Keskiviikk. 4. Helmik.

Ryhmässä hallituskysymys. Alkio yhtyen Pääministerin lausumiin ehdotuksiin, pitemmässä lausunnossa perusteli tämän kannan merkitystä. Kallio ilm., että pääministeri oli ilmoittanut, että hän vaatii ml. ryhmältä tarkempaa päätöstä ennen kuin hän voi sen perusteella ryhtyä hallitusta muodostamaan.
Relander kannattaa Alkion lausuntoa. Kokoomuspuolue olisi edullinen saada hallitukseen. Maassa on tavaton tyytymättömyys hallitusta kohtaan. Meille olisi nyt edullisinta olla oppositsionissa. Olisi mielellään mukana lisäämässä Pehkosen hallitukseen. Puoltaa esitettyä menett.
Lohi ymmärtää täydellisesti hallituksen jäsenten tehtäväin suuret vaikeudet. Ulkopoliittiset suhteet vaikeat. Mutta ei vielä voi olla ilman epäilyksiä, että suostuvatko oikeistolaiset tulemaan hallitukseen ilman ohjelmaa. Pelkää oikealta tulevia, huomattavia, vaikuttavia valtiomiehiä. Miten kokoomus suhtautuu Venäjän kysymykseen. Viittaa P. Virkkusen Oulussa pitämään puheeseen, jossa se haukkuu hallitusta toimettomuudesta. Ei luule, että Kotosen kielteinen kanta sosialistien hallitukseen tulemiseen nähden on ratkaiseva. Jos nyk. hallituksen jäsenet eivät voi, eivätkä kykene viedä yksin hallitusasioita eteenpäin, täytyy taipua ehdotettuun järjestelyyn.
Niukkanen on edelleen keskusta hallituksen kannalla. Jos nyk. hallitus ei voi ottaa vastuulleen esim. rauhaa Venäjän kanssa, täytyy sitten ajatella ehdotetulla tavalla. Yhtyy Loheen. Sosialistia ei sinne saatane. Toivoo että avonaiset paikat täytetään keskustan miehillä. Ellei se käy laatuun, silloin ei auta muu kuin menetellä niin kuin nyt on ehdotettu. Toivoisi että maalaisliiton puoleltakin tehtäisiin jotain ehtoja.
Aarne Pesonen. Ne laskelmat joita tehdään oikeistokokoomuksen pohjalle, ovat sosialistien lupaamaan kannatukseen nähden epävarmoja. Sosialisteille pitäisi antaa useampia paikkoja. Kokoomuksen yhtyminen ei tuota vielä enemmistöä. – Tähän asti on ollut hyvin vaikea useinkin äänestää hallituksen puolesta. – Mahdoton järjestää talouspoliittisia asioita oikeiston kanssa. Siinä muutamia näkökohtia, jotka panevat epäilemään. – Maalaisliitto ei voisi lähteä hallitukseen ilman uutta ohjelmaa. Ei puhuja ilman sitä voisi suostua siihen.
Manner: Meidän maamme etu tällä hetkellä vaatii maanviljelyksen etujen valvomista. Maalaisliiton eduskunta[ryhmä] toteaa,
[”] että hallituksen viime aikoina olisi tullut, suuremmassa määrin kuin mitä se on tehnyt, edistää maataloustuotteitten vientiä ulkomaille, varsinkin vastike tavarana maataloustarvikkeille ja että maatalouden tuotanto kykyä muutenkin olisi ollut enempi edistettävä. Sillä edellytyksellä että nämä maatamme pahimmin rasittavat epäkohdat korjautuvat, suostuu maalaisliiton eduskuntaryhmä kannattamaan hallituksen täydentämistä sillä tavoin, kuin Pääministeri ryhmälle 3 päivänä helmikuuta antamassa lausunnossa.’’
Vuorimaa epäsi myöskin kannatuksensa tältä hallitussuunnitelmalta, koska on mahdotonta luottaa vanhoihin suomettarelaisiin. Huolimatta niistä puutteista, joita nykyistä hallitusta vastaan voidaan sanoa, sen pitäisi jatkaa. Sitä vastaan ei ole mitään epäluottamuslausetta annettu. Sosialistit eivät uskalla. Syytökset nyk. hallitusta vastaan oikeiston taholta ovat aiheettomia. Paikat täytettävä omilla miehillä. Jos oikeisto kaataa, kyllä uusi hallitus saadaan.
Juutilainen. Nähtävästi se myötätuuli mikä maalaisliitolle on ollut politiikassa on ollut, on nyt päättymässä. Miestemme ilmoitukset hallituksessa merkki tästä. Paras sitten, että heitetään asema oikeistolle. Emme ole kyenneet saamaan taloudellisia eikä virkapaikkoja. Asettuu Alkion kokoomusta koskevaan arvosteluun kriittiselle kannalle. Ei vain ruotsalaiset, vaan kokoomus tulee silloin, kun tilanne pakottaa, yhtymään Saksasta tulevaan vallankaappaukseen. Ottamalla hallituksen suunnitelma, olisi luovuttava kokonaan keskustapolitiikasta. Siihen kenties on mentävä. Olisi ollut kuitenkin ryhdyttävä oikeistososialistien kanssa vakaviin neuvotteluihin. Ehdottaa epävirallista neuvottelua sosialistien kanssa. Myöntää että tilanne on vaikea. Mutta vaikea on luopua kokonaan keskustapolitiikasta.
