Keskiviikko 10. Toukok.

Ulkoasiain valiokunnassa. Otettiin ensin Varsovan sopimuksen ratifioiminen. Pää- ja ulkoministerit läsnä. Sosialistit ja kokoomus pitivät ankaraa kuulustelua. Kaikesta huomaa, että kokoomus nyt ajaa Holsti-vihaansa ja sosialistit hankkivat vaalivaltteja bolshevikejä vastaan.
Uusi istunto illalla. Ministerit eivät olleet läsnä.
Vaadittiin Varsovan sopimus pöydälle, otettiin esille välikysymys.
Välikysymys-keskustelu.
Voionmaa: Meidän kysymykseemme tullut vastaus. 2-seen kohtaan koskevaan kysymykseen valtuuksista. Hallituksen edustajalla ei ole ollut muodollisia valtuuksia, mutta ei ole myöskään sitonut ulkoministerin käsiä. Koko hallitusta on pidettävä vastuullisena. Kun sos.dem. ryhmä on jo periaatteessa semmoisia liittoja vastaan kuin Varsovassa on tehty, ei pääministerin vastaus ole tyydyttävä. Toiminta Varsovassa ei ole ollut maan etujen mukainen. Mutta on harkittava missä muodossa mielipide eduskunnalle esitetään.
Juutilainen. Molempia asioita olisi käsiteltävä yhdessä. Ehdottaa pöydälle.
von Vendt – –
Hakkila. Ulkopolitiikasta hallituksen ulkoministeri vastuussa. Oli ollut huolestuneena jo alkupuolella vuotta, kun kuuli että tällaista liittoa puuhattiin. Moittii kovasti ulkoministeriä ettei tästä asiasta ollut ilmoitettu sosialisteille. Yhtyy ed. Voionmaan ehdotukseen.
Arajärvi: Ei voi olla koko eduskunnassa eri mielisyyttä siitä että on saatettu hallitus, ulkoministeri ja eduskunta sangen ikävään asemaan. Tämä on siitä ikävä, että ulkomin. on tehnyt toisenlaisen sopimuksen, kuin se josta ryhmille oli puhuttu. Hallitus ei ole ollut sopimukseen sisältyvistä asioista tietoinen. Selityksiä on nyt täytynyt etsiä kaikkialta. Miten ratifioidaan? Kokonaisena vai osittain? Millaiseen asemaan muihin nähden joudumme? Tämä asia on hoidettu niin huonosti kuin se on voitu hoitaa, riippumatta siitä mitä sopimuksen sisällöstä sanotaan. Toivoisi että hallitus voisi tästä selviytyä niin kunnialla kuin mahdollista ja ulkoministeri niin vähällä häpeällä kuin suinkin mahdollista. Tulee samanlaiseen lopputulokseen kuin Voionmaa.
Mantere ehdottaa, että asia pantaisiin pöydälle, kuten Juutilainen. Ehkä halutaan saada asiakirjoja jotka valaisevat asiaa. Ryhmiinkin.
Hahl saanut eilisestä paraadista sen käsityksen, että tässä vain saivarretaan. Omituista että moititaan siitä, että hallituksen olisi vaadittu selittävän tarkoituksiaan ennakolta niillekin ryhmille jotka eivät ole hallituksessa. Kannattaa pöydälle panoa. On otettava selko, onko tässä muuta kuin yksi sana, joka vaatii ratifioimista.
Suolahti. Ed. Hahl ei ole nähtävästi selvillä siitä mistä on kysymys. On sanottu että hallitus on neuvotellut aivan toisenlaisesta asiasta kuin mistä on ollut puhe. Ulkoministeri ei ole toiminut ohjeiden mukaan. Ei myös maan etujen mukaisesti.
Juutilainen. Ulkoministeri on toiminut juuri siihen suuntaan kun on valtuutettu, mutta ei saanut aikaan niin paljoa kuin kokoomuspuoluekin oli toivonut. Mutta ne ryhmät, jotka neuvottelivat ulkoministerin kanssa eivät pääse siitä irti. Koko hallitus vastuussa sopimuksesta.
Voionmaa Hahlille että on ero välikysymyksen ja Varsovan sopimuksen välillä. Ajattelee monessa suhteessa samoin kuin Juutilainen oikeiston suhtautumisesta asiaan. Holstin kanta on selvä. Mutta sosialidemokr. ovat hänen politiikkansa vastustajina. Hän hoitaa ulkopolitiikkaa. Kun ei sitä hyväksytä, hänen on poistuttava. Meillä on kyllin materiaalia tehdäksemme päätöksemme.
Helo ei ole ollut tilaisuudessa tätä asiaa seuraamaan lähemmin. Suhtautuminen Liettuaan vihamielinen teko. Genuassa yhteinen esiintyminen, josta ei ole mitään hyötyä. Valtuuksia ei ole riittävästi selitetty. Tuntuu siltä kun tahdottaisiin päästää ulkoministeri liian vähällä. Kun oikeisto on pelissä niin se tahtoo siten pelastaa itsensä. Pääministerin aivan yksityiskohtaisesti esitettävä valtuuksien laatu.
Alkio – – Tällaisissa asioissahan on eri mielip. Sosialistit tiesivät neuvotteluista.
Mistä neuvot. – Sähkösanomavaihto. – Kuten tällaisessa: paljon sanoja, sekaantunut. – Häpeän tuottam. maalle. – Miksi meille – Miten näistä sopimuksista on neuvoteltu: selostukset ennen konferenssien ulkoapäin. Koko hallitus on vastuussa.
Kannatan pöydällepanoa.
Arajärvi kehuu ettei tarvitse huolehtia kokoomuksen edesvastuusta. Se kyllä huolehtii itse. Kokoomus ilmoittanut olevansa myönteisellä kannalla puolustusliiton aikaansaamisesta. Merkille pantava: että sopimus on tehty eri asiasta kuin se mistä neuvotellaan. Nyt on tehty kansainvälinen skandaali.
Ed. Suolahti toivoisi, että kukin ryhmä nyt vastaisi omasta politiikastaan. Ilmoittaa, ettei hän ja hänen ryhmänsä ole kannattanut Puolan liittoa. Koettanut välttää joutumasta Ranskan vanaveteen. Sama kanta ryhmällä reunavaltapolitiikkaan kuin maalaisliitolla. Ei voi lausua tyytyväisyyttään tällaiseen asian hoitoon.
Keto on saanut selville, että niitä ehtoja, mitkä kokoomuspuolue on asettanut, ei ole täytetty. Se vapauttaa kokoomuspuolueen vastuusta.
Välikysymysasia pantiin pöydälle seuraavaan istuntoon, johon pää- ja ulkoministeri saapuvat antamaan selityksiään.