heimokansoihin, ulkopolitiikka, ulkopolitiikka suomalaisemmaksi, yhteiskunnallisia tehtäviä, maakysymys, verotusuudistus, oppivelvollisuus, sisäpolitiikka, kansanvakuutus, suhde entisen eduskunnan päätöksiin, – yleensä tasavaltalais-demokraattinen suunta.
Ryhmäin välisessä delegatsionissa ministeri Brander valaisi Aunuksen kysymystä. – Repolaa on kesästä asti täältä hallittu. Teetetty m. m. hätäaputöitä, toimitettu elintarpeita, Suomen puolelle tulleitten pakolaisten toimeentulosta pidetty huolta, pakolaisille annettu kursseja erillaisissa kansalaistoimissa, m. m. kunnallishallinnossa. Kertoi karjalaisten valtiollisista puuhista. Vienan-Karjala ulkopuolella Suomen vaikutuspiirin. Teki sitten selkoa Aunuksen komitean puuhi[st]a Aunuksen valtaamiseksi. Kun asiasta ilmoitettiin edellisen eduskunnan delegatsionille, todettiin että eduskuntaryhmät kannattavat hallituksen toimia mikäli ne jnep. Aunuksen komitean suunta oli sitten sopimuksesta laajentunut käsittäen etäämmälle ulottuvan hyökkäysretken. Niin ikään oli saatu tietoon että oli pestaukseen agiteerattu asevelvollisuusijässä olevia nuorukaisia.
Vaikeudet tyydyttää Aunuksen elintarvepulaa. – Kun hallitus oli maaliskuun puolivälissä saanut toisen käsityksen Aunuksen komit. töistä, oli se ilmoittanut komitealle peruuttavansa suostumuksen. Komitean työt pysähtyneet.
Luki Vieljärveläisten sähkösanomia. Yleisesikunnassa oli lausuttu, ettei tuollaiseen retkikuntaan ei pitäisi ryhtyä. Se lie vaikuttanut valtionhoitajankin peruutuspäätökseen.
Kysytään: missä muodossa hallitus antaisi [apua] nousevalle Aunukselle?
Ingman: selitti suurempaa ja pienempää suunnitelmaa. Suurempi tarvitsisi 4000–5000 miestä.
Tärkeä on nyt: miten ententte suhtautuu asiaan.
Pariisista saatu tieto että suurvaltoja suututtaa ’’serkkujen’’ löytäminen kaikkialla. Suomenkin pyrkimyksiä tässä kohtaa vaikeudet. Lontoosta: Tulisi tekemään huonon vaikutuksen jos liian jyrkästi ajetaisiin Itä-Karjalan asiaan. Meidän pitäisi rajoittaa pyrkimyksemme Ahvenanmaan säilyttämiseksi, itsenäisyyden hankkimiseksi ja Petshengan saamiseen. Luki kohtia vienankarjalaisten pöytäkirjasta.
Nyt on kysymys, miten hallitus suhtautuu retkeen. Jos siihen myönnytään, on sitten annettava niin lujaa apua, ettei tule toista Vienan retkeä.
Alkion lausunto. Hän merkitsi että Aunuksen kysymyksessä on ensin otaksuttava bolshevismin vaara. Laajempia ohjelmia on varmempi sitä vastaan, pienempi ohjelma vähäpätöinen. Laajempi ohjelma lisäksi myös rajaa tarkoittava. Suur-Suomen rajakysymys on ratkaistava tämän yhteydessä. Englannilla on omia tarkoituksiaan Vienassa. [jätetty tyhjää tilaa mahdollista täydennystä varten].
Tulenheimo. Suurempi suunnitelma, yhteydessä Inkerin kysymyksen kanssa. Se merkitsisi sotaa Venäjän kanssa. Sotaväki ei vielä valmis. Sotaretkeen ei voi ryhtyä, koska Engl. voisi estää viljan tulon. Ei voida ryhtyä.
Pienempi ohjelma on mahdollinen. Se ei sisällä mitään valloituspolitiikkaa.
Brander: Tiedot saatu pakolaisilta. Ei ole mitään takeita, että Aunusta autettaessa saataisiin sama myötätunto kuin Virossa. Jo Repolassa on epäluottamusta Suomeen.
Nevanlinna: Onko hallitus antanut uudelleen myönnytyksen retkeen?
Ingman: Hallituksen päätöstä ei ole tehty. Huhuja ei pidä uskoa.
Tulenheimo: Kun Aunuksen komitea oli muuttanut tarkoituksensa ei hallitus voinut sitä hyväksyä.
Homén: Strategisesti pieniohjelma paljon vaarallisempi kuin suuri.
Ingman: Sotajohdon puolella ollaan sitä mieltä että suurempaa suunnitelmaa ei voida toteuttaa vapaajoukoilla, vaan on asetettava sitten maan sotavoimat liikkeelle.
Juutilainen: Onko maassa jo niin paljo viljaa että se riittäisi uutiseen, jos Englanti kieltää viljan tuonnin.
Ingman: Elintarveministeri ilmoittanut että tällä puolen Lontoon on 5 ½ kk. vilja.
Castrén: Kotona pitäisi olla 1 kuukauden vilja.
Juutilainen: Pitäisi ensin saada enempi viljaa maahan, ennen kuin ryhdytään sotaan.
Ingman: Hallituksen on tänään tehtävä päätös, silloin lähdetään liikkeelle pikkuohjelmaa suorittamaan. Hallitus voi tehdä päätöksensä ilman ryhmien päätöstä kuulematta, maan hyödyksi ja parhaaksi.
Jätettiin sen varaan, että ryhmille tänä iltana siitä ilmoitetaan.
Viipurin maaseurakunnan finanseista tehtiin lukua. Veroäyri 25,- Vaivaishoitolaisia 7000. Velat 12 milj. Punaisten vahingot 2 milj. Esikaupungit pyritty yhdistämään Viipuriin, mutta kaupunki vastustaa.
Valtion puolesta hallitus sitoutunut takamaan ½ milj.
Nyt on ilmoitettu että kesäkuuhun mennessä tekevät juoksevat menot 1 milj. Muuten konkurssi. Nyt pyytävät 1 milj.
Ryhmän veljestymistilaisuus
oli illalla eduskunnan ravintolassa. Pidettiin lukemattomia puheita. Innostus kerrassaan valtaava. Harvinaisen onnistunut. Puheet minulle olivat hyvin ystävällisiä.
Ilmari Kiannolle ehdotin valtion vuotuista apurahaa puollettavaksi. Ryhmä yksimielisesti suostui siihen.
Valtionhoitajalla kävimme kutsusta Kallio, Luopajärvi ja minä. Kutsui teelle. Kysymys hallituksen muodostamisesta. Selitimme seikkaperäisesti kantamme.