Kallio. Jos lähdetään kosketellulta pohjalta, silloin on valmistettava paikkoja useammille. Tultava toistenkin pois. Hänenkin paikkansa vapaasti käytettävänä. Mutta jos nykyisen rungon ympärille tahdotaan koota hallitus, on maalaisliiton kannalta edullisempi, että siellä on joitakin kokoomukselaisia, kuin kaikki edistyspuoluelaisia. Ajateltu menettely voi johtaa siihen, että ei tule oikealta, eikä vasemmalta. Silloin keskusta voi siveellisesti vastata. ’’Ohjelman’’ määrää oikeastaan valtiovarain valiokunta. Syrjästä on täytynyt ottaa miehiä, kun keskustalla ei ole. Me emme voi täyttää raha- eikä oikeusministerin paikkaa. Mutta jos tälle rungolle tahdotaan perustaa, on puhuttava 4:jästä, mutta jos siitä luovutaan se on toinen asia.
Hahl: Itä-Karjalan kysymyksiin nähden mahdoton luottaa sosialisteihin. Kannattaisi sosialisteille useampien paikkojen valmistamista. Rauhankysymys vetää sosialisteja hallitukseen. Ne 4 paikkaa olisi tarjottava sosialisteille.
Jos kokoomusmiehiä tulisi yksin hallitukseen, olisi se vahingoksi. Asema on joksenkin samanlainen kuin viime syksynä. Ei tahdo nyt vielä lopullista mielipidettään lausua. Pohjanpalon paikka voitaisiin täyttää maalaisliittolaisella. Sotaministeriksi voitaisiin panna talonpoika. Sitten takeita, että asiat pysyvät tolallaan. Kallio rahaministeriksi. Hänellä hyvinkin Vuorimaan ajatuksia.
Pitkänen. Onko nyt uudistettava, vai suojeluskuntakysymyksen yhteydessä?
Vuorimaa tiesi ettei Saksassa ja Ranskassa ole enemmistöä hallituksen takana. Polemisoi Kalliota vastaan.
Alkio pitemmässä lausunnossa teki muistutuksia eri lausuntojen johdosta. Kannatti edelleen mielipidettään.
Kallio: huomautti rahaministeriön tehtävistä, miten vaikeat ne ovat.
Useat vielä lausuivat mielensä, jonka jälkeen kaikilla (29 ä) äänillä 6.tta vastaan, jotka annettiin Niukkasen ehdotuksen puolesta, että hallituspaikat täytetään keskustasta, – voitti Alkion ehdotus:

”Ehdotan, että maalaisliiton eduskuntaryhmä päättäisi suostua siihen, että Pääministeri saa ryhtyä hallituksen muodostamiseen ryhmälle esittämänsä suunnitelman mukaan.”
Vastaan äänestivät ainoastaan Vuorimaa, Juutilainen, Takkula, Aarno Pesonen, Niukkanen ja Elovaara.
Keskustelun yhteydessä teki Hahl epämiehekkään hyökkäyksen minua vastaan ja menetteli valheellisesti. Muistutin, näet, hänelle siitä, että hänen [edellä oleva] lausuntonsa oli kokonaan ristiriidassa sen kanssa mitä hän oli ennen lausunut. Tästä hän äityi syyttämään, etten minä tiedä mitä hän on lausunut, kun emme ole keskustelleet. Sitte veti hän esiin, että meidän asunnossamme kerran hän yritti keskustelua, mutta minä vain kauppasin Kieltolakilehteä ja sanoin hänelle, että ’’minä en tarvitse neuvottelua.’’
Minun oli selitettävä, että Hahl oli Pääministerille ilmoittanut suostuvansa tämän esittämään hallituksen muodosteluyritykseen, nyt hän yhtyy Vuorimaahan eväten sen. Niin ikään hänen kantansa on se, ettei Itä-Karjalan asiaa voida sosialistien kanssa järjestää, mutta nyt hän tahtoo hallituksen kaikki avonaiset paikat juuri sosialisteille. Silloin kun oltiin asunnossamme, oli puhe maalaisliiton vaikutuksen lisäämisestä hallituksessa, nyt tahtoo Hahl lisätä vain sosialistivaikutusta. Totesin että tiedonanto, etten minä tarvitse neuvotella, ei ole tosi. Hän ei jatkanut. Tämän jälkeen tapahtui äänestys ja vaikka hän olisi lausumissaan kannattanut Vuorimaata, hän kuitenkin äänesti minun ehdotukseni puolesta! Ja hänen esiintymisensä ilmeisesti vaikutti ryhmässä häntä vastaan. Sillä sittemin useat tulivat minulle lausumaan kummastuksensa hänen ruman menettelynsä johdosta.
Mutta minulle tämä miehestä taas todisti, että hän on itsekäs luonne. Toimitin hänet hallitukseen useitten toverien epäilyksiä vastaan. Nyt hän hallituksessa äänestelee oikeistolaisten kanssa hyvin usein porvarien ja virkamiesten eduksi, mutta – ryhmässä hän esiintyy oppositsionimiehenä.